Marike Stellinga (NRC) geeft een onjuiste weergave van de feiten

Aan de Ombudsman van NRC Handelsblad, Sjoerd de Jong
Betreft: Column Marike Stellinga (2014-09-14) / Paper "Cause and cure of the crisis" (2014-09-14)
cc. Marike Stellinga (NRC), Peter de Waard (de Volkskrant)

Thomas Cool / Thomas Colignatus
17 september 2014 (licht geredigeerd)


Geachte heer De Jong,

Marike Stellinga mag ongetwijfeld van alles schrijven, in wat toch een column is, maar misschien mag zij aan feitelijke waarheden gehouden worden. Wellicht wilt u dit email onder de aandacht van uw lezers brengen, in ieder geval onder uw redactie verspreiden, zodat eenieder kan zien welke feitelijke waarheden zij geweld aandoet, en Stellinga vragen te corrigeren.

(1) Zij stelt dat Larry Summers vorig jaar "als eerste" erop wees dat 't het Westen al jaren niet lukt om houdbare groei te krijgen, behalve op de rug van financie:le zeepbellen. Hieronder tonen links A, B, C, D dat ik daar in voorgaande jaren al eerder op wees. Ik sluit niet uit dat er anderen waren.

(2) Zij stelt dat de Eurozone een regel van een tekort van max. 3 procent heeft. Maar de afspraak is dat naar begrotingsevenwicht wordt gestreefd met max. 0,5 procent. (Er staat de EU nog een contractie te wachten.)

(3) Zij stelt dat werkgelegenheid stimuleren moeilijk is. Dat is onwaar: het kan snel en gratis, zie mijn boek DRGTPE (A in de bijlage). Ook al zal Stellinga link E niet kennen omdat die van dezelfde datum als de column is, maar het geeft een samenvatting op onderdelen van eerdere boeken en artikelen.

(4) Zij stelt dat het instrument van monetair beleid bot is, omdat de rente al laag staat. Dat is onjuist, want met fiduciair geld kun je veel meer doen dan alleen maar de rente verlagen, zie link F.

(5) Zij stelt dat Draghi, Summers, Teulings niet stellig maar zoekend zijn. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Op z'n hoogst kun je zeggen dat dezen een bepaalde presentatie kiezen, als van adviseurs die beleidsmakers niet willen voorschrijven wat er gedaan moet worden. In haar woordkeus schuilt ook een suggestie dat oplossingsvoorstellen die met zekerheid gebracht kunnen worden niet aanlokkelijk zijn, klaarblijkelijk omdat stelligheid an sich niet zou deugen. Maar stellig is niet anders dan zeker of zeer waarschijnlijk, en niet aanmatigend. Wanneer je stellig kunt zijn dan moet je dat ook laten blijken. Voor mijn analyse geldt dat er een wiskundig bewijs mogelijk is met een herleide vorm model met gebruik van definities uit econometrische modellen en de bijgaande "stylized facts". Zie link A. Wanneer er zulke zekerheid bestaat moet je dat ook duidelijk zeggen. Haar suggestie is dus onwaarachtig.

(6) Ze verwijst naar een boek van Coen Teulings, maar vertelt de lezers niet dat Teulings jarenlang directeur van het CPB was en daar de censuur van de wetenschap sinds 1990 voortzette, zelfs niet toen de crisis van 2007+ wederom de juistheid van mijn analyse bewees. Teulings kent mijn analyse niet, die is reeds door voorgangders door censuur getroffen, dus ook zijn recente boek hierover moet wel gemankeerd zijn. Dus zij splitst lezers een onwaarheidsgetrouw en ondeugdelijk boek in de maag.

(7) Ten leste waarschuwt ze bij het luisteren naar de analyses van Draghi, Summers en Teulings tegen een verschansing in ideologische loopgraven en een "Zie je wel ik had gelijk / Welnee je bent een gevaarlijke gek"-discussie. Ze stelt: "Volgens mij moeten we al dat gelijk nu collectief wissen, samen aan tafel gaan zitten en opnieuw beginnen." Wanneer ze dit oprecht meent zal het deels waarheidsgetrouw zijn, en velen een warm gevoel geven. Hoe mooi dit ook klinkt klopt het om meer redenen niet.

(a) Zo'n tabula rasa wekt de suggestie alsof wetenschappelijke discussie en verspreiding van informatie niet reeds netjes zou zijn, wat onjuist is, en verder van huis brengt.

(b) Zo'n tabula rasa vertekent de historie, want het maakt wel degelijk uit welke analyse juist was, en waarom een wetenschappelijke analyse niet gehoord werd. Zulke diagnoses kunnen tot veranderingen nopen. Het is onjuist het te doen voorkomen alsof onderzoek naar dit verleden alleen kan ontaarden. Het juiste advies is een parlementaire enquete. Dit vertelt ze de lezers niet, terwijl het advies daartoe wel degelijk bestaat en wetenschappelijk gefundeerd is, zie link G.

(c) Een feit is dat ik Stellinga ontmoette op de "Nederlandse Economendag 2013: waar wetenschap beleid ontmoet" (link H) waar zij als discussiemoderator aanwezig was. Ik sprak haar in de marge, vertelde van de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, en het advies tot zo'n enquete. Zij toonde geen belangstelling en negeerde het verder. Aangezien ieder verstandig mens zou schrikken van censuur van de wetenschap, is Stellinga niet verstandig, en ik ontkom niet aan de conclusie dat zij mij als een "gevaarlijke gek" ziet. Zij is dus hypocriet bij het doen alsof men anderen niet zo moet behandelen.

(d) Het is een historische waarheid, die historici kunnen bevestigen, dat juist journalisten economie en wetenschap onverstandig, en daarmee de gekken zijn, zoals ik voor NWO Bessensap 2013 concludeerde (link I), omdat journalisten economie (zoals Stellinga) de wetenschap negeren, en journalisten wetenschap de economische wetenschap.

(e) Gezien de weerzin van Stellinga voor "stelligheid" (ik kan weinig doen aan haar woordkeus) is er wellicht een verklaring dat zij mij als "gevaarlijke gek" ziet omdat ik naar haar smaak te stellig zou zijn. Zoals reeds toegelicht is er geen reden om an sich tegen stelligheid / zekerheid / beslistheid te zijn wanneer dit op zijn plaats is. Afwijzing hiervan is wederom een teken van bipolair denken, wat ze juist wil verwerpen. Het bevestigt het gebrek aan inzicht hoe wetenschap werkt, het onverstand en de hypocisie.

Pro memorie. Volledigheidshalve, omdat zekerheid ("wis en waarachtig") hier zo centraal staat, en gezien de rol van de wiskunde in punt (5) hierboven, meld ik het volgende t.a.v. wiskunde en het onderwijs in wiskunde. Na mijn onheuse en met machtsmisbruik tot stand gekomen ontslag als econometrist en wetenschappelijk medewerker van het CPB in 1991, was een van mijn opties om leraar wiskunde te worden, met ook het verkrijgen van een eerstegraads bevoegdheid. Het verraste mij zeer twee punten te moeten vaststellen. (i) Wiskundigen worden opgeleid tot abstractie maar wanneer zij voor de klas komen te staan zien zij werkelijk bestaande leerlingen. De opleiding voor leraar wiskunde kan niet ongedaan maken wat daarvoor reeds is misgegaan. Conform het onderscheid van de commissie Dijsselbloem tusssen het "wat" en het "hoe" is te constateren dat het parlement onderwijs in wiskunde vraagt maar onderwijs in "wiskunde" krijgt. Ik adviseer tot een parlementair onderzoek. (ii) Er bestaat een collectief falen m.b.t. de integriteit van wetenschap in het onderzoek naar het onderwijs in wiskunde. Zie link J.

Deze laatste kanttekening is hier van belang, niet alleen om zicht te krijgen op het maatschappelijk beeld dat over zekerheid kan bestaan, maar ook om de positie van schrijver dezes beter te begrijpen. Wanneer zelfs wiskundigen zich niet houden aan de traditie van "definitie, stelling, bewijs" dan valt wellicht een falende economische journalist Marike Stellinga weinig meer te verwijten. Toch meen ik dat zij de feiten dient te respecteren en dient te corrigeren.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Wetenschappelijk medewerker Centraal Planbureau 1982-1991
Scheveningen
http://thomascool.eu/
http://boycottholland.wordpress.com/

===========================================
Bijlage: Links

(A) 2000, 2011: DRGTPE met waarschuwing over finance en noodzaak van nationale investeringsbanken

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html

(B) 2011: Taxes and the Keynesian years 1981-2007

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2011-12-11-TaxesAndKeynes.html

(C) 2012: The Keynesian years 1981-2007

http://boycottholland.wordpress.com/2012/02/21/the-keynesian-years-1981-2007/

(D) 2012: mijn boek over de crisis: Common Sense: Boycott Holland

http://thomascool.eu/Papers/CSBH/Index.html

(E) 2014: Cause and cure of the crisis

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58592/

(F) 2013: Money as gold versus money as water

http://rwer.wordpress.com/2013/07/02/issue-no-64-of-real-world-economics-review/

(G) Sinds 1990: Advies tot een parlementaire enquete

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

(H) 2013: Economendag

http://www.cpb.nl/agenda/nederlandse-economendag-2013

(I) 2013: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek / Bessensap

http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/2013-06-10-PosterBessensap.html

(J) 2014: Collectief falen t.a.v. integriteit in onderzoek naar onderwijs in wiskunde

http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-08-Colignatus-aan-KNAW-LOWI.html