NB. Ik plaats deze brief en dit manifest op mijn website niet omdat ik ermee eens ben maar voor dit commentaar

From: "EmCeMo" <info@emcemo.nl>
To: "EmCeMo" <info@emcemo.nl>
Subject: Fw: Manifest van het marokkaanse initiatif voorsociale cohesie
Date: Mon, 3 Jan 2005 10:44:20 +0100
 
 

Betreft: het Marokkaanse Initiatief vóór Sociale Cohesie en Burgerschap en tégen Discriminatie en Marginalisatie
 
 

Geachte mevrouw/mijnheer,
 

Na de massale en onvoorwaardelijke afkeuring die volgde na de moord op Theo van Gogh, zal vooral antwoord moeten komen op de vraag hoe burgers al dan niet georganiseerd vorm gaan geven aan de onderlinge verhoudingen. En dat zal niet meevallen. Gebrek aan kennis over essentiële achtergronden en politieke opportunisme vormen geen mix van bestanddelen die reden geeft voor optimisme. Aanslagen op moskeeën, islamitische scholen en verontrustende uitkomsten van enquêtes (bijna de helft van de autochtone bevolking wil dat moslims zich hier niet thuis voelen) stemmen nog somberder. Gelukkig komen er vooral uit Marokkaanse hoek talrijke eigen en gezamenlijke initiatieven, die de strijd tegen alle vormen van extremisme en de roep om onderlinge solidariteit als gemeenschappelijke noemer hebben.

Een voorbeeld hiervan is het Marokkaanse Initiatief vóór Sociale Cohesie en Burgerschap en tégen Discriminatie en Marginalisatie. Op 20 en 21 november kwamen progressieve Marokkaanse kaders en vertegenwoordigers van een tiental organisaties in conferentiecentrum Zonheuvel te Doorn bijeen om te discussiëren over de gevolgen van de moord op Theo van Gogh, in een breed, incidentoverschrijdend perspectief. De moord staat immers niet op zich, maar maakt deel uit van een jarenlang voortslepend internationaal proces van groeiende tegenstellingen en radicalisering, dat de verstandhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen waar ook ter wereld ontwricht. Uitgangspunt voor de discussie was: er moet antwoord komen op de vraag hoe (groepen) burgers dit proces kunnen keren. Uit de discussies en het schriftelijke materiaal is een concepttekst voor een Manifest opgesteld, dat op 11 en 12 december in Doorn door een omvangrijke groep kaders en vertegenwoordigers van Marokkaanse organisaties werd besproken. De aanvullingen op de tekst zijn verwerkt en tijdens de discussies zijn per deelthema actiepunten geformuleerd. Op 18 en 19 december heeft een groep jongeren zich nogmaals over het concept gebogen en aanbevelingen gedaan. Het bijgaande, definitieve Manifest zal in de week van 18 januari 2005 zowel onder de aandacht worden gebracht van relevante politieke en maatschappelijke instellingen en organisaties als van een zo breed mogelijk publiek door middel van een gerichte mediacampagne. 

Het komende jaar zullen op onderstaande data speciale acties/bijeenkomsten/debatten worden georganiseerd: 14 februari (Dag tegen Oorlog), 8 maart (Internationale Vrouwendag), 21 maart (Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie, 10 december (Internationale dag voor de Rechten van de Mens) en 18 december (Internationale dag voor de Rechten van Migranten).

Het initiatief/Manifest is tot stand gekomen door de inzet van: 

EMCEMO, KMAN, SMR, Aknarij, Annour, AMMU, JOM, DVMN, Rachid Jamari, Mohamed Benzakour, Mohamed Rabbae en Roemer van Oordt.

Van u vragen wij - net als de personen die u voor zijn gegaan (zie lijst) - het initiatief en het Manifest te ondersteunen door bijgaand antwoordformulier uiterlijk 10 januari 2005 per post (Marokkaans Initiatief, Postbus 59676 1040 LD Amsterdam) of email (info@marokkaansinitiatief.nl) ondertekend te retourneren. Mocht u ook actief willen worden, geeft dat dan aan, bij voorkeur met een specifiek actiepunt. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de initiatiefgroep, 

Abdou Menebhi

Attachment Converted: "Manifest.def.doc"