Date: Fri, 11 Apr 2014

To: m.j.keune (uva.nl)

From: Thomas Cool / Thomas Colignatus

Subject: Wetenschappelijk wangedrag door prof. dr. Paul de Beer

Cc: p.t.debeer (uva.nl), Klara.Boonstra (fnv), a.vanderbeek@vumc.nl, E.Dekkers (fnv), a.c.hemerijck@vu.nl, info AT hillmannadvies.nl, rojer AT awvn.nl, e.m.sent (ru.nl), A.Boonen (fnv), bormel2 (-), wilma.roos (fnv), d.smeets (fnv), E.Verhulp (uva.nl)

 

Geachte professor Keune,

Er is een video opname van "Room for Discussion" van de studenten SEFA van afgelopen woensdag:

http://roomfordiscussion.tumblr.com/post/82232769953

en hier is mijn commentaar:

http://boycottholland.wordpress.com/2014/04/10/the-pure-evil-of-a-basic-income/

Ik ontkom er niet aan het wetenschappelijke wangedrag van prof. dr. Paul de Beer aan de orde te stellen.

U vormt samen met De Beer het bestuur van AIAS, ik hoop dat u toch enige afstand kunt bewaren en een verstandig advies kunt geven. Ik denk natuurlijk het allereerst aan een poging tot bemiddeling.

Ik doe kopie aan De Beer en het curatorium en medewerkers van De Burcht, met het verzoek of men wil meedenken en of men de zaak inhoudelijk wil controleren opdat een grotere groep wetenschappers kan zien dat er een probleem ligt.

Ik ben econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008). Ik werkte op het Centraal Planbureau (1982-1991), ontwikkelde daar een analyse over de werkloosheid maar zag dit door censuur getroffen, en ik zag mijzelf met onwaarheden ontslagen. Ik adviseer sinds 1990 tot een parlementaire enquete. Sinds 2004 adviseer ik tot een boycot van Nederland tot de censuur is opgelost. De economische crisis bevestigt mijn analyse.

Ook bij de Wiardi Beckman Stichting in 1990-1991 werd bespreking tegengehouden bij een werkgroep waarvan Paul de Beer secretaris was. De Beer's wonderlijk afwijzend briefje is opgenomen in de bijlagen van "De ontketende kiezer" (2003):

http://thomascool.eu/SvHG/DOK/DOK-Aankondiging.html

Op 14 oktober 2005 was er een kleine conferentie in De Burcht met sprekers mijzelf, Paul en professor Leo Stevens (Rotterdam). Aanwezig waren FNV voorzitter Henk van der Kolk, senator Han Noten, en financi-ele woordvoerders van kamerfracties zoals Stef Blok. De stukken van de bijeenkomst zijn nog beschikbaar. De Beer negeerde mijn presentatie. Maar als hij gelezen en geluisterd heeft dan moet hij e.e.a. van mijn analyse kennen.

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2005/10/14/L005.htm

Bij het LOWI / KNAW wordt "misleiding" als een voorbeeld van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit genoemd. Ik weet nog niet of we die weg van het LOWI moeten gaan. Ik zou het op prijs stellen wanneer u me alvast de contactgegevens van de vertrouwenspersoon kunt doorgeven. Maar dit traject vergt ook vertrouwlijkheid terwijl de zaak toch gediend lijkt met brede aandacht.

Een bemiddelingstraject zou zijn wanneer De Beer nu eens op papier zet wat zijn reactie op mijn analyse is. Dan hebben we wat meer houvast dan alleen "misleiden door het te verzwijgen".

UItgangspunt zou mijn presentatie voor de Nederlandse Arbeidsmarkt Dag 1995 kunnen zijn, opgenomen in CBS/NAD, "De Nederlandse ArbeidsmarktDag 1995", CBS 1996, alhier:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/NAD1995.html

Prettiger lijkt me een reactie op mijn boek DRGTPE, waarin het integrale argument staat, en ook in het Engels: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html

Tevens zou het wenselijk zijn dat De Beer aangeeft waarom hij de analyse sinds 1990 tegenwerkt en negeert. Wanneer hij zijn reactie eindelijk op papier zou  zetten, gaat hij er misschien anders over denken, maar dat mag ook gedocumenteerd worden, want het feit van twee decennia censuur en negeren is ook relevant.

Zou het mogelijk zijn dat u bereid bent om De Beer ervan te overtuigen dat het wetenschappelijk niet integer is om een alternatieve analyse zo te behandelen zoals hij doet ? Dat dit misleiding van de omgeving is ? In dat geval zouden we zo'n traject kunnen inzetten.

Liefst ook met een klein comite dat meeleest en controleert dat belangrijke argumenten niet ondergeschoffeld worden. Overigens adviseer ik ook tot het ontslag der hoogleraren economie in Nederland wegens gebrek aan gevoel voor integriteit t.a.v. de CPB-kwestie, dus het is te adviseren om internationaal wetenschappers aan te zoeken die in zo'n leescomite zouden plaatsnemen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus

Econometrist en leraar wiskunde

Scheveningen

http://thomascool.eu/

http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

PS. Ik heb in het verleden contact gehad met prof. Evert Verhulp inzake de CPB-kwestie. Ik zie dat hij ook in contact staat met AIAS. Het lijkt me nuttig dat ik ook hem kopie doe.