Datum: 19970319
URL dd 19-03-1997: http://pep.postbus51.nl/cgi-bin/Webdriver?basnr=1184&MIval=pep_view

Afzender: Ministerie van Economische Zaken
Onderwerp: CPB-persbericht
Datum: 19-03-1997 10:53:58
Referentie: 05

ONAFHANKELLIJKE VISITATIECOMMISSIE BEZOEKT CPB

Op verzoek van het Centraal Planbureau (CPB) zal een onafhankelijke, internationaal samengestelde visitatiecommissie het Bureau bezoeken. Deze commissie van externe deskundigen is gevraagd om haar oordeel te geven over de inhoud en kwaliteit van het werk en de organisatie van het Bureau. Ook is de commissie verzocht om suggesties te doen voor verbeteringen. De visitatiecommissie komt in april 1997 naar Den Haag. Ze zal dan gesprekken voeren met leidinggevenden en medewerkers van het Bureau. Daarnaast staan gesprekken op het programma met diverse klanten van het CPB afkomstig uit politiek, ambtenarij en het georganiseerde bedrijfsleven. De commissie zal tevens ontmoetingen hebben met een aantal onafhankelijke waarnemers en met vertegenwoordigers van instituten waarmee het CPB regelmatig samenwerkt.

De commissie is op voorstel van het CPB en in nader overleg met de voorzitter, als volgt samengesteld:

Voorzitter: prof. dr. Anton Barten (emiritus hoogleraar econometrie aan de Katholieke Universiteit Leuven)
Leden: dr. Richard Blundell (The Institute of Fiscal Studies, London)
prof. dr. Frank den Butter (Vrije Universiteit, Amsterdam)
dr. John Martin (OECD, Parijs)
prof.dr. Frederic Scherer (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA)
prof. dr. Hans K. Schneider (emiritus hoogleraar aan de Universiteit van Keulen en voormalig voorzitter van de Sachverstandigenrat)

De commissie zal worden bijgestaan door een onafhankelijk secretaris.

Het vertrekpunt voor de werkzaamheden van de commissie is de zogenaamde zelfstudie. Het CPB schetst in dit document een beeld van zichzelf, het werk op het Bureau en de plannen voor de toekomst. Verder bevat de zelfstudie de taakopdracht voor de commissie en een aantal vragen waarover het CPB graag de mening van de commissie wil vernemen. De visitatiecommissie zal naar verwachting omstreeks september haar eindrapport afronden. Dit rapport is openbaar en uitsluitend voor de verantwoordelijkheid van de commissie. De directie van het CPB zal de bevindingen en suggesties van de commissie vervolgens bespreken met de medewerkers. Daarna zullen er gezamenlijk conclusies worden getrokken over concrete stappen voor verdere kwaliteitsverbetering.

De zelfstudie is op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie van het CPB (telefoon 070-338 33 80).
Zoek andere persberichten | Nieuwsbank | Neem een abonnement! | Uw reactie is welkom |