At 15:50 2012-08-29, Joop van Dormolen wrote:
Ik heb geen enkel bezwaar, heer Cool,  dat wie dan ook aan u gerichte mijn email leest. Daarom heb ik deze mail ook cc aan Kop gestuurd.
Er es veel literatuur van Freudenthal. Bijvoorbeel zijn Weeding and Sowing en China Lectures.
Beste groet
Joop van Dormolen
 

==============================
From: Joop van Dormolen 
To: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Conquest of the plane
Date: Tue, 21 Aug 2012 
 

Geachte heer Cool
Met aandacht en stijgende bewondering heb ik uw Conquest of the plane doorgekeken. Dat wil zeggen dat ik niet gedetailleerd heb gestudeerd, maar genoeg gezien heb om een duidelijke indruk van uw werk te krijgen.
Ik heb eigenlijk geen commentaar, omdat alles wat ik zou willen zeggen al beter en nadrukkelijker is geschreven in de bespreking van Gill.
Ik ben het van harte oneens met uw opmerking over Freudentah in de inleiding. U doet hem daar duidelijk zeer tekort. Maar dat is nu niet aan de orde.
Ik heb mijn twijfels over de mogelijkheden om de huidige wiskunde leerplannen te integreren met, resp. Vervangen door, uw werk.
In mijn situatie, leeftijd en de afstand in tijd en in kilometers die ik heb van het Nederlandse wiskundeonderwijs, zal ik niet in staat zijn enige invloed te hebben op de bestaande )wiskunde)onderwijs structuren, aangenomen dat ik daar de behoefte aan zou hebben.
In elk geval mijn dank voor de gelegenheid om uw werk in te zien.
Beste groeten
Joop van Dormolen
 

*********************
Joop (Johan) van Dormolen
...
Caesarea ..., Israel
Tel: ...
Mobile: ...