Barones von Muffling die Maurits Wagenvoort noemt is vrijwel zeker:

"Cornelia Elizabeth Wilhelmina, geb. te Helmond 7 Maart 1863, gehuwd met baron von Müffling genaamd Weiss, luitenant in het duitsche leger, overl. te Rome" - DBNL 2008

Professor Philip Vermoortel besteedt veel aandacht aan haar, met foto en al, zie HUB RESEARCH PAPER 2010/01 JANUARI 2010 (15 MB !!!) Klaarblijkelijk leefde zij van 1863-1901. Zij was actief rondom Multatuli - zie ook andere verwijzingen op DBNL.

In Couperus "Langs lijnen van geleidelijkheid" is "Cornélie de Retz van Loo" naar men aanneemt geschetst naar "de feministe mevrouw Van Beek en Donk [bekend van de Hilda]". Duidelijk is dat Cornelia ook wel inspiratie moet zijn geweest voor Cornélie.

In Tine Cool "Wij met ons vijven in Rome" is sprake van een deftige dame die een werk komt kopen. In de lijst verkochte werken staat geen Van Beek en Donk maar wel een Baronesse von Muffling. 

Blijkbaar is zoon Ernst von Müffling naar de VS verhuisd - en we vinden daar op internet verschillende Von M's.