Aan de directie van het Centraal Planbureau
Van Stolkweg 14
2585 JR Den Haag
 

23 februari 1998

 

 

Geachte directie,

 

Er zijn enkele nieuwe gebeurtenissen die mij aanleiding geven u kort te schrijven. Dit zijn:

  1. Ten eerste stel ik u op de hoogte van de publicatie van: Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool, "Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt", bij Thesis Pubishers 1998, ISBN 90 5170 447 X.

  2. U kunt dit boek niet aanschaffen, aangezien u eerder, na lange omwegen, heeft beweerd dat mijn analyse geen kwaliteit heeft.
    Mocht u toch tot aanschaf overgaan, dan verzoek ik u mij dit te laten weten, opdat ik dit nieuwe gegeven aan de rechter kan voorleggen.
    Overigens vraag ik mij af of het niet mogelijk is zo'n afspraak in het algemeen te maken, t.a.v. het gebruik van ideeën van me die ik in het kader van deze analyse in mijn planbureau-periode heb ontwikkeld ? (Ook al komt dit neer op een commitment niet mee te werken aan een effectieve oplossing van het Nederlands werkloosheidsprobleem.)
  3. De aanklacht tegen uw breidel van de wetenschap staat nu uitvoerig op het internet.

  4. http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html
  5. Dezer dagen, februari 1998, heeft de minister van EZ besloten t.a.v. mijn verplaatsing geen nieuw besluit te nemen. Hij accepteert dat ik teruggeplaatst ben. Aldus is er het nieuwe gegeven dat er voor de minister geen reden voor een verplaatsing bestond. Eerdere beweringen dat ik niet te handhaven zou zijn, zijn daarmee in strijd, en klaarblijkelijk ingetrokken gezien dit jongste besluit. Derhalve zal ik de Centrale Raad verzoeken het oordeel t.a.v. het ontslag te heroverwegen.

  6. Waar de ambtenarenrechter al heeft vastgesteld dat het eerdere besluit tot verplaatsing van mijn persoon uit de afdeling met machtsmisbruik tot stand was gekomen, heb ik de minister verzocht te onderzoeken hoe dat e.e.a. heeft kunnen gebeuren. De minister heeft dat verzoek afgewezen. Ik beschouw dit als een nieuwe vorm van machtsmisbruik.
Mijn verzoek is of u de medewerkers van het bureau van deze punten op de hoogte wilt stellen. Hopelijk bestaat er de geestelijke ruimte op het bureau dat de medewerkers zich in het materiaal op het internet kunnen verdiepen zonder dat uw directie hen zulks nadraagt. U heeft mijn toestemming om een kopie van deze brief te doen rondgaan, al dan niet vergezeld van uw commentaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thomas Cool