Aan de voorzitter van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage
Sectie Bestuursrecht
PB 20302
2500 EH 's-Gravenhage
 
 
 
 

25 maart 1999
Betreft: Uw besluit begrijp ik niet; Procedure 98 / 2424
 
 
 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw,

 Er is sprake van een uitspraak van uw rechtbank waar ik niets van begrijp. Er blijkt bovendien geen hoger beroep mogelijk. In deze situatie lijkt het mij het beste dat ik u verzoek of u zo vriendelijk wilt zijn deze uitspraak met mij nader te bespreken.

Voor de goede orde meld ik dat ik econometrist ben, en aldus gaven heb op het terrein van de wiskunde en de logica. Ik verwijs naar mijn website voor mijn cv.

De kwestie is kort deze:

De uitspraak van de rechter is volstrekt onbegrijpelijk. Ik herhaal: In deze situatie lijkt het mij het beste dat ik u verzoek of u zo vriendelijk wilt zijn deze uitspraak met mij nader te bespreken.

Tevens stel ik u in kennis van mijn schrijven aan de minister van EZ van vandaag (bijlage). In de huidige situatie dwingt uw uitspraak mij tot andermaal een rechtsgang welke mijns inziens vermeden had kunnen worden. In verband met het rondzenden van het archief voeg ik u ook een kopie toe van mijn brief aan de Centrale Raad. Mijn advies is uw archief bij u in bewaring te houden totdat wij de minister van EZ wederom bij u treffen.
 
 

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool