Anoniem gemaakt, geredigeerd, links toegevoegd                Naar index Aardige Getallen    Naar de brief aan de TK cie OCW   Vorige brief aan CITO vandaag

Date:     Sun, 18 Oct 2015
To:         Ineke Strijk, klantenservice CITO
From:    Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Weblink / Mijn email aan uitgever Noordhoff / Inspectie
Cc:        Commissies voor OCW EK en TK, P. van Meenen TK,  president KNAW, en anderen ook hier genoemd
Bcc:      Gerard Verhoef

Aan de a.i. voorzitter van de Raad van Bestuur van CITO

Geachte dr. Strijp,

Ik heb ontdekt dat Inspectie.Peil.onderwijs na de herfstvakantie van start gaat blijkbaar met rekenen in groep 8. Dus eigenlijk al komende week. Ik ben daarover ontdaan, want ik vroeg op 21 september jl. aan uitgever Noordhoff met kopie aan President KNAW, twee leden van de Onderwijsraad , en prof. Henk Tijms van Stichting Goed Rekenonderwijs (SGR) hoe het nu zat met het huidige commerciële experiment: en wanneer dezen direct hadden gereageerd met de verwijzing naar de Inspectie, dan had nog iets aan vraagstelling en waarneming gesleuteld kunnen worden. Kan dat nu nog ? Volledigheidshalve hieronder dat email aan uitgever Noordhoff, met reactie van niemand behalve professor Tijms die beleefd afstand aangeeft.

[Ik had moeten schrijven: twee wetenschappers betrokken bij Evidence based education TIER van wie mij later bleek dat zij bij de beleidsadvies Onderwijsraad zaten. Henk Tijms begon aantoonbaar te lasteren op 14 oktober, zie de brief aan de commissie voor OCW van de Tweede Kamer.]

Ook u was traag, met mijn vraag op 9 oktober en een ontwijkend antwoord op 14 oktober waar ik natuurlijk over moet nadenken hoe je daar nu weer op moet reageren, zodat het nu 18 oktober is. Ik moest toch prioriteit geven aan het parlement. [Zie de brief.] In 9 dagen had de Inspectie wellicht nog een slimme vraag kunnen invoegen om het verschil tussen "realistisch" en traditioneel rekenen helder te maken, zodat kinderen in september 2016 de beste methode kunnen krijgen.

Waarom hebben mensen toch zo'n moeite om op nette vragen van een bescheiden econometrist en leraar wiskunde te reageren ? Terwijl ze door zwijgen en ander wangedrag anderen maar ook hun eigen reputatie daarmee zo'n schade doen ? U mag het zeggen.

En graag hoor ik van u dat het bijv. begint met Ger Limpens die bij CITO werkt die iemand die hij niet kent zomaar gaat belasteren alleen omdat die persoon met nieuwe gedachten komt. En dat de andere wiskunde-toetsdeskundigen binnen CITO het blad Euclides niet lezen of het fantastisch vinden dat collega Limpens zo iemand gaat belasteren. Enfin, ik heb u daarover al een constructief voorstel gedaan.

Hier staat het email dat ik u vanochtend schreef, anoniem gemaakt voorzover nodig, met wat extra links en enkele kleine correcties op leesbaarheid:

http://thomascool.eu/Papers/AardigeGetallen/2015-10-18-Aan-CITO.html

Ik schreef u:

"Dus mijn verzoek aan u is een antwoord te formuleren, en die met dit email aan de Inspectie door te sturen, cc mij, met de melding dat u door de problematiek getroffen bent, en of men contact met me wil opnemen."

Ik herzie dat. Het verzoek is om dit email per direct aan Inspecteur-Generaal Monique Vogelzang te sturen, met het verzoek contact met me op te nemen, en met de melding dat z.s.m. uw antwoorden komen, elk zodra iets beschikbaar is.

Het verzoek is ook een noodplan te concipiëren hoe in de huidige opzet van Inspectie.Peil.onderwijs nog een toets op de keuze "realistisch" vs. traditioneel kan worden opgenomen, zodanig dat kinderen in september 2016 de betere methode kunnen krijgen. Dit kan bijv. betekenen dat Inspectie.Peil.onderwijs wordt uitgebreid met speciale aandacht voor de scholen die in 2010 zijn begonnen met de methode "Reken Zeker".

Vanuit wetenschappelijk oogpunt stel ik zowel CITO als Inspectie verantwoordelijk voor zo'n noodplan. CITO wegens falen in het verleden, waarin de laster door Limpens vanzelfsprekend de doorslag geeft omdat zulke laster het wetenschappelijk proces fundamenteel schaadt. De Inspectie wegens de gekregen verantwoordelijkheid. Hun medewerkers zullen ook wel Euclides lezen, met de kwalificaties door Limpens - en wanneer ze geen Euclides lezen klopt het ook niet.

Omdat ik inmiddels niet meer weet wat ik van CITO moet denken, met de laster door Ger Limpens, het invalide onderzoek over het rekenen tot nu toe, en uw ontwijkende antwoord van 14 oktober - hoe vaak moet de ezel zich aan dezelfde steen stoten, het vertrouwen komt te voet en gaat te paard, en de kruik gaat te water tot hij breekt - lijkt het me sowieso nuttig om ueberhaupt ook zelfstandig kopie aan de Inspectie te doen.

Tja, dan krijgt de Inspectie zomaar een email vanuit het midden van een discussie, en mogen die zich afvragen wat het allemaal betekent. Derhalve ontsla ik u niet van het verzoek hierboven t.a.v. de Inspecteur-Generaal.

Ik vraag u ook mee te denken met de wetenschapper. Op de website van de Inspectie kun je reageren als ouder of  leerling, of als school, bestuur of gemeente, of als journalist. Nergens een ingang voor een wetenschapper. Blijkbaar bestaan er geen wetenschappers, of tenminste "overigen". Begint inspecteren niet met communiceren ?

Volledigheidshalve doe ik kopie aan [X], Inspectie.PO.contactpersoon.journalisten. Ten eerste met het verzoek dit email door te sturen aan Inspecteur-Generaal Monique Vogelzang, zodat dit email haar op twee manieren kan bereiken. Ten tweede om dit email te beschouwen als een persbericht, met kopie aan de pers genoemd in het cc zoals Marc Chavannes, Joop.nl, FrontaalNaakt.nl, DidactiefOnline, Volgens Bartjens, wiskundEbrief, met verwijzing naar mijn columns en de eerdere berichten op de WiskundEbrief. Ten derde met het verzoek om een loket te openen voor "overigen". Ten vierde, omdat we toch kennismaken, om ook te denken aan mijn voorstel, in mijn hoedanigheid als science-fiction schrijver Acapulco Jones, omtrent Kinderklaas en Narren-Piet. In het debat over Zwarte Piet is er te weinig aandacht voor de naamgeving. Zolang deze "Zwarte Piet" heet zitten mensen in het "frame" dat deze zwart is. Dit drijft mensen pro en contra tot gekte en extremisme. Beschrijvingen zoals "Kleurenboogpiet" of "Roetpiet" zijn ook onjuist, want vestigen weer de aandacht op het uiterlijk, waar we juist vanaf wilden. De namen "Kinderklaas en Narren-Piet" sluiten aan bij het gedrag en zorgen ervoor dat de kinderen de liedjes kunnen blijven zingen. Maar, science-fiction schrijvers worden ook gediscrimineerd. Discriminatie gebeurt gangbaar onbewust want anders probeer je het te voorkomen. Zoals Ger Limpens van CITO ook automatisch gaat lasteren vanuit die zieke cultuur van wiskundigen, wellicht moeilijker op te geven dan roken. Op dezelfde wijze heeft de pers sinds 1992 het voorstel rondom Kinderklaas collectief geblokkeerd want in hun ogen was het natuurlijk belachelijk. Waar het bij de Inspectie om gaat is dat het onderwijs te weinig alert is geweest. Stelt u maar eens een paar kritische vragen aan de PO-raad, en laten we over de antwoorden van gedachten wisselen:

http://thomascool.eu/Literature/KK/Index.html

Excuses, dr. Strijp, ik wilde een kort email schrijven, maar uw korte verwijzing naar de Inspectie dwingt me tot een langere uitleg.  En nu moet ik dit email ook weer omwerken tot een tekst op mijn website. Mag ik u verzoeken om toch werkelijk op de vraag in te gaan ? Maar ik verwacht als eerste reactie een forward door u aan de Inspecteur-Generaal, cc ondergetekende, en liefst ook cc Inspectie.PO.contactpersoon.journalisten [X] die anders ook niet weet wat hiervan te denken.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/

Bijlage: email aan uitgever Noordhoff 21 september 2015

En dit email heeft weer als bijlage Aan uitgevers 11 juli 2011