Wij met ons vijven in Rome

P.O.D. Bewerking januari 2022, ISBN 9789403647081   € 17.95  Ordering

ePub Bewerking augustus 2022, ISBN 9789403671796    € 4.95  Ordering
 


 
 

Tekst achterkant

CULTUURGESCHIEDENIS          BEKROOND BOEK 1928

Wij met ons vijven in Rome is het heerlijke verhaal verteld door een jong meisje dat in 1892 in Rome aankomt wanneer ze bijna vijf is en dat weer in 1896 vertrekt wanneer ze net negen is. Haar vader is kunstschilder en huurt een atelier met woonruimte in de Villa Strohl-Fern. Dit is een immens heren-huis vol kunstenaars, gelegen in een weelderig park vlakbij de Villa Borghese en de Kunstacademies – in deze periode nog aan de rand van Rome.

Gezien het verzamelde artistieke talent en de rol van de Villa in de kunst-geschiedenis is Tines boek een opmerkelijk historisch document te noemen. Het beschrijft het leven in de beginjaren van de Villa, en het verhaal van het gezin is verbonden met belangwekkende figuren uit deze bijzondere plaats en periode. Deze bewerking uit 2011 en 2022 verrijkt het boek met veel historische verbanden die niet in het origineel van 1928 staan.

Rond 1895 hadden landen koningen en keizers, reden mensen in paar-denkoetsen en stoomtreinen, en was de telefoon nog maar een uitvinding. Landen gaven de Prix de Rome aan hun beste jonge kunsttalenten om in de Eeuwige Stad te studeren. Velen van hen maakten later naam. De schilder uit Nederland is al 40 jaar en komt met vrouw en drie kinderen, allemaal betaald door zijn vader, een fabrikant. Hij heeft zijn doel in de kunst: “Rembrandt heeft ons door zijn werk de oogen geopend voor ‘t geen schilderachtig is. Hij leert ons wat zijn licht- en bruineffecten zijn. Ik ga verder, voor mij zijn het phenomena in de natuur en het dramatisch sentiment waarmede ik de dingen zie.”

Wanneer zijn dochter Dientje met malaria perniciosa ziek wordt moet de schilder kiezen tussen zijn gezin en zijn verlangen naar artistieke vervulling in Italië. Al die tijd registreren Tines oog en hart hoe het is om een jong meisje in een vreemd land en in die tuin tussen kunstenaars te zijn.

Het verhaal kreeg in 1928 de 1000 gulden prijs nu 9000 euro voor het beste meisjesboek, met de jury van Anna van Gogh-Kaulbach, Top Naeff en J.P. Zoomers-Vermeer. De huidige bewerking is niet bedoeld als kinderboek maar is voor belangstellenden voor cultuurgeschiedenis en levensvreugde.

Tine Cool (1887-1944) was tuinarchitect en schrijfster.

De foto op de omslag is gemaakt door Alfred Wilhelm Strohl-Fern in 1893 voor het atelier in de Villa Strohl-Fern dat aan Wij met ons vijven in Rome verhuurd was. Van links naar rechts: Paul Peterich, Moeder (Berber Cool-Kijlstra), Dientje (in het Duits Dinchen), Vader (Thomas Cool), Tine (in het Duits Tinchen), Wilhelm Kumm. Afwezig in de foto is de vijfde van Wij met ons vijven in Rome: de kleine Gerrit.

PM. Een paar errata in de vorige versie.

Boekbespreking door Maurits Wagenvoort in De Nieuwe Gids 1928, over de originele uitgave.
Besprekingen in het Nederlands van de eerste Engelse uitgave in 2011:
(1) Boek bespreking door Jan van Zijverden. Historisch tijdschrift Fryslân, jaargang 17, nr. 1 (januari 2012)
(2) Marcus van der Heide, "Tine Cool, schrijfster van een meisjesboek van cultuurhistorische betekenis", Tussen Vecht en Eem (TVE), Jaargang 31, December 2013 

English

English version
Weblinks about Tine Cool                   Travel through time with various pictures and weblinks for this book.

PM. See this book in Italian by Giovanna Caterina de Feo (2010) on Alfred Wilhelm Strohl-Fern and the list of artists who worked at the Villa at one point in their life.
PM. A note in Dutch on the translation of "The five of us in Rome".
PM. Dutch version.
PM. German version. German readers may be interested in in the following book by Christine Thome.

Tine homepage

Ordering

Type Price Description
Full title: “The five of us in Rome. An artist’s family in Villa Strohl-Fern in 1892-1896. English translation and edit of Wij, met ons vijven, in Rome, 1928”. Author: “C.A. (Tine) Cool”. (185 pages) € 16.95

Order at MijnBestseller.nl or other countries (English edition)

Vollständiger Titel: „Wir fünf in Rom. Eine Künstlerfamilie in der Villa Strohl-Fern 1892-1896. Übersetzung der englischen Fassung von Wij, met ons vijven, in Rome, 1928". Autorin: „C.A. (Tine) Cool".  (200 Seiten) € 17.95 Order at MijnBestseller.nl  or other countries (German edition)
Volledige titel: “Wij met ons vijven in Rome. Een kunstenaarsgezin in de Villa Strohl-Fern 1892-1896. Bewerking van Wij, met ons vijven, in Rome, 1928”. Auteur: “C.A. (Tine) Cool”. (228 bladzijden) € 17.95 Order at MijnBestseller.nl (Dutch edition)
ePub van dit laatste (enkele foto's in kleur, ander aantal pagina's, voorzover relevant) € 4.95 Order at MijnBestseller.nl (Dutch edition)