Download PDF

Amsterdam, 30 januari 1998

 

BOEKAANKONDIGING VOOR DE PERS

Verschijnt binnenkort

 

Werkloosheid en armoede

de oplossing die werkt

 

Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool

 

Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door prof. mr. H.J. Hofstra, minister van financiën in het kabinet-Drees.

 

Het gaat goed met de Nederlandse economie: bedrijven boeken flinke winsten en de meeste mensen zien hun inkomen stijgen. Dat is één kant van Nederland.

Maar er is ook een andere kant van Nederland: een structurele werkloosheid en oprukkende armoede. Hierover is in de media een heftige discussie gevoerd, onder andere door Marcel van Dam en bisschop Muskens. Maar hoe zijn die werkloosheid en armoede ontstaan? En wat is er aan te doen?

 

In het boek ‘Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt’, wordt de massale werkloosheid die de Westerse Wereld sinds het begin van de jaren zeventig teistert, geanalyseerd. Volgens de auteurs is het belastingbeleid de oorzaak geweest van een groeiende werkloosheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar dan dus ook armoede ontstaat.

Centraal in de analyse staat de belastingvrije voet. Deze was in de jaren vijftig ongeveer even hoog als het bestaansminimum, maar is sindsdien niet welvaartsvast meegegroeid. Hij is gedurende die tijd slechts gecorrigeerd voor inflatie. Waren er eerst geen lasten op het bestaansminimum, de laatste decennia zijn er steeds meer heffingen bijgekomen. Het resultaat is dat de laagproduktieve werknemers te duur zijn geworden en uit de markt zijn geprijsd.

De auteurs tonen aan dat er methoden zijn om die lasten op de laagste lonen teniet te doen, zonder dat dat kwalijke gevolgen heeft voor werknemers, werkgevers of overheid. Dit geeft verrassende mogelijkheden tot werkgelegenheid en kostenverlaging bij industrie, diensten en het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast beargumenteren zij dat werkloosheid en armoede alleen opgelost kunnen worden wanneer er oog is voor de verstarring in de interactie tussen politiek, belangengroepen, wetenschap en ambtenaren.

 

Hans en Auke Hulst zijn journalisten en hebben er naar gestreeft de inzichten zo helder en toegankelijk mogelijk te presenteren. Thomas Cool is econometrist en oud-medewerker van het Centraal Planbureau. Het boek is gebaseerd op het wetenschappelijk werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan.

 

De wetenschappelijke analyse is toegankelijk via Internet:

http://www.can.nl/~cool

 

Algemene gegevens:

15 x 21 cm

118 pagina’s

ISBN 90 5170 447 X NUGI 681

Prijs 24,90 / Bfr 498

Doelgroepen: Politiek, belangenorganisaties, wetenschap en onderwijs. Het boek is ook relevant voor de verkiezingen in 1998.

Verschijnt eind januari 1998

 

 

 

z.o.z.
 

Inhoud

 

Voorwoord

Algemene inleiding
 

Deel I. Werk door de jaren heen
Inleiding: Dokteren aan de maatschappij

Van werkverschaffing tot Melkertbaan

Werkloosheid, armoede en criminaliteit

Het arbeidsethos

Werkloosheid, ontwikkelingen en cijfers

Conclusies

 
 

Deel II. Werkloosheid is onoplosbaar, toch?
Inleiding

De onderkant van de arbeidsmarkt

Lastendruk en belastingvrije voet

De analyse nader uitgewerkt

Beleidsverstarring. De noodzaak van een Economisch Hof

Conclusies

 
 

Deel III. Een ander Nederland
Inleiding

Werk, maar wat voor werk

Werkloosheid en overheidsfinanciën

Werkloosheid, de Sociale Zekerheid en de AOW

Werkloosheid en Europa

Enkele andere actuele voorstellen

Conclusies

 

Bijlage 1: Grafische uitwerking

Bijlage 2: De lange weg van analyse naar beleid

Verantwoording

Personenregister

 

Indien u geinteresseerd bent in een interview met de auteurs kunt u contact

opnemen met de heer Erwin Wedemeyer, afdeling Promotie, tel. 020-625.54.29

 

Aanvragen van een recensie-exemplaar bij:

Thesis Publishers, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam,

Tel 020-6255429, Fax: 020-6203395, E-mail: thesis@antenna.nl

_________________________________________________________________________

Ik ontvang graag een recensie-exemplaar van Werkloosheid en armoede

de oplossing die werkt, Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool

 

Naam krant/tijdschrift:..............................................................................................................

 

t.a.v.:........................................................................................................................................

 

Postadres:.................................................................................................................................

 

Plaats:.......................................................................................................................................

 

Het boek zal worden besproken door:.......................................................................................

 

Vermoedelijke plaatsingsdatum van de recensie:........................................................................

 

 

hul.198.pra


Zie: recensies verschenen sinds eind januari 1998