WERKLOOSHEID en ARMOEDE
DE OPLOSSING DIE WERKT

Werklozenkrant, krant 70, december 1998, pag 3, blad van de Werklozenbond, Westerkade 23, Utrecht

Cool is econometrist en oud-medewerker van het Centraal Planbureau. Volgens de auteurs is het belastingbeleid de oorzaak geweest van een groeiende werkloosheid, met name aan de onderkant van de markt, waar armoede ontstaat. Terwijl de neo-liberale vrije markt-economen de werkloosheid willen bestrijden door het minimumloon af te schaffen en de sociale uitkeringen te verlagen, staat in de analyse van dit boek de belastingvrije voet centraal. De belastingvrije voet is dat deel van het inkomen waarover men geen belasting hoeft te betalen.

De laatste decennia zijn er steeds meer heffingen gekomen zodat laagproduktieve werknemers te duur zijn geworden. De auteurs tonen aan dat de lasten op de laagste lonen omlaag kunnen, zonder dat dit kwalijke gevolgen heeft voor werknemers. Dit geeft verrassende mogelijkheden tot kostenverlaging en werkgelegenheid bij industrie, diensten en midden- en kleinbedrijf. De kern van het verhaal is dat het netto minimum moet worden vrijgesteld van belastingen en sociale premies. 

Het boek vormt een ondersteuning vvoor de armoedebeweging in het politiek debat. Veel van de maatregelen, bv.: WIW, die de politiek neemt tegen de werkloosheid zijn niet meer dan een pijnstiller als middel tegen een zeer ernstige ziekte. De oorzaak wordt er niet door aangepakt, maar de symptomen worden tijdelijk even verzacht. 

Een van de bekendste pijnstillers is de Melkertbaan die maar weinig resultaat oplevert nog afgezien van de helse bureaucratie waarmee dit banenplan gepaard gaat. Projecten van de FNV sneuvelen door de concurrentie met de Melkertbanen. Een deel van deze banen wordt ingevuld met banenpoolers. Hierdoor krijgen niet meer mensen werk maar ze worden van het ene naar het andere banenplan gesluisd.

Het is een interessant, goed leesbaar boek, dat voor vuurwerk zorgt en degelijke argumentatie aandraagt. Een absolute aanrader.

Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt, door Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool, Thesis Publishers 1998, ISBN-90-5179-447-X 

Omhoog