Management Team 13 maart 1998

Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool, Werkloosheid en armoede. De oplossing die werkt.
Thesis Publishers, Amsterdam. ISBN 90 5179 447 X  Prijs f 24,90.

Ex-CPB-medewerker ziet in het belastingbeleid de oorzaak van de aanhoudende werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Inkomens beneden het netto minimumloon moeten worden vrijgesteld. 'Een roepende in de woestijn', aldus Ed Lof in Intermediair.