Jullie zijn allemaal gek

Thomas Colignatus, juni 2013 

Als econometrist en wetenschappelijk medewerker op het Centraal Planbureau (1982-1991) ontwikkelde ik een analyse over de werkloosheid. Deze analyse werd tegengehouden van bespreking en publicatiegang. Dit is censuur van de wetenschap. De analyse is ook van belang voor de huidige crisis. Verstandige (niet-gekke) mensen zouden ingrijpen maar dat doet Nederland niet.

De presentatie is interessant voor de interne kwaliteitsbewaking bij de media, en ook om het onderwerp zelf. T.a.v. de kwaliteitsbewaking geldt dat er blijkbaar een kloof is tussen redacties wetenschap en redacties economie. Terwijl een wetenschapsjournalist over censuur van de wetenschap zou rapporteren weigeren journalisten economie dat te doen. Verstandige (niet-gekke) journalisten zouden de analyse en situatie bestuderen maar het gebeurt niet. Journalisten economie zagen de crisis niet aankomen, erkennen hun falen niet, en schrijven niet over mijn advies tot ontslag van de hoogleraren economie en boycott van Nederland tot de censuur is opgelost. Journalisten met beta-kennis denken wellicht dat journalisten economie goed werk leveren, en zijn dan net zo gek als hun collegae economie. T.a.v. het onderwerp zelf kunnen journalisten gaan rapporteren over de aanpak van de werkloosheid, hoe belastingen verbeterd kunnen worden, bijv. met een BTW van 1%, en hoe de crisis in Europa kan worden aangepakt. 

Weblog: http://boycottholland.wordpress.com/
Pagina met protest tegen censuur: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html
Een rapport van professor André Köbben: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/NVMC/Verslag.html
Petitie met 11 ondertekenaars: http://www.ipetitions.com/petition/pe_werk_cpb/
Relatie tot economische crisis: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3087
Een nieuw artikel: een voorstel t.a.v. euro en banken: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45759

Drs. & MSc Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist en leraar wiskunde | Wetenschappelijk onderzoeker 
cool / at / dataweb.nl
http://thomascool.eu/

Gepubliceerd in NWO (2013), "Wetenschap ontmoet pers. Bessensap 2013", NWO, pagina LXIII

Zie ook:
Brief aan de Ver. van Wetenschapsjournalisten in Nederland (VWN), 2012
Verdwaalde hoogleraren
Economische, sociale en politieke crisis, 2007+