[Punt 1 uit Het Vervolg]
 

1.     Ondanks valide argumenten mijnerzijds had D onvoldoende begrip voor mijn zorg om de situatie, werkte niet mee aan een redelijke oplossing, en maakte alles daardoor alleen maar erger.
 

 
 

216  Op 13/12/89 heb ik chef en HAC schriftelijk om een standpunt t.a.v. de ‘tweede periodiek’ verzocht. Toen zij het besluit van D ondersteunden, heb ik Den Hartog op 18/12/89 een brief ter hand gesteld met een analyse van de situatie. Begin januari 1990 kreeg ik de brief van Den Hartog terug met de woorden ‘als je dit stuurt dan is er een probleem’. Deze brief zit niet bij de processtukken. De HAC heeft deze brief gezien.

 Verder      Terug     Bezwaar     Begin van de brief          Begin van het boek          Afkortingen