De brief van 28 november 2004 
aan het bestuur van de Stichting Natuur en Milieu 
is verplaatst, klik hier.