Naar crisis 2007+    Naar Het Gif, Mensen, Het Gif

 

Moslims zijn nooit werkloos

Thomas Colignatus
5 juni 2013 en redactie 28 maart 2018

In 1990 presenteerde ik mijn analyse dat werkloosheid oplosbaar is. De oplossing is een verzorgingsstaat die niet door domme regels in de soep wordt gedraaid. We kunnen weer volledige werkgelegenheid hebben zoals het geval was in de jaren 1950-1970. Werkloosheid is geen natuurverschijnsel maar een teken van falend bestuur. We moeten dat falen wel onder ogen durven zien en ook kritiek durven hebben op de besluiten van de hoge dames en heren in Den Haag. Ik heb hiervoor ook een econometrisch bewijs geleverd.

Vanaf 1990 heb ik deze gedachte uitgedragen op verschillende plaatsen. Aan universiteiten, in de Volkskrant, Trouw, het Algemeen Dagblad, en in verschillende boeken, en die boeken kregen ook weer recensies in verschillende media zoals de Staatscourant en het tijdschrift Binnnenlands Bestuur.

Nederland heeft echter iets anders aan zijn hoofd. Migratie en integratie, vooral van moslims. Hier is een debat waarin mensen verslaafd raken aan hun adrenaline. Kranten en websites worden volgeschreven en de talking heads op de televisie raken er niet over uitgepraat. 

Het zou rationeel zijn geweest wanneer iemand in dat migratiedebat ooit had opgemerkt dat migranten sneller en beter kunnen integreren wanneer ze ook werk kunnen vinden. Waarna het ook logisch zou zijn om de verschillende oplossingen te bespreken. Iemand die zo’n analyse maakte zou ook hebben kunnen zien wat ik daarover in de Volkskrant schreef. Met stijgende verbazing heb ik sinds 1990 gewacht tot iemand dit verband zou leggen. 

Helaas. Niemand. De discussianten in het migratiedebat veronderstellen blijkbaar dat moslims nooit werkloos zijn. Omdat moslims niet werkloos zijn hoeft er ook geen oplossing voor hun werkloosheid gevonden te worden. Klaarblijkelijk hebben ze al werk, en is het probleem alleen dat ze niet willen integreren of zo. 

Het negeren van dit kernprobleem is een stuitende onbenulligheid waarbij de discussianten in het migratiedebat hun eigen adrenaline stellen boven het zoeken naar oplossingen.

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen econometrie beheerst en ik kan me voorstellen dat ook collega-econometristen niet direct zien hoe je de werkloosheid kan aanpakken, want tenslotte presenteer ik ook een inventieve nieuwe analyse. Maar het negeren van de werkloosheid onder migranten en het weigeren een oplossing daarvoor te zoeken is een brevet van geestelijk onvermogen voor de Nederlandse samenleving. 

Ach ja, er is natuurlijk nog de drogredenering dat migranten werkloos kunnen zijn omdat ze niet willen werken. Dat is een drogreden want als er werk is kan dat worden aangeboden en kan de uitkering worden stilgezet en wil menigeen dan heus wel werken. Het kernprobleem blijft het gebrek aan banen.

Gezegd moet worden dat de officiŽle werkloosheid in Nederland in de jaren 1990-2008 relatief laag leek. Wie de drogredenering volgde dat migranten werkloos waren doordat zij niet wilden werken, kon inderdaad naar de schijnbaar lage werkloosheid wijzen. In feite was de echte werkloosheid hoog maar deze werd verstopt in allerlei uitkeringen. Deze discussie kan inderdaad schimmig worden, wanneer cijfers niet werkelijk voorstellen wat men denkt dat ze zouden voorstellen. Het blijft gelden dat er voor betrokken groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt dus wel degelijk een probleem t.a.v. werkloosheid bestond.

Waarschijnlijk zal ook een rol spelen dat er discriminatie op de arbeidsmarkt is. Maar dan geldt dat je beter eerst alle andere drempels weg kunt nemen. Wanneer een werkgever voor de keuze staat om iemand met winstmogelijkheden aan te nemen of deze winst te laten schieten alleen wegens gevoelens van discriminatie, ja, dan ligt het probleem van discriminatie scherp op tafel, en menig ondernemer zal de winst pakken. En wie zich in zo'n situatie gediscrimineerd ziet, heeft dan weer volop kansen bij andere werkgevers die daar niet aan doen. 

Voor mij blijft gelden dat het debat over migratie een schijndebat is waaraan ik niet meedoe.  

Ik heb ook niet de neiging om er speciaal de aandacht op te vestigen dat mijn voorstel tot aanpak van de werkloosheid ook een bijdrage kan zijn binnen dit migratiedebat. De migratie is niet mijn onderwerp. Discussie over culturele verschillen bij migranten is ook niet mijn onderwerp. Mijn onderwerp is de werkloosheid. Andere personen hadden het verband moeten leggen en hadden dan bij mij kunnen aankloppen met de vraag hoe die werkloosheid dan is op te lossen, waarna ik het kan uitleggen.

Inmiddels is de werkloosheid in Europa zo gigantisch geworden dat ik me gedwongen voel om hierover toch een opmerking te maken. In 2013 heeft Europa 26 miljoen werklozen waarbij Nederland er officieel nog steeds relatief gunstig uitspringt. Families en regio's in Europa gaan naar de verdommenis omdat beleidmakers de theorie aanhangen dat loonmatiging, flexibilisering en afbraak van sociale zekerheid nodig zijn om de financiŽle markten ertoe te verleiden om weer te gaan investeren.

De beleidsmakers zien nog niet dat er sinds 1990 een alternatieve analyse is waardoor volledige werkgelegenheid kan terugkeren op een humane manier zoals in de jaren 1950-1970. Beleidsmakers vinden het wellicht wel fijn dat het maatschappelijk debat gaat over migranten en niet over hun eigen falen.   

Mijn verzoek aan de discussianten in het migratiedebat is om af te kicken van hun adrenalineverslaving. Het is een misplaatste luxe om de wereld naar de verdommenis te laten gaan en hier in Nederland alle aandacht te richten op moslims "die nooit werkloos zijn". Het getuigt van mededogen met de 26 miljoen werklozen in Europa en hun zwaar belaste families en kinderen om hier in Nederland de werkloosheid op te lossen, zodat men elders een voorbeeld heeft hoe dat handig en verstandig gedaan kan worden. 

Discussianten in het migratiedebat: ga eens nadenken. Veel overlast komt toch van gebrek aan perspectief bij leerlingen en hangjongeren, waarbij de verleiding tot criminaliteit niet ver is. Mensen die eerlijk werk kunnen doen waarbij ze trots kunnen zijn op wat ze bereiken hebben toch minder neiging om een haat tegen hun omgeving te ontwikkelen. Het migratiedebat zou bijna als een kaars uitgaan wanneer de werkloosheid is opgelost. Wanneer landen van herkomst die aanpak overnemen dan krijgen zij ook volledige werkgelegenheid en hebben mensen minder neiging om te migreren.

Tijdens de Grote Depressie in 1930-1940 adviseerden wetenschappers Keynes en Tinbergen hoe de werkloosheid kon worden aangepakt. Naar hen werd niet geluisterd. Er was een Tweede Wereldoorlog voor nodig voordat wel naar hen geluisterd werd. Een belangrijke les was dat het CPB werd opgericht met een wetenschapper als directeur. Met de benoeming van niet-wetenschapper Gerrit Zalm in 1989 ging het mis, want hij pleegde censuur van de wetenschap ten aanzien van mijn analyse over de werkloosheid. Is er een oorlog nodig voordat naar mijn protest tegen deze censuur wordt geluisterd ? Zo'n analyse kan ik nog niet geven maar een goed advies is een boycot van Nederland tot de kwestie is opgelost. 

Inmiddels heeft het kabinet wederom een niet-wetenschapper benoemd tot directeur van het Centraal Planbureau. Ik heb deze persoon, Laura van Geest, deze brief geschreven, met vervolgens deze brief aan de wetenschappelijke collega's op het CPB en deze brief aan de wetenschappelijke directeuren van de andere planbureau's, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.  

Dat er iets fout is aan de Fyra begrijpen Nederlanders nog wel. Dat Den Haag erin slaagt om ook de werkloosheid in het land te veroorzaken wordt blijkbaar onmogelijk geacht. Sorry, dan heb ik slecht nieuws: dat kunnen ze daar ook. Maar het goede nieuws is dat het falen ook te repareren valt.

Colignatus is de wetenschappelijke naam van Thomas Cool, econometrist en leraar wiskunde te Scheveningen. Hij adviseert een boycot van Nederland: http://boycottholland.wordpress.com