(1) TC1851 wordt gerekend tot de familie Mesdag maar niet tot de Mesdagen van het Mesdagfonds die tenslotte die naam dragen. Dit is een brief van Geert van Mesdag, genealoog en historicus van de fam. Mesdag, aan Gerrit Cool (1889-1951), zoon van TC1851. Op klein briefpapier, linksboven opdruk J.v.M.-H. doorgestreept, en rechtsboven opdruk Evacuatieadres: Arnhem, Prümelaan 8. JPEG

17.7.43
Den Heer Ir. G. Cool
Voorburg

Weledelgestrenge heer.
 Mag ik even Uw aandacht vragen voor t volgende ?
 Ik heb een geslachtsboek samengesteld van mijn familie. Hiertoe behoort ook een uitgebreide tak van de familie Cool (door Ymkje Cool-Menalda, dochter van Dieuwke (=Debora) Menalda-Mesdag). Mij interesseert ook de artisticiteit welke ook bij de fam. Cool veel voorkwam. Van enkele uitingen daarvan wil ik, zoo mogelijk, reproducties geven. Van de andere Thomas Cool en van den amateurschilder Rinse Cool heb ik er reeds; echter niet van Uw Vader. Mijn vriendelijk verzoek is of U er mij een zoudt kunnen bezorgen ?
 Ook wilde ik portretjes plaatsen van de kinderen van genoemde familie Ymkje Cool-M. Nu ontbreekt mij alleen nog dat van Thomas Cool, Uw overgrootvader. Heeft U dat, en zou ik t ter reproductie kunnen krijgen ? 
 Met verschillende leden van Uw familie correspondeerde ik reeds dikwijls over deze familie zaken.
 In de hoop dat U mij helpen komt en U bij voorbaat dank zeggend, hoogachtend,
Uw dw.
G. v. Mesdag

(2) Het is niet bekend of TC1851 bij zijn verblijf in Den Haag contact had met H.W. Mesdag. Het archief van TC1851 is nog niet grondig doorgenomen en mogelijk zijn aantekeningen bij Mesdag te vinden.