VAN: Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Economische Vakken

AAN: Prof. dr. F.A.G. den Butter
Faculteit der Economische Wetenschappen
VU

 

Leiden, 21 juni 1991

 

 

Geachte Professor den Butter,

 

Op uw telefonisch verzoek zal ik hieronder schriftelijk weergeven wat ik mij meen te herinneren van de opmerkingen die werden gemaakt tijdens de vergadering van de werkgemeenschap Algemene Economie op de ECOZOEK-dag van 17 mei j.l. te Amsterdam naar aanleiding van het voorstel om professor drs G. Zalm te benoemen in de werkgemeenschapscommissie Algemene Economie.

Ik ken de man die tijdens de vergadering uitdrukkelijk bezwaar uitte tegen de benoeming van professor Zalm niet persoonlijk. Mijn indruk tijdens de vergadering was dat hij een medewerker of ex-medewerker was van het Centraal Planbureau. Ik kan mij niet precies meer herinneren wat hij zei. Wat is blijven hangen is dat hij professor Zalm niet geschikt vond om deel uit te maken van de werkgemeenschapscommissie omdat professor Zalm als directeur van het Centraal Planbureau in het verleden wetenschappelijke publicaties van medewerkers had tegengehouden of op andere wijze niet behoorlijk had behandeld. De persoon in kwestie had blijkbaar zelf hinder hiervan ondervonden.

Ik vrees dat mijn herinnering erg onvolledig is. Ik denk dat ik toen het gebeurde totaal verrast was dat een benoeming, waarvan ik verwachtte dat het een voor de hand liggende zaak was, plotseling veranderde in een zeer persoonlijke en ongemakkelijke situatie. Ik hoop dat deze onvolmaakte herinnering toch nog enigszins nuttig is.

 

Hoogachtend,

 

Prof. dr. J.J.M. Theeuwes