Binnenlands Bestuur 6 maart 1998

 

Oplossing die werkt

'De meeste mensen zien hun inkomen stijgen'. Wie nadenkt, begrijpt dat er nog steeds en misschien wel steeds meer mensen in de bezemwagen van de sociaal-economische ratrace verdwijnen. Mensen die al jarenlang niets begrijpen van die juichverhalen over het Nederlands bedrijfsleven, het poldermodel en de exploderende Beursplan 5-koersen. [sic] Bisschop Muskens gooide al eens een steen in de Hofvijver van dit werk-werk-werk-win-win-win-geluk. Maar met alle respect voor het episcopaat geberut dit met iets meer analyse, wetenschappelijke ambitie en pretentie in het boekje 'Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt' van Hans Huilst [sic] en Auke Hulst (m.m.v. Thomas Cool).

Kern van hun betoog is de fiscale verontachtzaming van de belastingvrije voet in het belastingstelsel. Die hobbelde de afgelopen decennia leuk mee met de inflatie maar absoluut niet met de koopkracht. Zodat heel geleidelijk de laagproduktieve werknemers steeds duurder werden en zij uit de markt werden geprezen. [sic] De auteurs betogen dat die lastendruk op het laagste niveau teniet kan worden gedaan, zonder nadeel voor werknemers in het algemeen maar evenmin voor werkgevers en overheid. Dit wonder gaat vergezeld van een pleidooi om het werkloosheid/armoede-vraagstuk effectiever aan te pakken door eindelijk 'ns wat te doen aan de verstarde verhoudingen tussen politiek, belangengroepen, wetenschap en ambtenaren.

C.V.
 

'Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt', door Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool, uitgeverij Thesis, Amsterdam, ISBN 90 5170 447 X