Met zulke journalistiek gaat de beschaving ten onder

De ombudsman van NRC-Handelsblad zou Hubert Smeets moeten vragen om te corrigeren t.a.v. diens verwijzing naar Baudet, Kelder & Wellens t.a.v. een vermeende vergelijking van de EU met de USSR

Thomas Colignatus, 8 augustus 2016

Inleiding

Journalisten De Jong, Smeets, Kelder en Wellens alsmede publicist Baudet liggen in de clinch.

Waar gaat dit over ? Hadden Baudet, Kelder & Wellens (BKW) niet helder kunnen schrijven ? Had Smeets niet moeten controleren ? Kan De Jong als ombudsman van NRC-Handelsblad niet zuiver redeneren ? Heeft NRC-Handelsblad niet inmiddels een geschiedenis van onzuiver denken ?

Zie mijn eerdere opstelletje over "Jonge Turken" (2012) met een advies aan Thierry Baudet.

Zie mijn verklaring over de kloof tussen wetenschapsjournalistiek en eonomische journalistiek: "Jullie zijn allemaal gek" (NWO Bessensap 2013).

In de bijlage hieronder staat mijn email aan de ombudsman van NRC-Handelsblad t.a.v. een problematische column door econome Marike Stellinga (2014). Het is problematisch dat De Jong niet reageerde. Blijkbaar reageert hij wel t.a.v. collega-journalisten maar niet t.a.v. wetenschappers.

Zie mijn weblog tekst t.a.v. de peuro.nl. Peuro.nl is door Thierry Baudet, Jort Kelder en Arno Wellens (BKW). Mijn weblog tekst hierover is van augustus 2016 (en bij schrijven dezes nog niet geheel af).

De casus van de kwalijke suggestie door Smeets dat BKW een vergelijking EU ~ USSR trokken

BKW hebben naast peuro.nl ook een artikel in NRC-Handelsblad: "Deftige elites van Nederland, u lokt een Nexit uit" (23 juni 2016, de dag van het Brexit referendum). BKW schrijven: "Wij spreken elkaar vast snel weer - bij het debat over een NEXIT bijvoorbeeld. We verheugen ons." Deze uitspraak laat zich gemakkelijk misverstaan. Uit latere uitleg (Telegraaf) blijkt dat Kelder alleen uit de euro wil stappen maar niet uit de EU. BKW verheugen zich dan alleen op het debat. Wellicht heeft Baudet echter een andere lezing. Dat maakt verder niet zoveel uit. Cruciaal is dat niet verkeerd geciteerd wordt, en dat wie een ambigue tekst gebruikt ook navraag doet over de bedoelde betekenis.

Hubert Smeets heeft (in antwoord op) dit artikel: "Lijkt de Europese Unie echt op de Sovjet-Unie in 1991?" (NRC 8 juli 2016). Het staat op Blendle en is blijkbaar gratis maar je moet dan toch registreren, en waarom zou men een artikel gaan lezen wanneer de quote (die Wellens geeft) reeds toont dat het artikel niet klopt ?

Arno Wellens protesteert tegen het tendentieuze karakter in Smeets zijn artikel, en citeert een passage die inderdaad problematisch is.

Het protest van Wellens op 925.nl (5 augustus 2016) bevat ook het antwoord van Sjoerd de Jong, ombudsman van NRC-Handelsblad.

De Jong geeft enkele drogredenen om niet te corrigeren.

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/22/geen-griekse-exit-12594662-a1072919

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/13/nie-wieder-krieg-12151701-a41050

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/23/juist-europese-eenwording-leidt-tot-oorlog-12333048-a792282

Email aan Ombudsman NRC-Handelsblad 2016

Date: Sun, 07 Aug 2016
To: ombudsman at nrc.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Drogredenen Hubert Smeets over EU ~ USSR en het onderscheid tussen Baudet vs Kelder & Wellens
Cc: tips at 925.nl, Thierry Baudet, Ron Ritzen, leesfrontaalnaakt, Peter de Waard (Volkskrant), Harry van Dalen (MeJudice), redactie at joop.nl, info at ftm.nl

Geachte heer De Jong,

In de volgende link staat het probleem omschreven: Hubert Smeets wrijft Baudet, Kelder & Wellens een opvatting EU ~ USSR aan, door eerst zo'n context te scheppen en dan naar hen te verwijzen, terwijl het artikel van Baudet, Kelder & Wellens waarnaar Smeets verwijst niet zo'n opvatting toont. Ook de zin die Smeets citeert heeft een hele andere betekenis.

http://925.nl/archief/2016/08/05/ombudsman-nrc-ontkent-smerige-vergelijking-met-ussr-maar-die-staat-wel-degelijk-in-de-krant/

In uw weerwoord stelt u dat Baudet in andere artikelen wel zo'n vergelijking heeft gemaakt, en dat Smeets mag aannemen dat Kelder & Wellens louter door met Baudet samen te werken tonen ook zo te denken.

De artikelen nalezend constateer ik:

(1) Baudet maakt de vergelijking van "imperialisme door USSR" (of Napoleon) met "imperialisme door EU", waarbij de nadruk ligt op imperialisme, die zijn eigen dynamiek heeft (wie ook de actor is). In zijn denkmodel van nationalisme versus imperialisme is zulks denkbaar, en het is alleen de vraag of dit historisch ook juist is.

(2) Uw stelling dat Baudet de EU zou hebben geschetst als een "in potentie totalitair "imperium"" wordt niet door uw aangehaalde artikelen onderbouwd. U dient deze bewering terug te nemen of betere bronnen te noemen.

(3) Door met Baudet samen een artikel te schrijven over de euro, tonen Kelder & Wellens niet dat zij alle andere opvattingen van Baudet ook onderschrijven. Uw redenering is een non-sequitur. Gelieve dit te corrigeren.

(4) Uw reconstructie ten gunste van Hubert Smeets vervalt derhalve. De constructie door Smeets was al gekunsteld, maar uw poging tot rechtvaardiging mislukt evenzeer. Derhalve dient u Smeets te verzoeken te corrigeren. Het is niet gepast wanneer zulke aantijgingen zomaar aan lezers worden voorgehouden.

Ik ben derhalve geschokt door het gebrek aan zindelijk denken dat u in deze kwestie toont.

Volledigheidshalve:

(a) Het lijkt me aardig om kopie te doen aan Ron Ritzen die over drogredenen schrijft, en die eerder het artikel van Baudet, Kelder & Wellens deconstrueerde, maar die gelukkig niet de bizarre link van Smeets legde. Ritzen dient er rekening mee te houden dat Herman van Rompuy wel degelijk de EU heeft gepresenteerd als middel ter voorkoming van oorlog in Europa.

http://www.drogredenen.nl/2016/07/baudet-kelder-nexit.html

https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9tvgajcovz8izf_j9vvik7m1c3gyxp/vj5bl8k5ifzk?ctx=vi1i2tztocuz&start_tab0=180

(b) Het lijkt me nuttig om hieronder mijn eerdere protest aan u t.a.v. een column door Marike Stellinga op te nemen, zodat Baudet, Kelder & Wellens (en Ritzen) kunnen nalezen waarop u nog niet gereageerd heeft. Klaarblijkelijk wilt u wel reageren op een protest van collega-journalist Wellens maar niet op een protest door een ter zake kundig wetenschapper. Er is aldus veel waarheid in de positie van Baudet, Kelder & Wellens dat NRC-Handelsblad de lezers onvolledige informatie geeft.

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/FalenVanDeMedia.html

Volledigheidshalve doe ik kopie aan Harry van Dalen (Mejudice, waar Brakman & Garretsen maar onvolledig antwoord aan Baudet, Kelder & Wellens gaven), FTM waar Hans de Geus vraagtekens bij het CPB plaatste maar geen melding maakte van censuur van wetenschap sinds 1990 door de directie van het CPB, en Joop.nl en Frontaalnaakt.nl waar ik wel de vrijheid kreeg om het protest tegen deze censuur te melden (maar waar mogelijk niet de draagwijdte van die censuur begrepen wordt).

http://www.joop.nl/opinies/de-censuur-van-de-wetenschap-door-het-cpb

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-07-24-CursusEconomie.html

(c) De volgende link is een begin van mijn antwoord aan Baudet, Kelder & Wellens. Ik heb hen nog nadere vragen gesteld, en ik hoop daarop antwoord te krijgen.Wanneer zij van het parlement verlangen om antwoorden te zoeken dan neem ik aan dat zijzelf toch ook bereid zijn om hun antwoorden te geven. Ook verwacht ik van journalist Wellens dat hij aan zijn lezers op 925.nl rapporteert over de censuur en mijn protest, anders faalt ook hij als journalist. Ik gun hem de ruimte om zich publiekelijk af te vragen of het wel censuur van wetenschap is, maar me dunkt dat voldaan is aan de eerste eis, namelijk dat er zo'n wetenschapper is die daartegen protesteert.

https://boycottholland.wordpress.com/2016/08/05/a-tale-of-three-petitions-to-parliament/

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist en leraar wiskunde
Scheveningen


Date: Wed, 17 Sep 2014
To: ombudsman at nrc.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Column Marike Stellinga (2014-09-14) / Paper "Cause and cure of the crisis" (2014-09-14)
Cc: m.stellinga at nrc.nl, Peter de Waard (Volkskrant)

Aan de ombudsman van NRC Handelsblad

Geachte heer De Jong,

Marike Stellinga mag ongetwijfeld van alles stellen in wat toch een column is, maar misschien mag zij aan feitelijke waarheden gehouden worden. Wellicht wilt u dit email onder de aandacht van uw lezers brengen, in ieder geval onder uw redactie verspreiden, zodat eenieder kan zien welke feitelijke waarheden zij geweld aandoet, en Stellinga vragen te corrigeren.

(1) Zij stelt dat Larry Summers vorig jaar "als eerste" erop wees dat 't het Westen al jaren niet lukt om houdbare groei te krijgen, behalve op de rug van financie:le zeepbellen. Hieronder tonen links A-D dat ik daar in voorgaande jaren al eerder op wees. Ik sluit niet uit dat er anderen waren.

(2) Zij stelt dat de Eurozone een regel van een tekort van max. 3 procent heeft. Maar de afspraak is dat naar begrotingsevenwicht wordt gestreefd met max. 0,5 procent. (Er staat de EU nog een contractie te wachten.)

(3) Zij stelt dat werkgelegenheid stimuleren moeilijk is. Dat is onwaar: het kan snel en gratis, zie mijn boek DRGTPE (A in de bijlage). Ook al zal Stellinga link E niet kennen omdat die van dezelfde datum als de column is, maar het geeft een samenvatting op onderdelen van eerdere boeken en artikelen.

(4) Zij stelt dat het instrument van monetair beleid bot is, omdat de rente al laag staat. Dat is onjuist, want met fiduciair geld kun je veel meer doen dan alleen maar de rente verlagen, zie link F.

(5) Zij stelt dat Draghi, Summers, Teulings niet stellig maar zoekend zijn. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Op z'n hoogst kun je zeggen dat dezen een bepaalde presentatie kiezen, als van adviseurs die beleidsmakers niet willen voorschrijven wat er gedaan moet worden. In haar woordkeus schuilt ook een suggestie dat oplossingsvoorstellen die met zekerheid gebracht kunnen worden niet aanlokkelijk zijn, klaarblijkelijk omdat stelligheid an sich niet zou deugen. Maar stellig is niet anders dan zeker of zeer waarschijnlijk, en niet aanmatigend. Wanneer je stellig kunt zijn dan moet je dat ook laten blijken. Voor mijn analyse geldt dat er een wiskundig bewijs mogelijk is met een herleide vorm model met gebruik van definities uit econometrische modellen en de bijgaande "stylized facts". Zie link A. Wanneer er zulke zekerheid bestaaat moet je dat ook duidelijk zeggen. Haar suggestie is dus onwaarachtig.

(6) Ze verwijst naar een boek van Coen Teulings, maar vertelt de lezers niet dat Teulings jarenlang directeur van het CPB was en daar de censuur van de wetenschap sinds 1990 voortzette, zelfs niet toen de crisis van 2007+ wederom de juistheid van mijn analyse bewees. Teulings kent mijn analyse niet, die is reeds door voorgangders door censuur getroffen, dus ook zijn recente boek hierover moet wel gemankeerd zijn. Dus zij splitst lezers een onwaarheidsgetrouw en ondeugdelijk boek in de maag.

(7) Ten leste waarschuwt ze bij het luisteren naar de analyses van Draghi, Summers en Teulings tegen een verschansing in ideologische loopgraven en een "Zie je wel ik had gelijk / Welnee je bent een gevaarlijke gek"-discussie. Ze stelt: "Volgens mij moeten we al dat gelijk nu collectief wissen, samen aan tafel gaan zitten en opnieuw beginnen." Hoe mooi dit ook klinkt klopt het om meer redenen niet.

Wanneer ze dit oprecht meent zal het deels waarheidsgetrouw zijn, en velen een warm gevoel geven, maar zo'n benadering (a) wekt de suggestie alsof wetenschappelijke discussie en verspreiding van informatie niet reeds netjes zou zijn, (b) vertekent de historie, want het maakt wel degelijk uit welke analyse juist was, en waarom een wetenschappelijke analyse niet gehoord werd. Zulke diagnoses kunnen tot veranderingen nopen. Het is onjuist het te doen voorkomen alsof onderzoek naar dit verleden alleen kan ontaarden. Het juiste advies is een parlementaire enquete. Dit vertelt ze de lezers niet, terwijl het advies daartoe wel degelijk bestaat en wetenschappelijk gefundeerd is, zie link G.

Een feit is dat ik Stellinga ontmoette op de "Nederlandse Economendag 2013: waar wetenschap beleid ontmoet" (link H) waar zij als discussiemoderator aanwezig was. Ik sprak haar in de marge, vertelde van de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, en het advies tot zo'n enquete. Zij toonde geen belangstelling en negeerde het verder. Aangezien ieder verstandig mens zou schrikken van censuur van de wetenschap, is Stellinga niet verstandig, en ik ontkom niet aan de conclusie dat zij mij als een "gevaarlijke gek" ziet. (c) Zij is dus hypocriet bij het doen alsof men anderen niet zo moet behandelen.

(d) Het is een historische waarheid, die historici kunnen bevestigen, dat juist journalisten economie en wetenschap onverstandig, en daarmee de gekken zijn, zoals ik voor NWO Bessensap 2013 concludeerde (link I), omdat journalisten economie (zoals Stellinga) de wetenschap negeren, en journalisten wetenschap de economische wetenschap.

(e) Gezien de weerzin van Stellinga voor "stelligheid" (ik kan weinig doen aan haar woordkeus) is er wellicht een verklaring dat zij mij als "gevaarlijke gek" ziet omdat ik naar haar smaak te stellig zou zijn. Zoals reeds toegelicht is er geen reden om an sich tegen stelligheid / zekerheid / beslistheid te zijn wanneer dit op zijn plaats is. Afwijzing hiervan is wederom een teken van bipolair denken, die ze juist wil verwerpen. Het bevestigt het gebrek aan inzicht hoe wetenschap werkt, het onverstand en de hypocisie.

(8) Volledigheidshalve, omdat zekerheid hier zo censtraal staat, en gezien de rol van de wiskunde in punt (5) hierboven, meld ik het volgende t.a.v. wiskunde en het onderwijs in wiskunde. Na mijn onheuse en met machtsmisbruik tot stand gekomen ontslag als econometrist en wetenschappelijk medewerker van het CPB in 1991, was een van mijn opties om leraar wiskunde te worden, met ook het verkrijgen van een eerstegraads bevoegdheid leraar wiskunde. Het verraste mij zeer twee punten te moeten vaststellen. (a) Wiskundigen worden opgeleid tot abstractie maar wanneer zij voor de klas komen te staan zien zij werkelijk bestaande leerlingen. De opleiding voor leraar wiskunde kan niet ongedaan maken wat daarvoor reeds is misgegaan. Conform het onderscheid van de commissie Dijsselbloem tusssen het "wat" en het "hoe" is te constateren dat het parlement onderwijs in wiskunde vraagt maar onderwijs in "wiskunde" krijgt. Ik adviseer tot een parlementair onderzoek. (b) Er bestaat een collectief falen m.b.t. de integriteit van wetenschap in het onderzoek naar het onderwijs in wiskunde. Zie link J. Deze kanttekening is hier van belang, niet alleen om zicht te krijgen op het maatschappelijk beeld dat over zekerheid ("wis en waarachtig") kan bestaan, maar ook om de positie van schrijver dezes beter te begrijpen. Wanneer zelfs wiskundigen zich niet houden aan de traditie van "definitie, stelling, bewijs" dan valt wellicht een klaarblijkelijk onverstandige, gekke, de waarheid verdraaiende, respectloze, hypocriete en falende economische journalist Marike Stellinga weinig meer te verwijten. Toch meen ik dat zij de feiten dient te respecteren en dient te corrigeren.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Wetenschappelijk medewerker Centraal Planbureau 1982-1991
Scheveningen
http://thomascool.eu/
http://boycottholland.wordpress.com/

===========================================
Bijlage: Links

(A) 2000, 2011: DRGTPE met waarschuwing over finance en noodzaak van nationale investeringsbanken

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html

(B) 2011: Taxes and the Keynesian years 1981-2007

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2011-12-11-TaxesAndKeynes.html

(C) 2012: The Keynesian years 1981-2007

http://boycottholland.wordpress.com/2012/02/21/the-keynesian-years-1981-2007/

(D) 2012: mijn boek over de crisis: Common Sense: Boycott Holland

http://thomascool.eu/Papers/CSBH/Index.html

(E) 2014: Cause and cure of the crisis

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58592/

(F) 2013: Money as gold versus money as water

http://rwer.wordpress.com/2013/07/02/issue-no-64-of-real-world-economics-review/

(G) Sinds 1990: Advies tot een parlementaire enquete

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

(H) 2013: Economendag

http://www.cpb.nl/agenda/nederlandse-economendag-2013

(I) 2013: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek / Bessensap

http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/2013-06-10-PosterBessensap.html

(J) 2014: Collectief falen t.a.v. integriteit in onderzoek naar onderwijs in wiskunde

http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-08-Colignatus-aan-KNAW-LOWI.html