"VN: fatale ineenstorting natuurlijke systemen nabij"

Date: Thu, 31 Mar 2005 09:19:41 +0200
To: forum/at/sociaalforum.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: VN rapport "Millennium Ecosystem Assessment"

Beste mensen,

Ieder zal wel weer geschrokken zijn van het VN rapport "Millennium Ecosystem Assessment". De NRC 2005-03-30 schrijft: 

"Het is niet de eerste keer dat wetenschappers waarschuwen (...) Want als het waar is (...) zouden de wereldleiders vandaag nog om de tafel moeten gaan zitten. En dat gebeurt niet."
Wellicht weten sommigen van jullie dat ik in 1989 betrokken was bij de lange termijn studie "Scanning the future" en "Nederland in drievoud" 1990-2015 van het Centraal Planbureau. Hierin kwamen deze wereldproblemen aan bod, zoals zij eerder in 1980 besproken waren o.a. in het "Global 2000 report to the President" (Jimmy Carter).

Het bleek mij dat deze CPB studie op een paar belangrijke punten verkeerde informatie gaf. Bespreking van deze verkeerde informatie bleek niet mogelijk. 

M.i. werkt het huidige stelsel van de Trias Politica dan niet. De scheiding van wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke machten is onvoldoende scherp geregeld t.a.v. het punt van de informatievoorziening aan parlement en burger. Belangrijke informatie kan weggedrongen of gemanipuleerd worden. Mijn advies is dat er een parlementaire enquete komt naar de voorbereiding van het economisch beleid.

Een te onderzoeken mogelijkheid is de instelling van een grondwettelijk Economisch Hof, dat een veto-recht krijgt wanneer de rijksbegroting niet de juiste informatie bevat en parlement en burger op het verkeerde been zet. Inderdaad, wanneer alle (democratische) landen hun grondwet zo bijstellen, dan zullen de "wereldleiders vandaag nog om de tafel moeten gaan zitten" (NRC Handelsblad) omdat ze anders geen eerlijk beleid kunnen maken.

Mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB heeft de laatste 15 jaar weinig aandacht gekregen. Het respect voor de wetenschap is niet alleen gering binnen de overheid, maar klaarblijkelijk ook daarbuiten. 

Inmiddels blijft D66 minister Brinkhorst (Economische Zaken) als verantwoordelijk minister voor het functioneren van het CPB niets doen t.a.v. de censuur die daar gepleegd wordt. Het is jammer dat Mirjam de Rijk (Stichting Natuur en Milieu, SNM) mij op het Nederlands Sociaal Forum (NSF) de mond snoerde, want dan had dit probleem van de censuur door Brinkhorst besproken kunnen worden. 

Het is een gotspe dat D66 en SNM zeggen voor het milieu op te komen, wanneer zij zo omgaan met de wetenschap.

T.a.v. de democratie en de bestuurlijke vernieuwing lezen wij nu in de kranten dat minister De Graaf een "autist" zou zijn, zelfs zodanig dat fractieleider Dittrich nu besloten heeft dat diens voorstellen inderdaad onhoudbaar zijn. Ik weet niet of De Graaf echt een "autist" is, maar ik betreur het dat op deze onwetenschappelijke wijze met democratie en bestuurlijke vernieuwing wordt omgegaan. Ook van Hans van Mierlo kan men vaststellen dat hij voorbij blijft gaan aan wetenschappelijke inzichten. Hier is een stukje dat ik vorig jaar in het Erasmus Magazine (blad van de Erasmus Universiteit) schreef: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Publiek/Artikelen/DemocratieOpSpel-1.html

Mijn protest tegen de censuur van de wetenschap heb ik beschreven in het boekje "De ontketende kiezer" (2003). Dit boekje is besproken voor Globalternatives/X-Y door dr. Frans Kerstholt van de Universiteit van Tilburg. Tot mijn ontzetting is dr. Kerstholt mijn persoon gaan belasteren en stelt hij, slechts dit publieksboekje lezende en niet naar het onderliggende materiaal kijkend, dat ik mijn vakgebied zou verzaken. Kerstholt gedraagt zich onwetenschappelijk, geeft een verkeerde voorstelling van zaken aan het grote publiek en tast de integriteit van de wetenschap verder aan.

De vertrouwenspersoon voor de wetenschappelijke integriteit aan de Universiteit van Tilburg, dr. ir. W. Haemers, heeft inmiddels besloten dat smaad en laster aan deze universiteit geen probleem is. Wellicht dat het Tilburgse College van Bestuur deze kwestie alsnog goed weet op te lossen. Zie: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/KNAW/2005-03-UvT.html

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu

PS. Ik hoop dat de X-Y bijeenkomst succesvol is verlopen en dat ook de suggestie van een boycot van Nederland aan de orde is gekomen. Zoiets lijkt mij een van de weinige dingen die men internationaal kan doen, behalve het reizen naar elkaars bijeenkomsten.