Terug naar de brief van 6 juni 2012 of de crisis 2007+

 
Aan het bestuur van de Ver. Wetenschapsjournalisten Nederland
Margriet van der Heijden, voorzitter, Elmar Veerman, penningmeester
Jacqueline de Vree, Bruno van Wayenburg, secretaris
(...) Leiden
secretaris@wetenschapsjournalisten.nl

18 mei 2005
 
 

Geacht bestuur,
 

Een uur geleden kwam ik tot mijn verrassing op het internet de website van uw vereniging tegen. Ik wist niet dat u bestond. Ik heb e.e.a. bekeken. U bent geen NVJ en het gaat u om het inhoudelijker "behartigen van het gemeenschappelijke journalistieke belang van de wetenschapsjournalisten in Nederland, met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse wetenschapsjournalistiek".

Het lijkt me dat het tot de kwaliteit van de Nederlandse wetenschapsjournalistiek zou mogen behoren dat journalisten rapporteren wanneer er censuur van de wetenschap is en wanneer een wetenschapper tegen die censuur protesteert. Waarbij men ook de gevolgen van die censuur voor de burger kan aangeven. Maar:

  • Ik protesteer sinds 1989 / 1990 tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. Ik voeg een recente samenvatting (2004) van dit protest toe alsmede een exemplaar van het boekje "De ontketende kiezer" (2003) over het falen van de Trias Politica – en ik doe dit in viervoud voor ieder bovengenoemd bestuurslid zodat ieder dit in portefeuille kan houden.
  • Tussen 1992 en 1995 waren er een paar kleine artikeltjes in de krant, en daarna schijnt het oud nieuws te worden. In het verleden heb ik ook meer contact gehad met journalisten economie en de parlementaire redacties, en niet zozeer met de redacties van de wetenschapsbijlagen. Een fenomeen is immers dat de wetenschapsbijlagen niet over de economische wetenschap rapporteren terwijl de economische bijlagen dat eigenlijk maar zelden doen. De samenvatting van mijn protest is ook als advertentie geweigerd door De Groene Amsterdammer.
Ik moet zeggen: op grond van uw website kan ik niet goed beoordelen wat uw vereniging met mijn protest aankan. Vandaar dat het mij een goede oplossing lijkt dat ik u deze informatie geef, zodat u daar zelf gedachten over kunt ontwikkelen. Indien u er bijvoorbeeld toe kunt bijdragen dat de journalistiek er wel duurzaam aandacht aan geeft, bijvoorbeeld via een pagina op uw website waarin u linkt naar wetenschappers die tegen censuur protesteren, dan houd ik me daarvoor aanbevolen. Onlangs had ik ook slechte ervaringen met het LOWI van de KNAW, maar hoe ik daar journalisten voor kan interesseren (zonder ze te vragen bijvoorbeeld of ze een cursus economie of bestuursrecht hebben gedaan) is mij geheel onduidelijk. Ik houd me dus aanbevolen voor uw interesse en wijsheid.

Met vriendelijke groet,
 

Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Rotterdamsestraat 69, 2586 GH Scheveningen
http://thomascool.eu