T.a.v. http://www.nieuwspoort.nl/nl_NL//mededelingen/rapporteur-nieuwspoort/
Aan de rapporteur met kopie aan Nieuwspoort ter attentie aan het bestuur, en het CPB
 

Geachte professor Van Gunsteren,

Vandaag was er de persconferentie van het CPB over het Centraal Economisch Plan 2009. 

Ik was daar aanwezig in mijn hoedanigheid als secretaris van het Samuel van Houten Genootschap, het wetenschappelijk bureau van de politieke partij het Sociaal Liberaal Forum. Zie http://thomascool.eu/SvHG/SvHG.html

Ik ben in 1990 ook als econometrist en wetenschappelijk medewerker van het CPB door censuur getroffen en met machtsmisbruik ontslagen. De huidige economische crisis bevestigt mijn analyse die destijds door censuur is getroffen. Deze analyse is ook nodig om netjes uit de crisis te komen, en dat geldt voor de hele wereld, wat ik met de nodige bescheidenheid opmerk. Zie eventueel http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3087

Ik ben nog nooit naar CPB persconferenties gegaan maar de huidige was een goede gelegenheid om te vragen of de (nieuwe) directeur CPB de juiste analyse wel kent en de censuur ongedaan wil maken. Wie weet wat het antwoord is en of het Samuel van Houten Genootschap weer wat over dat antwoord kan schrijven.

Voor de aanwezige pers heb ik 15 exemplaren uitgedeeld van het boekje "Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt", zie http://thomascool.eu/SvHG/Hulst/WerkloosheidEnArmoede.pdf
alsmede een folder http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/Colignatus-Protest-Tegen-Censuur.pdf welke de samenvatting is van deze pagina  http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html,

Voor de volledigheid doe ik ook kopie van mijn inzending voor de opiniepagina van het NRC, waarin ik mijn verontschuldigingen aanbied voor het punt dat ik geen voorlichter ben.

De voorlichtster van het CPB, mevrouw Timmerhuis, herkende mij als een ontslagen medewerker en deelde mij mee dat alleen pers vragen kon stellen. Ik heb haar geantwoord dat dit nu niet relevant is en dat ik als wetenschapper en in mijn hoedanigheid als secretaris SvHG wel mijn hand op zou steken om een vraag te kunnen stellen. Ik heb daarbij heel expliciet uitgelegd dat het Samuel van Houten Genootschap het wetenschappelijk bureau van het Sociaal Liberaal Forum is. Mevrouw Timmerhuis heeft daarna telefonisch contact gezocht met derden.

Het betoog van directeur Teulings heeft 99% mijn instemming maar helaas was het economisch analytisch niveau ontoereikend. Het verhaal was als van een dokter die zegt dat de patient kanker heeft en die het daarbij laat. Terwijl het wetenschappelijk gaat om het punt dat die kanker door roken is ontstaan. Om iets over de toekomst te kunnen zeggen moet je wel over de goede analyse beschikken. Mijn vraag zou dus een goede zijn. Bovendien is de integriteit van de wetenschap in het geding. Er zijn fouten in de modellen van de oud-collegae en het CPB doet alsof de resultaten in het CPB 2009 wetenschappelijk verantwoord zijn terwijl dit niet het geval is.

Ik heb de leden van de pers hun vragen laten stellen. Een van de vragenstellers bleek na de persconferentie geen journalist maar analyst, en klaarblijkelijk iemand die geluk had dat mevrouw Timmerhuis haar niet kende. 

Toen ik aan het einde mijn vraag wilde stellen, gaf mevrouw Timmerhuis mij het woord niet. Mijn protest was "maar ik ben wetenschapper". Noch zij, noch directeur Teulings, noch een van de aanwezigen, reageerde dat ik toch mijn vraag moest kunnen stellen.

Ik ben van mening dat dit een inbreuk is op het vrije woord. 

Navraag bij een paar journalisten leverde op dat het niet ongebruikelijk is dat anderen dan leden van de pers het woord geweigerd wordt. Het zal deels verklaren waarom men niet reageerde. Maar in een vrije samenleving had ik mijn vraag moeten kunnen stellen.

Ik verzoek u als Rapporteur hiervan nota te nemen en e.e.a. met verstand in uw rapportage te verwerken. 

Persoonlijk zou ik het ook wijs achten wanneer u als Rapporteur een persbericht zou uitgeven waarin u aangeeft dat ik protesteer tegen de censuur van de wetenschap en het machtsmisbruik door de directie van het CPB, en dat mijn vraag daarover vandaag op de persconferentie hoogstwaarschijnlijk ten onrechte niet gesteld is kunnen worden. Maar ik kan natuurlijk niet in uw schoenen treden en wens u slechts wijsheid toe. Het is al lastig voor mijzelf als onheus ontslagen wetenschapper te weten wat te doen, waarnemende derden zullen het wellicht dubbel lastig vinden. Maar wanneer u zo'n persbericht zou uitgeven dan zouden de leden van het perscorps u uiteindelijk dankbaar kunnen blijken te zijn voor een adequate vervulling van uw rol.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu/