Aan de parlementaire enquête commissie t.a.v. de Bijlmerramp

Gebouw van de Eerste Kamer

 

5 februari 1999
Betreft: email

 

 

Geachte commissie,

 

Bijgaand treft u in kopie een email dat ik gisteren aan enkele media en personen stuurde betreffende mijn ervaringen met de heer J.W. Weck.

Ook u moet ik waarschuwen dat deze man niet te vertrouwen is.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Thomas Cool

-----------------------

To meningen@parool.nl

cc. redactie@anp.nl, redactie@nrc.nl, redactie@volkskrant.nl, redaktie@gpd.nl, abcpress@euronet.nl, ad@ad.nl, redactie@trouw.nl, vara@vara.nl, groene@groene.nl, redactie-intermediair.nl, pers@sbs6.nl, redactie@gelderlander.nl, mug@xs4all.nl, buitenhof@vpro.nl, Haagsche.Courant@caiw.nl, leidschdagblad@hdc.nl, rooduijn@nrc.nl, sdn@wxs.nl, Kleinknecht@wtm.tudelft.nl, banning@nrc.nl, Anton.Barten@econ.kuleuven.ac.be

 

 

Aan de redactie van het Parool

 

 

Geachte redactie,

 

In uw editie van 4 februari 1999 meldt u dat de heer J.W. Weck, directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst, op de hoogte zou zijn gesteld van het plan om de informatie achter te houden t.a.v. de gevaarlijke lading van de Bijlmer Boeing, en dat de heer Weck meldt zich dit momenteel niet te herinneren.

Ik moet u waarschuwen dat de heer Weck niet te vertrouwen is.

In 1990 was ik wetenschappelijk medewerker van het Centraal Planbureau, en meldde ik de heer Weck, toenmalig plv. secretaris-generaal van het ministerie van EZ, dat de directie van het Centraal Planbureau de wetenschap breidelde. Ik meldde ook dat ik adviseerde tot een parlementaire enquete naar de werkloosheid en de rol van het CPB daarbij, en verzocht om steun bij een correcte afhandeling van dit advies.

Inderdaad brak in 1991 de zgn. WAO-crisis uit, wordt de WAO-kwestie nog steeds op wetenschappelijk misleide wijze behandeld. En inderdaad is weliswaar de 'geregistreerde werkloosheid' officieel laag, maar de economisch relevante werkloosheid nog zeer hoog (en volstrekt onnodig).

Inderdaad heeft de rechter later vastgesteld dat ik door de directie van het CPB met machtsmisbruik uit mijn functie ben geplaatst. In 1998 accepteerde EZ dat ik de iure ben teruggeplaatst, ook al ben ik de facto wel verplaatst. En oordeelde de rechter, in een dwaling van het recht, dat ik daarom wel ontslagen kon worden...

Evenwel lopen anno 1999 nog steeds zaken bij rechter en Centrale Raad van Beroep. En inderdaad heeft een commissie van wetenschappers vastgesteld dat de directie van het CPB t.a.v. mijn beoogde publicatie onverstandig heeft gehandeld. Ook al heeft dat verder nog geen effect gehad.

Hoe dan ook, in 1990 koos de heer Weck ervoor om de zaak verkeerd voor te stellen, en daarmee op een zijspoor te zetten. Hij deed het voorkomen alsof het slechts om een arbeidsrechtelijk geschil ging, en deed alsof hij hier geen rol had. Terwijl het gaat om breidel van de wetenschap !

De toenmalige directeur van het CPB was de heer G. Zalm, de huidige minister van Financien. Zalm was directeur bij het ministerie van EZ geweest, en kende Weck natuurlijk goed.

Ik kan niet beoordelen of er beinvloeding is geweest positief of negatief. Ik adviseer echter wel om om zulke invloed bedacht te zijn. En deze invloed zou momenteel natuurlijk ook kunnen optreden...

Nadere informatie staat op internet: http://thomascool.eu.

En ik adviseer nog steeds tot een parlementaire enquete naar de breidel en het machtsmisbruik door de directie van het CPB.

 

M.v.g.

Thomas Cool