Telegram to prime minister Wim Kok

The board of the Dutch-Flemish association Economen voor Vrede 
(Economists for Peace) urges the Dutch government, 
and does this with the greatest possible emphasis, 
to give maximal support to an impartial arbitration in the Kosovo-crisis 
under the auspices of the United Nations, 
based on the UN Charter and the special responsibility of The Netherlands 
as current member of the Security Council.
 
Annemarie Rima                                      Piet Terhal
 
Above is a translation of the original Dutch: 
 
Telegram aan minister-president Wim Kok
 
Het bestuur van de Nederlands-Vlaamse vereniging Economen voor
Vrede verzoekt met de grootst mogelijke klem de Nederlandse
Regering om, op grond van het Handvest van de Verenigde Naties
en de bijzondere verantwoordelijkheid, welke Nederland als lid
van de Veiligheidsraad thans draagt, een maximale bijdrage te
geven aan een onpartijdige bemiddeling in de Kosovo-crisis onder
auspiciën van de Verenigde Naties.
 
Annemarie Rima                                      Piet Terhal