Gaat leren van concreet naar abstract, of andersom ?

Screenshots van de inbreuk op de wetenschappelijke integriteit door Jan van de Craats en Ben Wilbrink.

Protest tegen de mishandeling van het werk van Pierre van Hiele.

Thomas Colignatus, 22 september 2015

Inleiding

Emeritus hoogleraar wiskunde Jan van de Craats en gepensioneerd psycholoog Ben Wilbrink slagen erin om een aardig rommeltje te maken. Kritiek daarop raakt snel onoverzichtelijk wegens dat rommeltje. Daarom is hieronder een tekening van de situatie gemaakt, en daaronder weer screenshots van waar het om gaat. Het probleem is als zodanig natuurlijk complexer, maar men heeft nu wat meer houvast.

Wilbrink begint met het navolgen in plaats van kritiseren van psycholoog Stellan Ohlsson, die meent dat leren gaat van abstract naar concreet. Vandaaruit levert hij kritiek op Pierre van Hiele. Maar hij verzwijgt zulke kritiek op de lesmethode "Reken Zeker" die net als Van Hiele ervan uitgaat dat leren gaat van concreet naar abstract. Van de Craats maakt het rommeltje compleet door zowel "Reken Zeker" als Ben Wilbrink te steunen.

Heel belangrijk is te constateren dat Van de Craats wel over didactiek schrijft maar blijkbaar de theorie van Van Hiele over niveaus van inzicht (abstractie) onvoldoende beheerst, en Wilbrink maar laat begaan in het mishandelen daarvan. Het hangt er natuurlijk vanaf wat je onder abstractie verstaat, en dan verwijst Wilbrink naar een warrige Ohlsson en ik verwijs naar deze heldere uitleg. (Een aardige inleiding is hier van Pepijn van Erp, maar zie toch die uitleg van me voor een nuancering t.a.v. Karl Popper.)

Orde in chaos

Hier in het Engels over deze inbreuk op de integriteit van wetenschap door Jan van de Craats en Ben Wilbrink (15 september 2015).

Deze zaken heb ik ook in het Engels besproken in mijn weblog, zie: (1) Ohlsson, (2) kritische vragen voor Wilbrink, (3) verzoek aan Van de Craats op 6 september 2015 om positie te nemen t.a.v. Wilbrink, bijv. op zijn minst op zijn website een link te leggen naar mijn kritiek, (4) nadere uitleg over het empirische karakter van de niveautheorie, en de relatie van de begrippen "abstract" en "algemeen", (5) een voorbeeld van hoe de inbreuk op de wetenschap door Van de Craats (nu geconstateerd maar blijkbaar al jaren aan de gang) uitwerkt t.a.v. het rekenonderwijs aan breuken.

Van de Craats en Wilbrink willen blijkbaar geen bespreking van mijn kritiek op hun website zetten (of mijn boeken over didactiek van wiskunde i.h.a.). Dat lijkt valide maar dit ligt net even anders wanneer het bewust negeren van onwelgevallige informatie is.

Hieronder screenshots van hun websites, met hun inconsistenties en mishandeling.

(1) "Reken Zeker": van concreet naar abstract 

Arjen de Vries en Piet Terpstra, de auteurs van "Reken Zeker", stellen in een interview:

AdV en PT 

(2) Ben Wilbrink volgt Stellan Ohlsson: van abstract naar concreet

Ben Wilbrink volgt Stellan Ohlsson, die zegt dat je van abstract naar concreet gaat:

BW over SO 1

BW over SO 2

Op een pagina van 14 september 2015 meldt Wilbink:

BW over SO 3 

Wilbrink verwart deze zaken - en zie deze epistemologische bespreking van 8 september 2015 waarop ik hem had geattendeerd en die hij dus negeert:

(3) Wilbrink noemt deze kritiek niet bij "Reken Zeker" maar later wel bij Pierre van Hiele

Wilbrink bespreekt "Reken Zeker" (van concreet naar abstract) alhier. Wilbrink oefent echter geen kritiek dat men ingaat tegen de inzichten van Stellan Ohlsson (van abstract naar concreet).

En Wilbrink had ons toch gezegd dat het belangrijk was ?

Wel vinden we deze nuttige opmerking uit 1 januari 2013 - en inmiddels is het al bijna 2016.

BW over Reken Zeker 

(4) Van de Craats steunt "Reken Zeker" (van concreet naar abstract) maar ook Ben Wilbrink (van abstract naar concreet)

Zie Van de Craats voor ondersteuning van "Reken Zeker" en Ben Wilbrink.

(5) Van de Craats steunt Wilbrink die Van Hiele mishandelt (en Van Hiele is voor van concreet naar abstract)

Jan van de Craats verwijst naar Ben Wilbrink. Relevant is hier het MORE "onderzoek":

VdC naar BW

Wilbrink over MORE:

BW over MORE

Fouten in deze tekst zijn:

Wilbrink over Stellan Ohlsson:

BW over Ohlsson

Fouten in deze tekst zijn:

Wat Wilbrink hier over Van Hiele stelt, heeft hij blijkbaar nog niet aangebracht op zijn pagina over Van Hiele.

(6) Wilbrink herhaalt de laster t.a.v. Van Hiele nog een paar maal

Wilbrink herhaalt:

BW over PvH napraten 

En Wilbrink herhaalt:

BW over PvH onwetenschappelijk