2004-12-14
Aan de redactie van de bijlage "Cicero" (de Volkskrant)

Geachte redactie,

Op 10/12/04 bespreekt Clara Strijbosch het boek van Joke Hermens, "De profielschets", en vergelijkt dit met "Onder Professoren" van W.F. Hermans.

Wellicht is het aardig voor u om te weten dat ik juist dit najaar het boek "Zonder Professoren" als leesbare PDF op het internet heb gezet: http://thomascool.eu/Literature/Index.html

Na lezing van uw recensie kan ik u verzekeren dat het boek van Clara Strijbosch zich NIET met "Onder Professoren" laat vergelijken.

Wanneer u hieraan twijfelt dan nodig ik u uit "Zonder Professoren" te lezen.

Overigens hou ik me aanbevolen voor een recensie in uw krant van dit "Zonder Professoren". Van uw recensie zal vooralsnog geen uitgever profijt hebben, het boek is vooralsnog vrijelijk voor uw lezers beschikbaar. Mogelijk is deze vrije beschikbaarheid voor u een belemmering omdat het afwijkt van de wijze waarop u gewend bent om recensies te maken. Wanneer u evenwel een moment neemt om hierover na te denken en dit onderling te bediscussieren, dan zou u juist de voorkeur kunnen geven aan bespreking van dit vrij beschikbare dat ook onbezoedeld is door de handen van betweterige redacteurs.

Met beste groet,

Willem Freselijk Haarmens