omhoog

In antwoord op mijn brief d.d. 8 en 11 juli 2014 t.a.v. het collectief falen t.a.v. het onderwijs in wiskunde.

From: XXX bij KNAW-LOWI
To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"
Cc: XXX bij KNAW-LOWI en YYY bij KNAW
Date: Tue, 22 Jul 2014
Subject: Cool: RE: Update : Aankaarten van collectief falen als onderwerp


Geachte heer Cool,
 
In reactie op uw onderstaande e-mail van [8 en] 11 juli 2014 bericht ik u als volgt.
 
Het LOWI is niet bevoegd te oordelen over collectief falen. Het is wel bevoegd een oordeel te geven over een (voorgenomen) besluit van het Bestuur van een bij het LOWI aangesloten instelling aangaande schending van wetenschappelijke integriteit. Wanneer u een klacht wenst in te dienen tegen een dergelijk besluit, dan zie ik uw klacht met in de bijlage het betreffende besluit en het onderliggende CWI-advies en eventueel aanvullende bijlagen graag per post in tweevoud van u tegemoet. U kunt de klacht richten aan LOWI, Postbus 19121, 1000 GC AMSTERDAM.
 
Met vriendelijke groet,
  
 
Mr. dr. XXX, Ambtelijk Secretaris
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit
 
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

In antwoord op mijn brief d.d. 22 juli 2014 in aanvulling t.a.v. specifiek prof. J.K. Lenstra
From: XXX bij KNAW-LOWI
To: "Thomas Cool / Thomas Colignatus"
Cc: XXX bij KNAW-LOWI en YYY bij KNAW
Date: Tue, 22 Jul 2014
Subject: Cool: RE: Verklaring specifiek t.a.v. prof. J.K. Lenstra. /  Fwd: Re:  Volledigheidshalve

Geachte heer Cool,

Ik verwijs u naar mijn eerdere e-mail van vandaag in reactie op uw e-mail van 3 juli 2014. [Dit moet 8 en 11 zijn./TC]

Ik mag wel volstaan te verwijzen naar de inhoud van de betreffende mail die voor zich spreekt.

Met vriendelijke groet,
  
 
Mr. dr. XXX, Ambtelijk Secretaris
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit
 
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam