Breach of scientific integrity 1981-2014 by Johan van Benthem, professor of logic at the universities of Groningen and Amsterdam

Protest by Thomas Cool / Thomas Colignatus
September 26-29 2014
thomascool.eu
(Or see the weblog version of this protest without the Dutch appendices below)

(1) I wrote the 1981 draft of "A Logic of Exceptions" (ALOE) when I was a student of econometrics in Groningen. Johan van Benthem was my professor of logic. He presented Gödel's incompleteness theorems but did not show that these are essentially nonsense. Those derive from a form of the liar paradox. The Liar is "This sentence is false" and the Gödeliar is "This theorem is unprovable". It merely adds a layer of complexity. The inclusion of some conditions for reasonableness (such as that what is proven is also true) causes the issue to collapse to the Liar paradox. Thus those theorems are not useful for science but a mathematical exercise in irrelevance. Van Benthem however suggested that Gödel's incompleteness theorems would be important for science. Van Benthem did not react kindly to ALOE, gave up on it, but helped to find Albert Visser in Utrecht, who subsequently maltreated ALOE too. The conversation with Visser was by telephone and not an example of proper communication. In one perspective it is kind when a professor gives up on a draft work by a student that he helps to find a third reader. In retrospect Van Benthem should not have given up on that work but should have looked for someone to help himself e.g. on science. When "logicians" form a sect who think that Gödel's incompleteness theorems are more important than reasonableness, then science has a problem - and teaching of science too.

PM. In those days, Van Benthem gave priority to correcting errors for a new edition of "Gödel, Escher, Bach" by Douglas Hofstadter, which will have helped his career, but which created more confusion for the general public, as if those incompleteness theorems would amount to something "deep". Buyers of GEB should ask Hofstadter and Van Benthem their money back.

(2) In 2007 I reread ALOE and edited and published it. I contacted Van Benthem and Visser, see the email below. Van Benthem did not react. He neither reacted when I informed him about the favourable 2008 review by Richard Gill (mathematical statistics Leiden, KNAW) in "Nieuw Archief voor Wiskunde", the journal of the Royal Dutch Society for Mathematics. Albert Visser responded in an email exchange, which appeared another exercise in non-communication.

(3) When contacting Van Benthem and Visser in 2007, I noted that Van Benthem had got a Spinoza prize (2 or 4 million guilders in 1996) for dynamics in logic, with this Dutch book "logica in actie" with the same title. However, in 1981 I had used the distinction in economics between statics and dynamics in analysis to transfer this also to logic, calling "implication" statics and "inference" dynamics. In itself it does not change anything about implication vs inference, since that distinction was well known. But it may help to clarify the distinction to who comes to the issue afresh. This was an aspect that Van Benthem appreciated then. So I wondered whether he could tell whether our conversation on it had been relevant for his apparently later research on such dynamic logic. It may be, or it may not be, as a look e.g. on wikipedia shows that there have been other writers working on dynamic and temporal logic in 1974-1977. It would be proper to give a reply to this question.

PM. ALOE 2007 contains a few pages on the paradoxes from division by zero, and proposes to solve these with the "dynamic quotient". This was not in the 1981 draft and was new in 2007. But the notion of dynamics in ALOE fits the approach there too. See also "Elegance with Substance" (2009) and "Conquest of the Plane" (2011) and this September 2014 paper for more context and developement.

(4) As a student in 1981 I had mixed feelings about the situation. I graduated in econometrics in 1982 anyhow, ALOE was no priority and was shelved. The box turned up again when I went to Curaçao in 2005-2006. After writing my book on the Caribbean economy (PENAFC 2006) I decided that I better finish publishing ALOE since it was a good opportunity to do so and there would not be another one when I would start doing new things. Now, looking back at the affair with my professional experience as econometrician and college teacher in mathematics, statistics, logistics and operations management, I find the reactions by the "logicians" scientifically improper. I might have filed an official complaint but I preferred giving ALOE a chance to be discovered and read by others without that context. Now that Van Benthem retires in September 2014 with superlatives as if he would be such a good "logician", I feel however that this protest must be mentioned.

There is, in Dutch, (a) my letter to the board of the University of Amsterdam, (b) my letter to the ombudsman of the Volkskrant newspaper w.r.t. a biased interview with Van Benthem by journalist Maarten Keulemans.

In that interview, Van Benthem suggests that he is open to dialogue: "Personally I have another idea about science. I find science a form of organised discussion, and the power of science lies in the quality of that discussion. The fact that we put differences of opinion up for discussion, allows us to progress." This is an outright lie, given that Van Benthem did not respond to my 2007 email and completed ALOE.

(5) This issue in logic and the improper response by "logicians" has had a remarkable influence on further developments, see this paper After 45 years of unemployment: If Holland had been just a bit nicer and more competent, June 2014.

 

 

The email of 2007 that was not replied to by Van Benthem

[dataweb.nl of 2007 changed to thomascool.eu of 2014]

Date: Sat, 03 Feb 2007
To: johan AT science.uva.nl, johan AT csli.stanford.edu, albert.visser 
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Boek 2007: "A logic of exceptions" (ALOE)
Cc: t.a.f.kuipers, H.C.M.deSwart, t.storcken, ruys

Aan Johan van Benthem http://staff.science.uva.nl/~johan/ [in 2014 here]
en Albert Visser http://www.ozsl.uu.nl/
cc. Theo Kuipers http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1236993/ [2014 here]
Harrie de Swart http://www.uvt.nl/faculteiten/fww/medewerkers/swart/ [in 2014 wikipedia]
Pieter Ruys http://www.ruysnet.nl
Ton Storcken [2014 here]

Beste Johan en Albert,

Misschien herinneren jullie me nog uit 1980-1981, toen ik als student econometrie een cursus logica deed bij Johan van Benthem, daarbij een leerboek over de elementaire logica en methodologie schreef, en daarna contact had met Albert Visser omdat Johan het niet meer zag zitten. Ik doe kopie aan Theo Kuipers bij wie ik tentamen wetenschapsfilosofie deed. Voor de volledigheid ook aan Harrie de Swart, Pieter Ruys en Ton Storcken.

Ik heb mij nadien geconcentreerd op de econometrie, met als hoofdwerk DRGTPE, zie eventueel
http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html en een recente toepassing op de Nederlandse Antillen, zie eventueel http://thomascool.eu/Papers/PENAFC/Index.html

Verband houdend met de theorie van het maatschappelijk welzijn is er ook mijn "Voting theory for democracy" (met de stemparadoxen), zie http://thomascool.eu/Papers/VTFD/Index.html (VTFD, 2e editie januari 2007).

Toen ik terugkwam van de Antillen kwamen niet alleen de dozen met de logica teksten weer tevoorschijn maar vond ik ook dat ik maar eens tijd moest maken om het werk af te maken. Dit heeft geleid tot "A logic of exceptions", zie (liefst niet eventueel) http://thomascool.eu/Papers/ALOE/Index.html (ALOE, 1e editie 2007).

Een mooi punt daaraan is dat ik nu ook diverse zaken in Mathematica heb geprogrammeerd. Ik heb namelijk ook een "Economics Pack, Applications of Mathematica", zie eventueel http://thomascool.eu/TheEconomicsPack/index.html Mathematica is een systeem om wiskunde op de computer te doen, van www.wolfram.com. Het mooie is nu dat de diverse logische betogen nu ge-illustreerd kunnen worden met computerwerk. Ook handig voor studenten, overigens.

Het allermooist is vervolgens dat herlezing mij brengt tot een volledige bevestiging van de teksten uit 1980-1981: oplossing van de leugenaars-paradox (met verwerping van Tarski), oplossing van de paradox van Russell (met verwerping van niveau's), weerlegging van de bevindingen van Goedel (als varianten van de leugenaarsparadox).

Gaarne nodig ik jullie uit om het nog maar eens te lezen. Wellicht helpt de afstand in tijd om de resultaten nu te laten bezinken. Ik vond de behandeling destijds onprettig omdat er niet geluisterd werd naar wat ik te vertellen had. Maar evident is dat jullie ook problemen om e.e.a. te begrijpen en wellicht moet de geschiedschrijving maar oordelen wat toendertijd beter had kunnen gebeuren. Als het al relevant is.

Wat me op zich wel relevant is, is dat ik mijn resultaten al in 1980-1981 had, zodat niet het misverstand ontstaat dat dit in 2007 is. Ik heb grote delen gewoon kunnen overtypen of van het Nederlands naar het Engels kunnen samenvatten. Voorzover relevant mag een commissie van de KNAW dat komen nagaan.

Ik heb Johan's en Albert's werk verder niet gevolgd maar zag, toen ALOE af was, dat hij onder meer een Spinoza beurs heeft gekregen voor dynamische logica. For the record lijkt het me wel relevant op te merken dat ik het onderscheid tussen statische en dynamische logica in 1980 heb ingevoerd (naar analogie met zulk onderscheid in de economie), en dat Johan dat toen een leuk idee vond. Ik weet niet of Johan al naar me verwezen heeft, of, dat hij deze hele episode slechts vergeten is, of wat dan ook. Ik zou het op prijs stellen als Johan daar een toelichting op geeft.

Ik beschouw ALOE als een belangrijk werk, cruciaal voor de ontwikkeling van het denken van jonge mensen, of iedereen die zich met logica of wetenschapsfilosofie bezig houdt, en adviseer om het zo spoedig mogelijk in de curricula op te nemen. Momenteel geef ik het zelf uit (printing on demand) maar wanneer jullie kunnen helpen om daar een grote uitgeverij voor te vinden die de logistieke problemen beter aankan dan zou ik dat toejuichen. (En overigens geldt hetzelfde voor VTFD.)

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu

 

 

Letter of 2014 to the board of the University of Amsterdam

Date: Fri, 26 Sep 2014
To: secretariaat-voorzitterCvB AT uva.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Een verzoek bij het afscheid van Johan van Benthem
Cc: johan.vanbenthem, Albert.Visser, "Bergstra, Jan"

Aan mw. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers

Geachte professor Gunning-Schepers,

Ik zag toevallig dat Johan van Benthem met emeritaat gaat, en dat u vrijdagmiddag kort spreekt. Mijn verzoek is dat u hem het emeritaat onthoudt (hem wellicht wettelijk moet laten gaan maar dan zonder pensioen want niet verdiend) aangezien hij niet reageerde op de onderstaande vragen, zie het email uit 2007, en in wezen decennia lang logische onzin heeft verkocht. Hij was mijn hoogleraar logica in Groningen toen ik daar econometrie studeerde, en reageerde onprettig op mijn analyse dat de gepresenteerde logica niet deugde. Een antwoord in 2007 blijft in de rede liggen, ook al werkte hij inmiddels aan de UvA. Niet reageren is wetenschappelijk ongepast en is voor mij en wetenschap & onderwijs zeer nadelig gebleken. De weblinks in het email verwijzen naar dataweb.nl, dat is inmiddels thomascool.eu geworden en de rest is gelijk.

Mijn boek "A Logic of Exceptions" (draft 1981, 2007, 2011) staat hier:
http://thomascool.eu/Papers/ALOE/Index.html

met hier een bespreking uit 2008 door Richard Gill (wiskundige statistiek, Leiden, KNAW) in het Nieuw Archief voor Wiskunde, het blad van het Koninklijk Wiskundig Genootschap: http://www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2008-09-3-217.pdf Ook op een vervolg-email toen deze recensie van Richard Gill verscheen heeft Van Benthem niet gereageerd.

Ik doe kopie aan professor Albert Visser van de UU, die ook in gebreke is gebleken, zowel destijds als rond 2007 bij het eindelijk na 26 jaar publiceren van ALOE. Ik ontmoette professor Visser recentelijk op 30 juni 2014 op een KNAW-bijeenkomst over het onderwijs in rekenen. Tot mijn spijt heb ik een collectief falen t.a.v. de integriteit van wetenschap in het onderzoek naar het onderwijs in wiskunde en rekenen moeten constateren, zie hier:
http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-08-Colignatus-aan-KNAW-LOWI.html

In Utrecht is er het "Freudenthal Instituut" dat op wetenschappelijke fraude blijkt gebaseerd, en dat daar gewoon mee doorgaat. Ook Visser blijkt het niet te storen. Zie hier voor context en verwijzingen:
http://arxiv.org/abs/1408.1930

Ik doe kopie aan professor Jan Bergstra, van de UvA en secretaris van de wiskunde-sectie van de KNAW. Bergstra was ook aanwezig op die KNAW-bijeenkomst van 30 juni en weet van mijn melding omtrent het collectief falen t.a.v. de wetenschappelijke integriteit, maar heeft voorzover ik weet nog geen actie ondernomen. Wel bevat ALOE bij het herschrijven in 2007 een nieuw voorstel tot een idee van "dynamische deling" met gevolgen voor ons begrip van de differentiaalrekening, later nader uitgewerkt in mijn boek "Conquest of the Plane" (2011), waarover ik met Bergstra gecorrespondeerd heb. In het volgend paper zeg ik Bergstra dank voor die correspondentie:
http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-09-08-Sky-Field-Meadow.pdf

Het onderscheid in ALOE 1981 tussen statica en dynamica komt ook terug in mijn vraag aan Van Benthem of hij kan bevestigen ten eerste dat mijn opmerking over dat onderscheid door hem destijds wel gewaardeerd werd, en ten tweede mogelijk van invloed was op zijn aandacht daarvoor en uiteindelijk Spinoza beurs voor dynamische logica en boek "Logica in actie". Wie nu bijv. in Wikipedia onder "dynamic logic" (modal logic) kijkt vindt ook auteurs uit 1974 / 1977, dus het kan dat Van Benthem's invloeden elders liggen, maar niet-reageren is niet de juiste reactie. Het verbaast dat hij het inprogrammeren van mijn analyse in Mathematica geen argument vond om er nog eens naar te kijken. Per saldo deugt het allemaal voor geen meter. Ik verwijs verder naar het email, en houd me het recht voor om dit bericht aan u te publiceren.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/

Appendix: The email of 2007 to Van Benthem and Visser

 

 

Letter of 2014 to the ombudsman of de Volkskrant w.r.t. misleading interview


Date: Sat, 27 Sep 2014
To: <ombudsman AT volkskrant.nl>
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Protest tegen falend wetenschapper Johan van Benthem en hagiografisch interview door Maarten Keulemans
Cc: secretariaat-voorzitterCvB AT uva.nl, johan.vanbenthem, Albert.Visserl, "Bergstra, Jan", wetenschap AT nrc.nl, secretaris AT wetenschapsjournalisten.nl, van Kasteren Joost, Hans van Maanen, "Keulemans, Maarten", "Ran, A.C.M.", voorzitter AT wiskgenoot.nl


Geachte ombudsman van de Volkskrant,

Ik heb hier een interview door Maarten Keulemans met Johan van Benthem, met de titel "Vonk van verstand".

Keulemans heeft blijkbaar onvoldoende research gedaan en presenteert een hagiografisch interview. Ik verzoek u dit door de wetenschapsredactie te laten corrigeren, zowel komende maandag als in meer diepgang in Sir Edmund van komende week.

Hieronder is mijn protest aan de voorzitter van het CvB van de UvA bij Van Benthem's kritiekloze emeritaat.

Aan mijn kritiek op het wetenschappelijk falen van Van Benthem kan ik nu toevoegen dat hij blijkbaar hypokriet is. Van Benthem stelt (Sir Edmund, p41 3e kolom onderaan): "Ik heb persoonlijk een ander idee over wetenschap. Ik vind wetenschap een vorm van georganiseerde discussie, en de kracht van de wetenschap zit in de kwaliteit van die discussie. Het feit dat we meningsverschillen steeds bespreekbaar maken, daar halen we de vooruitgang uit." Dit is een grove leugen, zie hieronder dat Van Benthem niet reageert op mijn kritiek op wat hij als "logica" presenteert.

De structuur van deze discussie is:
(1) Van Benthem presenteert logica met de stellingen van Goedel, en doet alsof dit relevant voor wetenschap is.
(2) Ik laat zien dat eenvoudige eisen van redelijkheid (m.n. wat afleidbaar is uit als waar aangenomen axiomas, moet ook zelf waar zijn) de "Goedel-bewering" terugvalt tot de alom bekende leugenaarsparadox, zodat de stellingen van Goedel niet relevant zijn voor wetenschappelijk zinvolle modellen. De zgn. beperkingen aan wiskunde zijn ook onzin, afgezien van andere meer practische beperkingen.
(3) Voor aanpak van de leugenaarsparadox is bewijsbaarheid a la Goedel en Brouwer dus onbruikbaar. De niveaus van Russell en Tarski gaan in tegen de flexibiliteit van taal en zelfreferentie. Resteert driewaardige logica, met waar, onwaar en onzin (en dat laatste m.n. voor Leugenaar een Goedel-bewering). Daarvoor is een aanpak mogelijk die rekening houdt met leugenaarsvarianten in driewaardigheid.
(4) Van Benthem gaat de kritiek uit de weg in plaats van hem te beantwoorden. Dat deed hij reeds als hoogleraar in Groningen toen hij mijn docent was. Dat deed hij andermaal in 2007 toen ik mijn analyse in Mathematica programmeerde en publiceerde in "A Logic of Exceptions". Toen ik student was faalde hij als docent, en gaf hij de voorkeur om fouten in "Goedel, Escher, Bach" te corrigeren, en nog meer onzin de wereld in te helpen. Toen ik was afgestudeerd en zelf ervaring in de wetenschap had opgebouwd, kon ik concluderen dat hij ook als wetenschapper faalde, doordat hij niet reageerde op ALOE.
(5) De structuur van deze discussie is dus dat Van Benthem wat stelt en dat ik kritiek lever. Het is niet zo dat ik iets verzin en maar moet afwachten of Van Benthem daarvoor belangstelling heeft. Als docent en wetenschapper moet hij op kritiek antwoorden en dat doet hij niet. Laat hij anders zijn antwoord op ALOE maar tonen - ik heb het niet gezien.

Ik adviseerde reeds tot een parlementair onderzoek naar het onderwijs in wiskunde. Inmiddels heb ik een collectief falen t.a.v. de integriteit van wetenschap in het onderzoek naar dat onderwijs vastgesteld, zie ook de link hieronder. Mijn advies is dat het parlement ook het wangedrag van Van Benthem daarin meeneemt. Ik kan niet anders concluderen dan dat generaties studenten verkeerd zijn opgeleid, niet alleen aan de UvA maar ook door andere "logici" die de stellingen van Goedel als serieus en "diep" presenteren. Juist zou zijn logica te onderwijzen, en dan gaarne vanaf de basisschool.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen

Appendix: Letter to board of University of Amsterdam (and its appendix)