Een leugen door Gerrit Zalm die niet op Leugens.nl staat

Dit is een wetenschappelijk verantwoord verslag van een email-uitwisseling uit 2009-2015 tussen enerzijds econometrist en wetenschapper Thomas Colignatus en anderzijds journalist Peter Olsthoorn van Leugens.nl over een leugen door Gerrit Zalm als directeur van het Centraal Planbureau in 1990, welke leugen later door de Ambtenarenrechter werd gecorrigeerd. Opmerkelijk genoeg erkent journalist Olsthoorn in 2010 de leugen door Zalm in 1990, maar plaatst deze niet op Leugens.nl, en wil in 2015 dit verslag van de gedachtenwisseling niet accorderen. Als wetenschapper constateert Colignatus een falen van de media t.a.v. berichtgeving over censuur van de economische wetenschap.

door Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
2015-04-14   -   lees als PDF  -  terug naar index over crisis

PM. In de emails is dataweb.nl vervangen door thomascool.eu.

Inhoudsopgave:

Een leugen door Gerrit Zalm die niet op Leugens.nl staat *

Inleiding *
Context *
Informatie over Peter Olsthoorn en Leugens.nl *
Verslag van de email-uitwisseling *
Date: Wed, 03 Mar 2010 - TC aan PO *
Date: Sun, 07 Mar 2010 - PO aan TC *
Date: Sun, 07 Mar 2010 - TC aan PO *
Date: Mon, 08 Mar 2010 - PO aan TC *
Date: Wed, 17 Mar 2010 - PO aan TC *
Date: Wed, 17 Mar 2010 - TC aan PO (Fwd Scheltema t.a.v. DSB) *
Date: Sun, 13 Jun 2010 - TC aan PO *
Date: Wed, 08 Apr 2015 - TC aan PO *
Date: Wed, 08 Apr 2015 - PO aan TC *
Date: Wed, 08 Apr 2015 - TC aan PO (2) *
Date: Thu, 09 Apr 2015 - PO aan TC *
Date: Thu, 09 Apr 2015 - TC aan PO *
Date: Sun, 12 Apr 2015 - TC aan PO *
Date: Sun, 12 Apr 2015 - PO aan TC *
Date: Sun, 12 Apr 2015 - TC aan PO (2) *

Bijlage A. Leugens.nl, 12 april 2015 *

Motivatie en regeltjes *
Regels *
Maatschappelijke motivatie *
Persoonlijke motivatie *

Bijlage B. Eerste contact, TC aan PO *

Date: Sun, 15 Nov 2009 - TC aan PO *
Date: 28 Feb 2010 - PO publiceert over een opinie van TC in de Volkskrant *
Date: Wed, 03 Mar 2010 - TC ook aan PO *

Inleiding

In 2010 schreef journalist Peter Olsthoorn van Leugens.nl me zijn bevestiging over een leugen die Gerrit Zalm in 1990 pleegde en die later door de Ambtenarenrechter werd gecorrigeerd.

"Zalm werkte een [wetenschappelijk medewerker] weg bij het CPB en gebruikte daartoe een oneigenlijk middel. De rechter heeft dat rechtgezet. Dit [is] een harde leugen, geen economendiscussie." (Peter Olsthoorn, 2010, accentuering TC)

Vanaf 2010 tot heden (april 2015) is Olsthoorn er niet aan toegekomen om hiervan in alle openbaarheid op Leugens.nl melding te maken. Het is nuttig deze observatie door Olsthoorn nu wel vast te leggen.

Het navolgend verslag bestaat uit het citeren uit een email-uitwisseling sinds 2009, waarbij delen soms zijn geparafraseerd om de context te bewaken en misverstanden te voorkomen. Deze delen zijn te herkennen aan de "[...]" tekstdelen.

Citeren uit emails is onprettig. Deze tekst is daarom voorgelegd aan Olsthoorn ter accordatie. Verrassend blijkt Olsthoorn niet bereid te accorderen. Waarom plaatste hij zijn observatie uit 2010 niet op Leugens.nl ? Waarom niet in 2015 ? Waarom niet publiekelijk dat erkennen wat hij tegenover een wetenschapper reeds erkend heeft - en wat verder iedereen in de uitspraak van de rechter kan controleren ?

Er bestaat een mogelijkheid dat lezers van Leugens.nl verwachten dat belangrijke leugens op die website komen. Iemand zou kunnen redeneren dat op internet altijd alles uitkomt, en wanneer niet op Leugens.nl staat dat Zalm in 1990 gelogen heeft, dan zal Zalm niet gelogen hebben. Zo'n redenering is natuurlijk niet correct, en kan ook niet als richtsnoer gehanteerd worden.

Ik acht de situatie desalniettemin wonderlijk en wetenschappelijk ongewenst. Er is andermaal sprake van een falen van de media, waarin journalisten burgers onvolledig informeren over de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. Zoals ik al eerder in 2005 beschreef - en merk op dat we sindsdien de economische crisis hebben gehad die mijn analyse bevestigt:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/FalenVanDeMedia.html

Context

Een voorlichter van de directie van het Centraal Planbureau (CPB) gaf in 1998 over deze leugen andermaal een verkeerde voorstelling van zaken aan journalist Tom Rooduijn van NRC Handelsblad, zie

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/DeDraad3.html

In 2012 was al te betreuren dat de leugen uit 1990 en bovenstaande herhaling in 1998 nog niet breed bekend waren, gezien het onderzoek door Michiel Scheltema over Zalm en DSB:

"Scheltema wijdt in zijn rapport echter maar één zin aan de betrouwbaarheid van Zalm: ‘Op het punt van betrouwbaarheid wordt gesteld dat er geen sprake is van antecedenten die de persoonlijke integriteit van de heer Zalm raken.’
Geen bewijs en geen hint van een redenering die tot deze conclusie leidde."
(Harrie Verbon op Leugens.nl 2012-06-27)

In maart-april 2015 is er publieke aandacht voor de salarisverhoging voor de top van ABN AMRO, namelijk jaarlijks een ton extra voor alle bestuursleden behalve Zalm. De verhoging wordt verdedigd door Zalm als juridisch toegestaan. Dit doet niet af aan de maatschappelijke commotie, waarna minister Jeroen Dijsselbloem de beursgang uitstelt.

Op 3 april 2015 heb ik hier mijn positie t.a.v. Gerrit Zalm in 1988-2015 weergegeven: "Gerrit Zalm 1988-2015: geen staatsman, geen wetenschapper, maar een lijst met punten sinds 1988, en een incorrecte invloed op Nederland". PM. Opvallend is dat Zalm als CEO van een staatsbank blijkbaar niet nadenkt over alternatieven voor privatisering.

Bijlage A bevat de "Motivatie en regeltjes" van Leugens.nl, vastgelegd op 12 april 2015.

Bijlage B bevat mijn eerste emails aan Olsthoorn (en anderen), waarna hij geacht kan worden te weten van mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau (CPB) sinds 1990. Die censuur is daar door toenmalig directeur Gerrit Zalm begonnen. Ik acht het ook een leugen dat de directie van het CPB claimt dat het CPB een wetenschappelijk instituut is - ik werd ook als wetenschapper aangesteld - maar dat de directie zich niet aan deze normen houdt, zowel met censuur van mijn werk als via het ontslag met onwaarheden en machtsmisbruik. Nederlanders zijn blijkbaar niet geïnteresseerd in de bewijzen, en doen er geen onderzoek naar. Mijn advies sinds 2004 is een boycot van Nederland tot de censuur is opgelost, zie mijn weblog http://boycottholland.wordpress.com.

Informatie over Peter Olsthoorn en Leugens.nl

Peter Olsthoorn (1960) is afgestudeerd als historicus in 1985, was voorzitter van de sectie Internet van Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in 2006-2011, en is lid van de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) sinds 2007. Wikipedia meldt op 12 april 2015:

"Peter Olsthoorn (23 januari 1960, Berkel en Rodenrijs) is een Nederlandse journalist sinds 1978 voor lokale, regionale, management-, vak- en internettitels in Nederland, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten.

Een groot deel van zijn werk gaat over internet. In 1995 startte hij het e-zine Planet Multimedia, dat twaalf jaar lang dagelijks uitkwam. Olsthoorn was jarenlang columnist over internetkwesties voor een aantal titels waaronder Business Nieuws Radio, Management Team en het Tijdschrift voor Marketing. Hij is initiatiefnemer en (hoofd)redacteur van netkwesties.nl, een online magazine dat sinds 2000 publiceert over internet en maatschappij. Hij schreef boeken over internet en grote internetspelers. Zijn boeken over Google en Facebook zijn verschenen in het Nederlands en Engels." (Wikipedia, 12 april 2015)

Olsthoorn heeft ook de website Leugens.nl. De motivatie:

"* Meer en meer richt deze site zich ophet schermergebied van wat voor waarheid en leugen moet doorgaan. Zekerheden brokkelen af en we weten het kennelijk niet meer zo goed. Zelfbedrog is wellicht de belangrijkste constante op deze website

* Leugens.nl heeft een positief doel: het verminderen van het jokken en het dichterbij brengen van feiten die ‘de waarheid’ benaderen;

* Er wordt wat afgelogen door en vooral in kranten en tv-programma’s (interviews!), maar ook op weblogs, dating-, product- en beurssites. Leugens.nl gaat over onwaarheden en verzwijging door en in deze media: journalistieke fouten, valse getuigenissen, vonnissen, wetenschappelijke claims en politieke uitspraken

* Leugens.nl ontmaskert, met haar publiek en ook als podium voor journalistiek onderzoek. Fris, ironisch dan weer hard, doch strevend naar betrouwbaarheid en goede omgangsvormen online."

(Motivatie en regels, Leugens.nl, zie Bijlage A)

In 2005 legde ik een kwestie voor aan de Raad voor de Journalistiek - aldus voorafgaand aan de periode dat Olsthoorn er deel van uitmaakte:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/FalenVanDeMedia.html

Verslag van de email-uitwisseling

Date: Wed, 03 Mar 2010 - TC aan PO

To: Peter Olsthoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Re: Kunnen jullie het verschil maken ?

Dag Peter,

Dank voor je snelle reactie. [Op Bijlage B / TC]

Ik heb natuurlijk je motivatie voor je site gelezen en waardeer deze.

At 12:32 2010-03-03, you wrote:

(...)

U bent welkom om te publiceren op Leugens.nl voor zover het over aantoonbare leugens en ook censuur gaat. Geen toegang krijgen tot de kranten beschouw ik in principe niet als censuur, maar in sommige gevallen wel. zie op Leugens.nl het schrappen in interviews.

Ik heb zelf al heel veel over de zaak geschreven. Voor mij heeft het weinig zin om in herhalingen te vallen. Het heeft zijn beperkingen want e.e.a. lijkt oud.

Belangrijk is dat anderen erover gaan schrijven en gebruik maken van alle gegevens.

Bijv. ben ik geen onderzoeksjournalist maar kan een lid van de VVOJ belangstelling onder die club wekken.

Wat is bijv. jouw reactie op:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/ZalmEnDeLeugen.html

(...)

Date: Sun, 07 Mar 2010 - PO aan TC

From: Peter Olsthoorn
To: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Re: Op mijn website

Dag Thomas,

Met die economiediscussie kan ik inhoudelijk niets. Het zijn meningen. Economie is volgens mij geen wetenschap en bewijst dat keer op keer. (...)

Uw theorie van verpaupering en voedingsbodem is volgens mij weer van toepassing op Wilders. (...)

Dan

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/ZalmEnDeLeugen.html

Uw ontslagzaak intrigeert me wel. Zalm werkte een [wetenschappelijk medewerker] weg bij het CPB en gebruikte daartoe een oneigenlijk middel. De rechter heeft dat rechtgezet. Dit [is] een harde leugen, geen economendiscussie. [accentuering TC]

Ik weet niet zo goed in welke vorm dat negen jaar later nog op Leugens.nl kan, (...)

Misschien weet u nog een vorm om het actueel aan de kaak te stellen?

(...)

Date: Sun, 07 Mar 2010 - TC aan PO

To: Peter Olsthoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Re: Op mijn website

Hoi Peter,

At 07:30 2010-03-07, you wrote:

Met die economiediscussie kan ik inhoudelijk niets. Het zijn meningen. Economie is volgens mij geen wetenschap en bewijst dat keer op keer. (...)

Nou ja, ik ben econometrist, en dat is een harde wetenschap.

Wat journalisten ten onrechte "voorspellen" noemt, noemt het CPB "ramen", wat wil zeggen dat er een kader opgetrokken wordt, want je hebt toch een begroting nodig om middelen te verdelen.

Door de censuur ben ik buiten de discussie gesloten en heb dus niet de juiste impact gehad. Andere en minder goede economen hebben de discussie gestolen. En zijn nat gegaan. Dus je gaat hen nu gebruiken als argument tegen mij ?

Uw theorie van verpaupering en voedingsbodem is volgens mij weer van toepassing op Wilders. (...)

Ik denk dat heel veel mensen dat zien, en dat daarom de emoties ook zo heftig zijn.

Zie overigens mijn commentaar onderaan de comments hier:

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/pvda-schept-geen-banen-maar-armoede.html#comments

Dat commentaar wordt in de discussie node gemist. (Het is wel economie !)

(...)

Dan

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/ZalmEnDeLeugen.html

Uw ontslagzaak intrigeert me wel. Zalm werkte een [wetenschappelijk medewerker] weg bij het CPB en gebruikte daartoe een oneigenlijk middel. De rechter heeft dat rechtgezet. Dit [is] een harde leugen, geen economendiscussie. [accentuering TC]

Nou ja, uiteindelijk heeft de rechter het ontslag wel laten doorgaan.

Gecorrigeerd is het misbruik van het artikel omtrent de verplaatsing. Maar ja, toen was ik al ontslagen, ook omdat ik me niet tegen die verplaatsing kon verweren. Zie hoe er voorafgaand aan het ontslag gezocht werd naar een afdeling waar ik geplaatst kon worden.

Ik weet niet zo goed in welke vorm dat negen jaar later

20 jaar

nog op Leugens.nl kan, (...)

(...)

Nu t.a.v. DNB en AFM valt ook weer het nodige te zeggen. Maar ben ik de goede boodschapper ?

Misschien weet u nog een vorm om het actueel aan de kaak te stellen?

Om diezelfde redenen moeten derden dat doen ... Ik ben slachtoffer / getuige, en kan mijn verslag doen, en het is aan anderen om "J' accuse" te schrijven.

(...)

Date: Mon, 08 Mar 2010 - PO aan TC

From: Peter Olsthoorn
To: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Re: Op mijn website

Dag Thomas,

Excuus, econometrie is wel een wetenschap.

En u is een scherp denker!

FrontaalNaakt moet ik wel blijven lezen, was afgehaakt.

Mooi stuk, ook reacties

Die ontslagkwestie [ lijkt me alleen nog voor u persoonlijk relevant ]

Date: Wed, 17 Mar 2010 - PO aan TC

From: Peter Olsthoorn
To: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Re: Kunnen jullie het verschil maken ?

Dag Thomas,

(..)

Maar het blijft een economische opvatting, (...) terzijde geschoven, dat geloof ik graag.

(...)

Date: Wed, 17 Mar 2010 - TC aan PO (Fwd Scheltema t.a.v. DSB)

To: Peter Olsthoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Fwd: T.b.v. de Commissie DSB Bank

Dag Peter,

Ter kennisname, hieronder.

Cheers,

Thomas

Date: Wed, 17 Mar 2010
To: Harry van Dalen
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: T.b.v. de Commissie DSB Bank
Cc: DNB, AFM, ANP, De Pers, Volkskrant, NRC, FD, PvdA, FrontaalNaakt

Aan de Commissie DSB Bank
http://www.commissiedsbbank.nl/
Aan professor Scheltema (ook in persoon)
P/a prof. dr. H. van Dalen (NIDI)

Geachte professor Scheltema,

Ik ben in 1991 als wetenschappelijk medewerker en econometrist op het CPB met onwaarheden ontslagen door toenmalig directeur Gerrit Zalm, nadat eerst een wetenschappelijk artikel van de publicatiegang was tegengehouden.

Toen uw Commissie werd ingesteld heb ik overwogen of ik contact met u moest opnemen. Immers, DNB had Zalm toegelaten, de reputatie van Zalm zou een belangrijke rol in uw overwegingen spelen, en de informatie van mijn kant zou bruikbaar zijn om wellicht wat anders tegen deze reputatie aan te kijken dan de jubelstemming die ik vaak in de media heb gelezen. Ik overwoog echter ook dat mijn protest tegen de censuur op het internet staat. Wanneer u over de reputatie van Zalm zou schrijven zou u e.e.a. kritisch moeten toetsen en met Google zou u mijn internetpagina vinden.

Toen ik op internet de samenstelling van uw Commissie zag leek het mij helemaal niet zo zinvol om contact op te nemen. In uw commissie nemen hoogleraren economie Harry van Dalen en Kees Koedijk deel. In het verleden hebben zij wel eens iets over die censuur gehoord maar daar geen belangstelling voor getoond. Als leden van de REA hadden zij het parlement hierover kunnen adviseren maar dat hebben zij niet gedaan. Ergo, omdat sinds 1990 de buitenwacht van het CPB nalatig is adviseer ik sinds 2004/5 tot ontslag van de hoogleraren economie en tot een boycot van Nederland totdat de censuur ongedaan is gemaakt. Zie de subtiele argumentatie op mijn website. Hoogleraren Van Dalen en Koedijk zijn ook oprichters van de economen-website MeJudice maar een artikel van me over de censuur en de relatie tot de huidige economische crisis wordt daar geweigerd, zonder begrijpelijk commentaar. Kortom, wanneer ik u enkele maanden geleden had geschreven dan was het een erg lang verhaal geworden en de mogelijkheid dat het uw aandacht had gekregen was vrijwel nihil geweest. Het leek me het beste om gewoon uw tekst af te wachten.

Inmiddels heeft u uw toets op de rapportages van DNB en AFM geschreven. Ik heb mijn commentaar hier neergezet: http://www.frontaalnaakt.nl/archives/wil-de-echte-gerrit-zalm-opstaan.html

Mijn advies aan u is:

(1) U zou kunnen nagaan of u in uw team wel de juiste informatie heeft gekregen over de periode voor DSB, waar u bijv. op pag 16 van uw rapport verwijst naar Zalm's periode als minister. Hebben de hoogleraren economie in uw Commissie u geattendeerd op de kwestie van de belastingen als minister, en de censuur bij he CPB, of hebben zij hun eigen oppervlakkige mening als de ware gezien en u niets verteld ?

(2) U zou mijn opmerkingen tot u kunnen laten doordringen, de minister van Financie:n schrijven dat uw rapport prematuur was, en een aangepast rapport schrijven.

(3) U kunt e.e.a. ook meenemen in het hoofdrapport waar u nog aan werkt.

Ik doe kopie aan DNB, AFM en enkele nieuwsmedia.

Ik doe ook kopie aan het bestuur van de PvdA die momenteel een geestelijke worsteling heeft met de erkenning dat men ook daar censuur ondersteunt, en wel t.a.v. een analyse omtrent werkloosheid en armoede. Zou ik niet een beter premier zijn dan Job Cohen ?

Mijn protest tegen de censuur van de wetenschap doe ik met de naam Colignatus, mijn naam in de wetenschap. Mijn commentaar op uw rapport doe ik onder de naam Cool omdat ik de onderliggende rapporten niet heb kunnen inzien.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus

http://thomascool.eu

Date: Sun, 13 Jun 2010 - TC aan PO

To: Peter Olsthoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Verkiezingen

Dag Peter,

(...)

At 06:53 2010-03-17, you wrote:

Maar het blijft een economische opvatting, (...) terzijde geschoven, dat geloof ik graag.

Neen, want ik heb een wiskundig-economisch bewijs geleverd, zoiets als de stelling van pythagoras, maar dan voor economische stelsels. Dat is geen opvatting maar een keiharde zaak.

(...)

Date: Wed, 08 Apr 2015 - TC aan PO

To: Peter Olsthoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Terugblik op enkele van je oudere emails

Dag Peter,

Misschien kunnen we even terugblikken op enkele oude emails van je ?

At 2010-03-07 08:30, Peter Olsthoorn wrote:

Dan

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/ZalmEnDeLeugen.html

Uw ontslagzaak intrigeert me wel. Zalm werkte een [wetenschappelijk medewerker] weg bij het CPB en gebruikte daartoe een oneigenlijk middel. De rechter heeft dat rechtgezet. Dit [is] een harde leugen, geen economendiscussie. [accentuering TC]

Ik weet niet zo goed in welke vorm dat negen jaar later nog op Leugens.nl kan, (...).

Misschien weet u nog een vorm om het actueel aan de kaak te stellen?

(...)

Voor zover ik weet heb je hier nog niets mee gedaan: why ?

(...)

Date: Wed, 08 Apr 2015 - PO aan TC

From: Peter Olsthoorn
To: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Re: Terugblik op enkele van je oudere emails

Dag Thomas,

Dankjewel voor je geheugenopfrissing. Kan ik altijd goed gebruiken. Twee redenen

1. Leugens.nl is [niet mijn hoofdactiviteit]

2. Daar je een persoonlijke aanvaring had met Zalm staat de journalistieke onafhankelijkheid per definitie in deze kwestie op de tocht.

(...)

Date: Wed, 08 Apr 2015 - TC aan PO (2)

To: "Peter Olsthoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Okay - Re: Terugblik op enkele van je oudere emails

Hi Peter,

At 2015-04-08 12:38, Peter Olsthoorn wrote:

(...)

2. Daar je een persoonlijke aanvaring had met Zalm staat de journalistieke onafhankelijkheid per definitie in deze kwestie op de tocht.

Ook mijn wetenschappelijke positie. Ik presenteer mijn gegevens slechts als getuige, mijn protest als protest (want iemand die door censuur wordt getroffen zal die censuur toch wel herkennen), en over de hele linie als een verzoek tot nader onderzoek. Het zijn inderdaad anderen die oordelend en handelend moeten optreden.

(...)

Date: Thu, 09 Apr 2015 - PO aan TC

To: Thomas Cool / Thomas Colignatus
From: Peter Olsthoorn
Subject: Re: N.a.v. Joris Luyendijk

Dag Thomas,

(...)

Verder heb ik er geen tijd voor. Er ligt een hele berg onderwerpen die om onderzoek vragen. Iedereen wil wel journalisten inzetten maar er is geen geld en ruimte meer voor publicatie. Dat is beroerd.

(...)

Date: Thu, 09 Apr 2015 - TC aan PO

To: Peter Olsthoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Een voorstel, dan

Hi Peter,

(1) Je hebt er al tijd ingestoken - en hebt dat oordeel al geformuleerd.

(2) Het is voor mij als gecensureerd en onheus ontslagen wetenschapper van groot belang dat een derde persoon constateert wat jij constateert - want het kan voor anderen de ogen openen. (Het is een mooie aanvulling op wat professor Kobben schreef.)

[ Zie http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/NVMC/Verslag.html ]

(3) Uit mail citeren is "niet prettig" maar daarmee niet onmiddellijk verkeerd.

(4) Wat ik kan doen is op grond van de email uitwisseling een wetenschappelijk verantwoord "interview met P.O. 2010-2015" concipieren, en dat aan je voorleggen ter accordatie.

(...)

Date: Sun, 12 Apr 2015 - TC aan PO

To: Peter Olsthoorn
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Voorgestelde tekst "Interview 2009-2015"

Dag Peter,

Bijgaand is mijn concept tekst van het email-interview 2009-2015.

Kun je een accordering sturen of in rood of blauw aangeven wat nog anders zou moeten, of, wanneer je daar wat meer tijd voor zou willen nemen, kun je dat tijdsvenster dan aangeven ?

Met beste groet,

Thomas

PS. Hier is mijn commentaar op de briefwisseling van Bas Jacobs en Arnon Grunberg over "Kapitalisme en vrijheid" in de NRC van 31 januari tot dit weekend:

https://boycottholland.wordpress.com/2015/04/11/blind-jacobs-and-nihilist-grunberg-embrace-streeck

Een kleine hoop blijft dat wanneer Bas Jacobs jouw accordering zou zien, hij met wat meer interesse naar mijn analyse zou kunnen gaan kijken.

Date: Sun, 12 Apr 2015 - PO aan TC

From: Peter Olsthoorn
To: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Re: Voorgestelde tekst "Interview 2009-2015"

Beste Thomas,

(...)

Hier verleen ik geen medewerking aan op deze manier.

(...)

Je stukken over geld en energie etc. zijn immers meer dan de moeite waard. (...) Zalm vind ik geen hoofdzaak, maar wel opmerkelijk, meer een bijzaak dan een hoofdzaak van wat je de wereld te vertellen hebt..

vriendelijke groet

Peter Olsthoorn

journalist and researcher

Date: Sun, 12 Apr 2015 - TC aan PO (2)

From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
To: Peter Olsthoorn
Subject: Re: Voorgestelde tekst "Interview 2009-2015"

Beste Peter,

(1) [ Zalm is inderdaad geen hoofdzaak. ] Ik heb een protest tegen censuur van de wetenschap door de directie. Zalm was de directeur die ermee begon. Er waren onderdirecteuren en nadien zijn er andere directeuren en directies geweest. We praten slechts over een deel van het geheel, een bouwsteen. Wel geldt dat Zalm als ambtenaar niet op het wetenschappelijk CPB benoemd had mogen worden, en dat hij nadien ook publiekelijk veel aandacht heeft getrokken als niet-wetenschapper. De bouwsteen is belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden.

(2) Ja, wat ik te melden heb is belangrijker dan jouw bevestiging van de rechterlijke diagnose van de "detournement de pouvoir". Maar het een sluit het ander niet uit.

(3) In het concept wil ik overigens nog (...) vervangen door "[wetenschappelijk medewerker]". (...)

(4) [Waarom verleen je geen medewerking ?] Het is wetenschappelijk verantwoord. Het past bij jouw eigen criteria over wat een leugen is. Er staat wat tussen ons is gezegd, gekuist voor dwarsstraten en misverstanden bij derden. Het is relevante documentatie over de interactie wetenschap - ambtenarij - journalistiek - burger in de jaren 2009-2015, tegen de achtergrond van de wereldcrisis en mijn protest tegen censuur van de wetenschap. Waarom zou je er niet aan meewerken ? We hebben toch niet voor niets deze gedachtenwisseling gehad ? Geef me s.v.p. een goede reden waarom je niet je accordering zou geven ?

(5) Op grond van (1) zou het wellicht zo kunnen zijn dat je het journalistiek niet (langer) relevant vindt omdat ik niet langer "objectief" zou zijn (...) Ik zou dit bizar vinden. Er is geen sprake van zo'n [ onevenwichtigheid ]. Kijk naar mijn website, wat ik allemaal heb geschreven, en bepaal het percentage aandacht dat Zalm krijgt, en houd dan rekening met diens verantwoordelijke positie bij het beginnen van de censuur, en diens verantwoordelijkheid t.a.v. het doorvoeren van verkeerd beleid o.g.v. die censuur. Kortom, wat is je reden, en hoe goed is die ?

Met beste groet,

Thomas

Bijlage A. Leugens.nl, 12 april 2015

Het volgende is op 12 april 2015 overgenomen van http://www.leugens.nl/over.

Motivatie en regeltjes

Regels

* Leugens.nl heeft als uitgangspunt de Code voor de Journalistiek en conformeert zich voor zover van toepassing aan de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek.

* We gaan uit van ter zake doende reacties die waarde toevoegen aan artikelen en discussies, met normale omgangsregels. Voor wie dat niet snapt, bijvoorbeeld:

* niet beschuldigen zonder bewijs;

* onderling niet spelen op de man maar op de bal;

* geen e-mail citeren;

* niet linkdumpen; goed taalgebruik;

* niet je standpunt herhalen, zeuren, stokpaardjes berijden.

Kortom, fris en de lezer indachtig in plaats van je eigen frustraties als uitgangspunt. We behouden ons het recht voor reacties te schrappen die hier niet aan voldoen.

Maatschappelijke motivatie

* Meer en meer richt deze site zich ophet schermergebied van wat voor waarheid en leugen moet doorgaan. Zekerheden brokkelen af en we weten het kennelijk niet meer zo goed. Zelfbedrog is wellicht de belangrijkste constante op deze website

* Leugens.nl heeft een positief doel: het verminderen van het jokken en het dichterbij brengen van feiten die ‘de waarheid’ benaderen;

* Er wordt wat afgelogen door en vooral in kranten en tv-programma’s (interviews!), maar ook op weblogs, dating-, product- en beurssites. Leugens.nl gaat over onwaarheden en verzwijging door en in deze media: journalistieke fouten, valse getuigenissen, vonnissen, wetenschappelijke claims en politieke uitspraken

* Leugens.nl ontmaskert, met haar publiek en ook als podium voor journalistiek onderzoek. Fris, ironisch dan weer hard, doch strevend naar betrouwbaarheid en goede omgangsvormen online.

* Leugens.nl is als domein in 1998 geregistreerd om leugens in media te behandelen, maar pas in 2007 kwam het tot daden. In 2000 pakte de Vara dit thema op met ‘De Leugen Regeert’ op tv.

* Leugens.nl is breder: Leugens.nl biedt niet enkel ruim baan aan fouten en rectificaties, maar ook aan onthullingen en ontmaskeringen door de media in de breedste zin, dus ook op internet. En natuurlijk aan grove zelfoverschatting, ontwijking en weglatingen in de talloze oeverloze interviews, gedraai en overdrijving.

* Bezoekers dragen bij, reageren en oordelen. De redactie selecteert, weegt af en concludeert soms.

Persoonlijke motivatie

* In de jaren tachtig leerde ik als journalist in Midden-Europa hoe de leugen consequent de samenleving beheerste onder communistische regimes. In december 1989 versloeg ik in Roemenië de opstand tegen heerser Ceaucescu. Voor het eerst zag ik hoe ook in Westerse media de waarheid op grote schaal moest wijken voor de leugen in de mallemolen van de jacht op sensatie. Rechtzetten achteraf? Nou nee…

* In 1997 berichtte ik over het grootste technische lek van internet in Nederland. Dat was bij World Online, een leugenachtig bedrijf. De bazin, Nina Brink, zei: "Leugenaar, het is niet waar." In 2000 is de balans opgemaakt van de genoemde mevrouw in een artikel in Management Team. Een proces hierover was de langst lopende mediarechtszaak in Nederland.

* En iets te vaak geveld door valsheid en bedrog, maar wie eigenlijk niet die hoopte dat waarachtigheid sterker was?

* En o ja, Leugens.nl is niet de opperscherprechter: wij maakten ook fouten als journalist, als ieder ander. Maar die worden rechtgezet, mogen we hopen. En anders: leugens@leugens.nl

* Redactiestatuut (wellicht ten overvloede): aan de berichtgeving liggen journalistieke belangen en afwegingen ten grondslag. Adverteerders, sponsoren, partners, uitgevers etc. oefenen geen invloed uit op de berichtgeving, tenzij duidelijk anders vermeld.

Peter Olsthoorn Peter bij Leugens.nl

Bijlage B. Eerste contact, TC aan PO

Date: Sun, 15 Nov 2009 - TC aan PO

To: leugens.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Wat vindt u van deze pagina ?

Geachte heer Olsthoorn,

Het verbaast me een beetje dat u mijn pagina nog niet zelfstandig gevonden heeft. Wat is uw reactie daarop ?

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus

Date: 28 Feb 2010 - PO publiceert over een opinie van TC in de Volkskrant

http://www.leugens.nl/2010/02/28/loog-bos-enof-verhagen-of-geen-van-beiden

Date: Wed, 03 Mar 2010 - TC ook aan PO

To: de redacties van PlusPost, DePers, HetVrijeVolk, Leugens.nl, Liberales.be
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Kunnen jullie het verschil maken ?

Aan de redacties van PlusPost, DePers, HetVrijeVolk, Leugens.nl, Liberales.be
CC. Peter Breedveld

Geachte redacties,

De komende maanden gaat Nederland een wonderlijke periode tegemoet. Economische crisis, politieke spanningen en gedoe met Geert Wilders.

De zaken zouden al 20 jaar hanteerbaar zijn geweest wanneer ik niet was getroffen door censuur door de directie van het CPB onder leiding van Gerrit Zalm, en door eenzelfde blokkade bij de PvdA met Ad Melkert.

Ik weet niet of mij excuses past dat ikzelf als persoon klaarblijkelijk niet in staat ben geweest zulke blokkades te overwinnen. Ter verdediging kan ik slechts opmerken dat ik me op wetenschappelijk vlak als wetenschapper heb opgesteld en dat ik op politiek vlak een positie heb ingenomen, en dat het ergens ophoudt wanneer mensen niet willen luisteren. Wel heb ik de journalistiek onderschat. Ik had gedacht dat men wel zou rapporteren, maar dat gebeurde niet. Klaarblijkelijk gelooft men de onwaarheden van de directie van het CPB eerder dan mij, en gelooft men rechters die evenwel geen onderzoek doen en die het "bevoegde gezag" geloven.

We hebben in Nederland nu zaken gehad als Lucia de B. en de Schiedammer Parkmoord, waar blijkt dat rechters kunnen dwalen. Gerrit Zalm was jarenlang heilig in Nederland en Ad Melkert in de PvdA. Er is nu de fenomenale economische crisis. De werkloosheid aan de onderkant is ontspoord, met grote gevolgen voor de integratie. Wellicht helpt dat mensen om eens te focussen op waar het allemaal ontstaat: verkeerd beleid, gestuurd vanuit onjuiste gedachten onder de hoofdadviseurs.

De economische crisis is in belangrijke mate in Nederland ontstaan doordat mijn vernieuwende economische analyse werd tegengehouden van discussie. Economen konden de werkloosheid niet verklaren en hebben geprobeerd die op te lossen met deregulering. Was mijn analyse gepubliceerd en hadden we de werkloosheid op goede manier opgelost dan had de ontsporing bij de deregulering vermeden kunnen worden.

De gangbare media zoals NRC, Volkskrant e.d. zijn niet werkelijk toegankelijk. Die media blokkeren al 20 jaar iedere vermelding van mogelijke censuur door de directie van het CPB. Uw redacties zijn de laatste jaren opgekomen naast die oude media. Mijn verzoek aan uw redacties is nu een open houding te hebben en zuiver aan uw lezers te rapporteren.

U hoeft het niet met me eens te zijn maar de mensen in Nederland zouden wel over de juiste informatie moeten beschikken. Informatie is: wat ik zeg, wat de directie van het CPB zegt, wat klaarblijkelijk uitgezocht moet worden, en waarom dat belangrijk zou zijn.

Wanneer de alternatieve media erin slagen om adequaat te rapporteren dan is er iets meer hoop op een rustiger verkiezingsperiode, met meer druk op de politieke partijen om de juiste punten in de verkiezingsprogramma's op te nemen, met meer druk op het CPB om de juiste scenario's door te rekenen, met minder sociale spanningen en meer zicht op economisch herstel.

Bovenal adviseer ik u om ruim aandacht te geven aan mijn advies tot boycot van Nederland totdat de kwestie is opgelost. Uw lezers kunnen dit advies doorgeven aan vrienden en kennissen in het buitenland. De verkiezingen in Nederland vormen maar een beperkte manier om tot oplossing van ons nationale probleem te komen. Er is meer druk nodig om onze politieke vaandeldragers te helpen focussen.

Ik doe kopie aan Peter Breedveld met dank voor de gelegenheid die hij heeft geboden om gedurende een aantal jaren op zijn site te mogen publiceren, met denkelijk meer lezers dan op mijn eigen site.

Hieronder geef ik enkele links op zijn site die kunnen helpen om mijn dringende verzoek in perspectief te plaatsen. Peter heeft een hekel aan mijn voortdurende "gezeur" over de censuur dus wat hij over de jaren heeft geaccepteerd is mogelijk een selectie die anderen meer aanspreekt.

Vanzelfsprekend mag u (delen uit) deze brief publiceren.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu

Links:

Met dank aan FN
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Publiek/Artikelen/MetDankAanFrontaalNaakt.html

Censuur in de kaartenkamer (de problematiek van de allochtonen)
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000305.html

Ik ben een nette wetenschapper (interview door Peter Breedveld)
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000066.html

PvdA schept geen armoede maar banen (het probleem met de PvdA)
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/pvda-schept-geen-banen-maar-armoede.htm

Boycot Nederland (Nederland met zijn censuur veroorzaakt meer doden dan Iran met zijn atoomgedoe)
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00001775.html

Hier is overigens een recensie van mijn boek over de logica:
[ verplaatst naar
http://www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2008-09-3-217.pdf ]

En hier stukken over de economische crisis. Overigens zijn de hoogleraren economie te ontslaan want ze protesteren niet tegen de censuur van de wetenschap (en ze lezen mijn werk niet / slecht):
http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/Index.html