Zie index

 


Aan de redactie van Economisch Statistische Berichten (ESB)
 

19 mei 2013
Betreft: N.a.v. uw ESB-column Bezinning en de pagina Ceteris Paribus over Laura van Geest
 

Geachte heer Werner,

In uw ESB column Bezinning van 17 mei p289 bespreekt u de benoeming van Laura van Geest tot directeur CPB, en op de pagina Ceteris Paribus p230 komen reacties van economen voor. 

U spreekt over 

"nu de crisis uitwijst hoe weinig we eigenlijk weten over de werking van grote verbanden, waarbij die tussen werkloosheid en productie slechts een voorbeeld is" 
en "een wetenschap die het ook even niet precies weet". 
Ik protesteer krachtig. In de economische wetenschap is genoeg bekend over de oorzaak van de crisis en hoe deze aangepakt zou kunnen worden. U gaat voorbij aan de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990. U gaat voorbij aan manipulerende politici die aan de wetenschap geen boodschap hebben, zoals bij de invoering van de euro.

We kunnen ook aanwijzen waar een grote bron van ellende ligt: de benoeming van niet-wetenschapper Gerrit Zalm vanuit EZ tot eerst onderdirecteur in 1988 en een jaar later tot directeur van het CPB. De komst van Zalm veroorzaakte het vertrek van Jean Frijns en Anton Bakhoven; en in 1990 pleegde Zalm censuur t.a.v. mijn analyse, waarna ik me met onwaarheden ontslagen zag.

Inderdaad, ESB heeft zijn kolommen tot op heden afgeschermd voor mijn protest tegen deze censuur van de wetenschap. Is het werkelijk uw bedoeling om daarmee door te gaan, terwijl de economische crisis de juistheid van mijn analyse bevestigt ? 

Eventueel meent u dat ik t.a.v. mijn uitspraken niet zo stellig zou mogen zijn, gezien de vele onzekerheden die toch aan ons vakgebied kleven. Echter verwijs ik naar mijn boek DRGTPE met daarin de wiskundige behandeling van een klein herleide vorm model, wat ons de zekerheid geeft die hier nodig is. Vervolgens verwijs ik naar de totale analyse, die beschikbaar komt wanneer de censuur is opgeheven. Inderdaad, daarvan heeft u geen kennis, maar hopelijk ziet u in dat het hovaardig van u is, te denken dat u nu al zou weten hoe dat eruit ziet. 

Een illustratieve vraag is bijv. of u kennis had van mijn brief aan Laura van Geest:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-04-27-AanLauraVanGeest.html

Of, wanneer u daar wel kennis van had, dan heeft u onwelgevallige informatie genegeerd, en is ook de huidige redactie van ESB niet geloofwaardig.

Ik verwacht van de redactie van ESB een ruiterlijke correctie in het volgende nummer.

De benoeming van de directeur van het CPB is belangrijk, zoals het voorbeeld van Zalm toont.

Overigens ervaar ook ik plaatsvervangende schaamte t.a.v. de reacties der economen op de benoeming van Van Geest. Wanneer men Zalm heeft geaccepteerd dan zou men ook Van Geest moeten accepteren, en inderdaad de kans geven om te laten zien wat zij in die rol kan. De enige goede redenering staat in mijn brief. Het is dan bizar dat Van Ours schrijft dat Zalm een "aangename verrassing" is gebleken ! Ik zie nog meer bewijs voor de juistheid van mijn advies dat de falende hoogleraren economie zijn te ontslaan.

PM. Hier is een nieuwe tekst, met nadere uitleg dat Zalm ook als minister de Kamer voorloog t.a.v. de betekenis van de heffingskorting, in relatie tot de huidige toeslagenfraude en de economische crisis:

http://boycottholland.wordpress.com/2013/05/19/email-to-krugman-and-van-der-ploeg/

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen

CC. Aan de personen die u in Ceteris Paribus citeert: Bas Jacobs, Sylvester Eijffinger, Marike Stellinga, Marcel Canoy, Jan van Ours, Robin Fransman. 
Alsook aan enkelen die u niet citeert: Harrie Verbon, Eric Bartelsman en financieel geograaf Ewald Engelen.
Daarnaast aan de redacties van Nieuwsuur, FD en FTM.