Discussie

Op de volgende punten ontstond nadere discussie met andere wetenschappers.
Hopelijk zijn de antwoorden verhelderend.Bij punt 13.  "Het is natuurlijk aantrekkelijk om jezelf als een onwelkome Galileo voor te stellen, maar het kan zijn dat de directie je gewoon als een lastpak zag die ze op deze manier hoopte te lozen !"

Antwoord: De CPB-directie neemt officieel inderdaad die positie in. Deze positie is echter niet goed vol te houden. (a) Mijn chef heeft wel degelijk naar de notitie verwezen. Er is verder ook niets met de notitie gebeurd. (b) De directie heeft ook op andere punten gezondigd tegen de normen van de wetenschap. (c) Er is een collega die tegen me gezegd heeft dat hij ook geintimideerd werd. (d) Wanneer je naar mijn functioneren kijkt ben ik helemaal niet lastig, juist heel hulpvaardig, maar natuurlijk wel binnen de normen van mijn wetenschappelijke aanstelling.

NB. Ik kies er niet bewust voor om op Galileo te lijken. Het is niet zo dat ik er een boekje bijpak, bekijk hoe het met G. gebeurde, en dit dan na-aap. Wat ik doe is: Accepteren dat de norm niet altijd haalbaar is, maar wel een grens stellen, en dan helder zeggen wat de norm is. Mijn protest is verder niet Galileisch, maar veeleer dat van het meisje tegen de verkrachting. Zie ook. Terug.Bij punt 22: "'vergeef me dat ik me wat strak opstel'. De slechtwillende lezer [in combinatie met wat ik signaleer bij par. 13] zou hieruit wat megalomane trekjes kunnen signaleren." 

Antwoord: Ik zie me slechts teruggeworpen op een basale positie. Zie onder 13.

Ook: " 'niet geroepen om een artikel in een wetenschappelijke tijdschrift'   Dit vind ik een beetje dubieus. Ben je op het CPB als wetenschapper bezig ? Dan lijkt mij dat je zou willen dat je onderzoeksresultaten in wetenschappelijke forums gelezen en gediscussierd zouden worden. Ik heb het idee dat een rapportenreeks 'op naam' van het CPB niet een echte publicatie is maar een preprint of discussiestuk, zoals preprints bij een vakgroep wiskunde op een universiteit. Zeker als er geen echte refereeing van die rapporten is. Dat een directeur een krabbel moet zetten op een drukopdracht voor een huisreeks is evident en zou dan ook weinig wetenschappelijke oordeel betekenen. Als je echter niet alleen wetenschappelijke resultaten aan de man wil brengen maar ook beleidsaanbevelingen ('de parlementaire enquete') dan ga je denk ik verder. Dan kan ik me voorstellen dat een directeur omdat hij niet met die beleidsaanbeveling eens is, die publicatie kan en mag veto-en. De reeks heeft dan kennelijk ook een andere betekenis, is dan namelijk een politiek instrument, en niet een wetenschappelijk. Dit maakt lijkt mij de zaak wat ingewikkelder. Ik kan natuurlijk ook makkelijk praten want er zijn weinig politieke consequenties te binden aan mijn onderzoeksresultaten [hoewel: wanneer ik kritiek heb op overheidsrapporten...]. Dit alles betekent dat het niet puur een kwestie is van wetenschap. Ik zie eerder een politieke twist tussen jou en de directie. De vraag blijft overeind: is het CPB een wetenschappelijk dan wel een politieke instelling?"

Antwoord: Oef, wat een spaghetti. 

  1. Zie om te beginnen mijn aanstelling (FIF): deze omvat zowel wetenschappelijk onderzoek als het opstellen van beleidsadviezen.
  2. Ja, ik wil ook wetenschappelijk onderzoek doen, en ik wil dat resultaten een rol spelen in de fora.
  3. Ik kan referee-ing niet zien als HET criterium. Het is een instrument, meer niet. Voor beleidswetenschappers zijn er nadelen, omdat de academia zich in ivoren torens (kunnen) terugtrekken. Zie bijv. Van Bergeijk, Bovenberg, Van Damme, & Van Sinderen, "Economic Science and practice", Edward Elgar 1997; zie hier; zie bijv. een ervaring met referee-ing.
  4. Ik heb langer over deze materie nagedacht, en ben tot de conclusie gekomen dat "wetenschappelijke publicatie" niets anders is dan "publicatie door een wetenschapper", waarbij "publicatie" hetzelfde is als "voor anderen beschikbaar maken". Mijn werk is bijv. beschikbaar in de Koninklijke Bibliotheek, en "Die zoekt die zal vinden".
  5. Een CPB-publicatie op naam van de auteur is zo'n publicatie. De enige benodigde handtekening van de directeur is bij het aanstellingsbesluit van de wetenschapper. Vanzelfsprekend zal de wetenschapper er verstandig aan doen om eerst de collega's te horen e.d.. En een redactionele commissie kan eisen van leesbaarheid stellen. Bij meningsverschillen kan ik me een beroepsprocedure voorstellen. Vervolgens moet de wetenschapper in laatste instantie zelf bepalen of hij de publicatie doorzet. Laat de buitenwacht maar oordelen. Indien de publicatie slecht is, dan heeft de wetenschapper zichzelf benadeeld. Ik kan me ook goed voorstellen dat de wetenschapper zegt: "OK, ik word nog niet begrepen, maar dat komt wel."  Want je moet er rekening mee houden dat de wetenschapper (i) goed werk doet op terrein A, (ii) discussie uitlokt op terrein B; zodat de zaak complex ligt. 
    Het alternatief van zo'n liberale houding is dat goede ideeen onder de mat kunnen verdwijnen. Zie als voorbeeld hoe gereageerd werd toen de Engelse geoloog Bragg zijn collega's vertelde van Wegeners theorie over het verschuiven van de continenten: "I was so thrilled that I wrote Wegener for an account of his theory, got it translated, and presented it to our Manchester Literary and Philosophical Society. [...] But, Bragg said, its geological members were "furious". Until then, he added, he had never known at first hand what it meant to "froth at the mouth". In fact, he said years later, "words cannot describe their utter scorn of anything so ridiculous as this theory, which has now proved so abundantly to be right"." (p230 in E.B. Bolles, "Galileo's commandment, An anthology of great science writing", L, B & Co 1999.
  6. Neen, het is geen politieke twist tussen mij en mijn directie: Mogelijk accepteert de directie de logica niet die ik wel zie, maar (a) Daar gaat zij niet over, (b) Uberhaupt is deze logica nooit besproken, zodat men reageert op de ongewenste conclusie zonder de zaak bekeken te hebben.
  7. T.a.v. de vraag of het CPB een wetenschappelijke instelling is: (a) Mijn stelling is steeds geweest dat e.e.a. niet goed geregeld is. (En dus zou het antwoord NEE kunnen luiden.) (b) Ik heb in ieder geval een wetenschappelijke aanstelling, dus de overheid moet hier wel consequent blijven.
  8. Nog t.a.v. het 'geroepen zijn t.a.v. tijdschriften': Begrijp me goed, dit is vooral een kwestie van prioriteitsstelling. Ik wijs het niet af, er zijn echter wel allerlei dingen die plotseling urgenter worden. Zoals een baan zoeken, en je daar inwerken, van de ene baan naar de andere. Zoals dit protest op internet onderhouden. En dergelijke. En ik ben tot de conclusie gekomen dat een boek beter is dan een artikel, gezien de reacties die ik krijg; maar een boek vergt meer tijd.
Terug


Bij punt 23: "'als wetenschapper kan ik dit advies (doen) publiceren': een wetenschapper heeft het doorgaans niet in eigen hand of hij wel of  niet publiceert, zeker op plaatsen waar ie gelezen zou worden !"

Antwoord: (a) Zie punt 22 hierboven t.a.v. het publiceren an sich. (b) Tegenwoordig is publiceren helemaal niet zo moeilijk, (b1) zie mijn bundel uit 1993 in de KB, (b2) sinds 1993 staan ook stukken op het internet, bijv. in EconWPA.  (c) Tja, wie leest het ? Nou ja, je kunt belangrijke spraakmakers op je paper wijzen. Wanneer zij zich aan de spelregels houden, dan werkt het systeem. Voor de goede orde herhaal ik dat ik een excellente CPB-er ben, en iedereen kan dat controleren. Ik kan het verder ook niet helpen dat men vooroordelen heeft en niet doorvraagt. (Zie ook hier.)

TerugBij punt 24: "Een na laatste zin. Dezelfde kwestie als 23. Ik ben het mee eens dat een willekeurige wetenschapper mag en zelfs moet oproepen tot een parlementair debat als zijn wetenschappelijke bevindingen dat indiceren. Maar ik ben er niet zo zeker van dat 'hij dat op kosten van zijn werkgever moet kunnen doen en zeker op briefpapier van zijn werkgever'. Maar goed: een interne discussie en dan een publicatie lijkt mij de juiste weg en het feit dat die discussie niet mocht is voor mij veel belangrijker dan de kwestie of een 'preprint' wel of niet gedrukt mag worden."

Antwoord: (a) Zie nogmaals de FIF, zie punt 22 hierboven. (b) 

TerugBij punt 25:  "HET VERBAAST ME DAT TOESTEMMING VAN DE DIRECTIE NODIG IS, OF EEN ONDERZOEKER OP HET CPB EEN DISCUSSIE BIJEENKOMST MAG BELEGGEN (EV IN DE LUNCHPAUZE). Dit bewijst dat het CPB geen wetenschappelijke instelling is en ook geen democratische."

Antwoord: Een bijzondere omstandigheid was hier dat ik uit de afdeling was geplaatst, en dat daarmee de directie mijn 'chef' was geworden. Op zich is het niet vreemd dat men overlegt met de chef of inhoudelijke dienst wanneer e.e.a. het beste kan plaatsvinden. Ik heb de bespreking van het artikel ook voorgesteld aan de organisator van de interne discussieclub (de 'wiskundig economische kring') doch die heeft het afgewezen (d.w.z. mede-organisator, naast het directielid). Vanzelfsprekend, wanneer de ruimte uiteindelijk niet geboden wordt, dan is dat inderdaad onwetenschappelijk. Zie ook het oordeel van de NVMC-commissie.

TerugBij punt 27: "Is schorsing van de directie niet een nogal sterk middel ?"

Antwoord: (a) Het is een sterk middel, maar in deze situatie een adviseerbaar middel. Schorsing is een door de overheid onderbenut instrument, we schrikken ervan terwijl we het in dit soort situaties juist verstandig zouden moeten vinden. (b) Schorsen is neutraal, het spreekt zich niet uit over schuld. (c) Het gaat om een 'level playing field'. Indien de directie in functie blijft, dan doen we alsof er niets aan de hand is, en dat heeft een oneigenlijke invloed op de houding en uitspraken van collega's en derden. 

TerugBij punt 29: "Onderaan 'directie van CPB bloed aan zijn handen Srebrenica' is misschien in morele zin waar maar niet effectief om mensen aan je kant te brengen."

Antwoord: Dit is inderdaad waarschijnlijk, en heel jammer, en dubbel zo jammer voor de mensen van Srebrenica, en allerlei komende rampen. Het is overigens niet alleen 'moreel' zo. Het is ook causaal.

TerugBij punt 33: "Wat bedoel je met regelingen t.a.v. de wetenschappelijk status ?"

Antwoord: De huidige regelingen t.a.v. het CPB zijn gebrekkig. Alternatief is bijv. dit.

Terug