Anoniem gemaakt, geredigeerd, links toegevoegd                Naar index Aardige Getallen    Naar de brief aan de TK cie OCW

Date: Mon, 11 Jul 2011
To: info AT epn.nl, info AT noordhoff.nl, wagmeth AT xs4all.nl, educatieve.uitgaven AT diekeure.be, klantendienst AT plantyn.com, informatie AT deboeck.com,  uitgeverij AT vanin.be
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Onderwijs in wiskunde
Cc: pr AT platformwiskunde.nl, info AT beteronderwijsnederland.nl, arthur.schoeters AT scarlet.be, info AT wolterskluwer.com

Aan de directies van de uitgeverijen van
- Getal en Ruimte (EPN)
- Moderne Wiskunde (Noordhoff)
- Netwerk (Noordhoff)
- Wageningse Methode (Stichting)
- Van Basis tot Limiet (Die Keure)
- Delta (Noordhoff - Wolters - Plantyn)
- Absoluut & Argument (De Boeck)
- Elk kind telt (Van In)
cc. Platform Wiskunde Nederland, Beter Onderwijs Nederland, VVWL
cc. Harry Sterk, CEO Wolters Kluwer

Geachte directies,

In mijn boek "Elegance with Substance" (2009) geef ik voor een breed publiek aan wat er mankeert aan het onderwijs in wiskunde, en waarom een parlementair onderzoek gewenst is. Er is nu ook "Conquest of the Plane" (2011): zowel een "primer" voor docenten als een voorbeeld hoe het in de klas uit kan gaan zien. Markup links naar die boeken staan hieronder.

Wanneer mijn analyse wordt geaccepteerd dan moeten alle boeken en software in de wiskunde in de wereld op de schop. Veel van wat u nu aan het ontwikkelen bent kan dan afgeschreven worden. Dit geldt ook voor andere vakken waarin wiskunde wordt gebruikt. Een klein voorbeeld is dat "twee en een half" beter als "2 + 1/2" wordt geschreven en niet aan elkaar (want dan lijkt het op "twee maal een half").

Kernpunt in mijn analyse is dat wiskundigen worden opgeleid voor theorie, maar wanneer ze in de klas komen dan zijn daar plotseling werkelijk bestaande leerlingen, en dat vergt een empirische instelling. Wiskundigen proberen hun onvermogen op te lossen door op de traditie te vertrouwen. Maar op deze wijze zijn er vele onhandigheden in het lesmateriaal ingeslopen, die wiskunde voor leerlingen tot een ramp maken. Vanzelfsprekend zijn wiskundigen ook goedbedoelende mensen maar pogingen zoals de New Math of Realistische Wiskunde zijn niet alleen goedbedoeld maar ook rampzalig gebleken. In een Platform Wiskunde Nederland proberen de Nederlandse wiskundigen nu meer aandacht te vragen voor wiskunde, onder meer met PR en reclame, maar men heeft bijna de hele bevolking voor 12 jaar lang als "captive audience" gehad, en wanneer je er dan in slaagt om zo'n leuk onderwerp zo te verknallen, dan snap je niet waar je mee bezig bent. Voor de goede orde: in de zeven jaar dat ik zelf les in wiskunde heb gegeven ben ik alleen sympathieke collegae tegengekomen: het probleem is dus structureel.

Ik richt me gaarne tot u als uitgevers, in de hoop dat u een maatschappelijke taak ziet. U definieert uw rol t.a.v. het onderwijs als die van pro-actieve begeleiders en mijn hoop is dat u mijn analyse wilt meenemen.

Zoals gezegd is mijn eigen conclusie dat ieder land zijn parlementair onderzoek houdt om middelen vrij te maken. Ik houd me aanbevolen wanneer u die conclusie zou onderschrijven. Wel zou ik u adviseren daar niet op te wachten. Het zou onverstandig zijn bestaande investeringen voort te zetten in de hoop die later elders te kunnen declareren.

Mijn advies is dat u in uw omgeving op zoek gaat naar mensen met een open geest, en hen vraagt u over genoemde boeken en analyse van advies te dienen. Wanneer men een wiskundige over deze materie spreekt is het verstandig altijd eerst te controleren of men de analyse wel bestudeerd heeft. Van belang lijkt me dat de discussie in openheid plaats vindt en ook internationaal. Te denken valt aan workshops, congressen, publicaties, juist ook met vakgebieden die wiskunde gebruiken, zoals natuurkunde, economie, en dergelijke.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist en leraar wiskunde
Scheveningen

Bijlage: Markup links naar mijn twee boeken, leesbaar in PDF:

http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/Math/Index.html   (relocated to thomascool.eu)

http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/COTP/Index.html  (idem)