Opmerkingen bij Euclides, blad van de NVvW

Thomas Colignatus
19 december 2016
thomascool.eu

Euclides is het blad van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW).

Ik heb hier al enkele opmerkingen over het blad gemaakt, inclusief een rode kaart voor de hoofdredacteur in voorjaar 2016. Daaropvolgend was er in Euclides ook weer het schelden met Don Quichot.

Het negeren van kritiek door redactie en bestuur leidt tot verlaging van de kwaliteit van het blad. Het kan nuttig zijn dit eens te documenteren.

Euclides 92, no 3. December 2016

Met overslaan van advertenties:

(1) p4-6. Jeanine Daems. "Waarom geschiedenis in de wiskundeles?"

(2) p6. Redactie. "Verschenen". Er is nog steeds geen bericht over welke boeken ik heb laten verschijnen, welke boeken daadwerkelijk vernieuwing in didactiek bieden.

(3) p7-9. Desiree van den Bogaart. "Wortels van de wiskunde".

Herhaling van zetten. Van den Bogaart is co-vertaler met Daems van bovenaangehaald geschiedenisboek. Blijkbaar maakt de redactie hier een "rubriek" van, en krijgen we in de volgende uitgaven ook zulke vertalingen van herhalingen te lezen. Euclides moet immers toch vol, wanneer zinvolle bijdragen geweerd worden.

(4) p10-12. Pauline Vos en Gerrit Roorda. "Benzineverbruik of een differentiequotient"

(5) Even samen:

p13-14. Martin Kindt. "Chinese formule". Onduidelijk wat de didactische relevantie is. Een samenvatting en verwijzing naar diens website zouden volstaan.

p15-17. Dick Klingens. "Nog maar eens de trisectie". Onduidelijk wat de didactische relevantie is.  Een samenvatting en verwijzing naar diens website zouden volstaan.

 (6) p17. Lonneke Boels. "Kleintje didactiek"

(7) p18-19. Redactie. "Wis en waarachtig". Dit betreft verschillende berichtjes uit andere bronnen die de redactie doorgeeft met een korte samenvatting. (Zoals had gemogen bij voorgaande artikelen.)

(8) p21-22. Ans van der Ark en Melanie Steentjes. "Berichten uit het VMBO"

(9) p23-24. Johan Gademan, Jos Tolboom en Evert van de Vrie. "Wiskunde D online". Een relevant bericht voor leraren wiskunde.

(10) p24. Henk Rozenhart. "Mededeling: promotie Kees Hoogland"

(11) p25-27. Danny Beckers. "Getuigen". Beckers heeft al jaren bijdragen over de geschiedenis van wiskunde en zulke onderwijs. Ook dit is een nuttig artikel.

(12) p27. Redactie. "Mededeling: Postdoc-onderzoek op uw eigen school?"

(13) p29. Jacques Jansen. "Uitdagende problemen."

Ik heb hier zelf weinig affiniteit mee maar ik kan me voorstellen dat iemand in de redactie dit relevant vindt. Het blijft paradoxaal dat Jansen verwijst naar een school met een werkplaats, en dit "wat een luxe!" noemt, zodat hij ook zelf wel beseft dat leraren in het gewone wiskundelokaal niet zulke blokken kunnen zagen en kleuren. Maar het voorbeeld met de pasjes is frappant.

(14) p32. Roland Meijerink. "Tegenvoeter". Ik ben een fan van deze rubriek.

(15) p33. Ab van der Roest. "Vastgeroest." Ik weet nooit zo goed wat ik met Ab's rubriek aanmoet. Ab erkent nu ook "Het voorbereiden van mijn lessen is er jaren bij ingeschoten. Druk, druk, druk, ..."

(16) p35-37. Jeroen Spandaw. "De macht van oneindig"

(17) p37. Redactie. "Mededeling. Olympiade". Ik heb hier niets mee. Het is mooi dat mensen ergens een passie voor hebben, maar wanneer een leerling wiskunde ook een passie voor dansen heeft, is dat ook leuk. Doe vooral je ding. Ik heb niet zo het idee dat onderwijs in wiskunde zo speciaal aandacht moet geven aan leerlingen met zo'n aandacht voor vooral wiskunde.

(18) p38. CVTE. "Nieuwe vakspecifieke regel over afronden". Natuurlijk relevant.

(19) p41. Lonneke Boels. "Wiskunde digitaal"

(20) p42. Betty Straatman. "Wereldwiskunde fonds in Kenia." Geen commentaar.

(21) p41. Sandra Wielders. "Met de leerlingen naar 'Imaginary'". Blijkbaar een soort reizende werkplaats.

(22). p44-46. Puzzel, aankondiging, colofon, kalender.