H. Hulst, A Hulst en T. Cool, Werkloosheid en Armoede, de oplossing die werkt

Thesis Amsterdam, 1998, 119 blz, f 24,90 (BEF 498)

 

Het gaat goed met de Nederlandse economie: bedrijven boeken flinke winsten en de meeste mensen zien hun inkomens stijgen. Maar er is ook structurele werkloosheid en oprukkende armoede. Marcel van Dam heeft hier al een discussie over gevoerd (altijd een teken dat er iets scheep zit!), terwijl bisschop Muskens heeft laten weten het niet erg te vinden als er af en toe een brood gesnaaid wordt. Dit boek geeft een analyse van de massale werkloosheid: volgens de auteurs is dit vooral te wijten aan het belastingbeleid. Zij bevelen aan om de lastendruk op laagbetaalde arbeid te laten verdwijnen, en suggereren een methode waarmee dit kan gebeuren zonder kwalijke gevolgen voor werknemers, werkgevers, of overheid.

 

Economisch Statistische Berichten 3 april 1998