WERKLOOSHEID EN ARMOEDE, DE OPLOSSING DIE WERKT 

Dat is de titel van een boekje dat onlangs verscheen. Het is een hele pretentie, maar maakt ook nieuwsgierig. Twee journalisten schreven het boekje, op basis van werk van een econoom die tot voor enige tijd bij het Centraal Planbureau werkte. De kern van het plan is, dat de belastingvrije voet moet worden opgetrokken tot ongeveer het niveau van het netto minimumloon. Het is dus een plan in de categorie van lastenverlaging tot aan het minimumloon, maar dan veel rigoureuzer dan de voorzichte maatregelen die minister Melkert af en toe voorstelt. Resultaat van zo’n aanpassing is volgens de schrijvers dat de werkloosheid aan de onderkant wordt opgelost en armoede verdwijnt. Werkloosheid is in de visie van de auteurs het gevolg van fout fiscaal beleid. De werkloosheid becijferen zij op 2 miljoen. Het plan wordt door het Centraal Planbureau niet serieus genomen, hoewel men na berekening moest toegeven dat de netto kosten voor de staat niet groter worden en het rondpompen van miljarden in de vorm van uitkeringen tot het verleden zou behoren. Het plan verdient serieuze bestudering, net als dat van Piet van Elswijk. De uitgever van het boekje, het Samuel van Houten Genootschap, roept op tot een debat. 

‘Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt’, Hans Hulst en Auke Hulst, m.m.v. Thomas Cool, Thesis Publishers, Amsterdam, 120 pag., ISBN 90 5170 447 X, 020 - 620 33 95 

DE ARME KRANT VAN NEDERLAND, JRG 4, NR 1