Korte briefwisseling met het Sint-en-Pietengilde

Het Sint-en-Pietengilde heeft op 15 januari 2015 een contract gesloten met VIE omtrent een erfgoedzorgplan.

Het "gilde" heeft hieraan zeven maanden inclusief vakantie kunnen werken, zodat het op 15 september geoorloofd geacht kan worden te vragen hoe het ermee gesteld is. Is men klaar voor het komende feest van Kinderklaas en Narren·Piet ? Zullen de gemoederen to bedaren worden gebracht ?

De volgende drie emails met vraag-antwoord-reactie tonen dat het "gilde" er verstandig aan doet om dat contract met VIE te verscheuren, op grond van de constatering dat men door deze bureaucratie misbruikt wordt.

De teksten spreken voor zichzelf. Ze zijn gecorrigeerd op kleine taalpunten en een extra verheldering (en spreken dan beter).

Deze briefwisseling is een aanvulling op deze beschrijving van het proces van verandering.

Date: dinsdag 15 september 2015

Van: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Aan: info AT sintenpietengilde.nl
Onderwerp: Voorstel: Kinderklaas en Narren·Piet

Geachte heer, mevrouw,

Mogelijk heeft u belangstelling voor het voorstel tot Kinderklaas en Narren·Piet, met pdf online:

http://thomascool.eu/Literature/KK/Index.html

Misschien wilt u de links aldaar ook zorgvuldig lezen ?

Ik vind u niet zo consistent, door enerzijds over wijziging van Zwarte Piet te willen praten, maar anderzijds wijziging af te wijzen. Wanneer ik dit verkeerd begrepen heb, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus / Acapulco Jones Econometrist, leraar wiskunde, en sf-schrijver
Scheveningen http://thomascool.eu/

Date: 2015-09-15

Goedendag,

Dat ziet u inderdaad niet goed. Wij zijn in dialoog om te leren van elkaar
en te begrijpen waar pijn zit bij tegenstanders. Wij praten niet over
veranderingen. Het is ook niet aan ons om over veranderingen te praten. Wij
zijn daar ook niet voor of tegen. Dat gaat zoals het altijd ging met de
tradities, vanuit de maatschappij in de tijd der geleidelijkheid. Wij zijn
dus wel tegen opgedrongen of gedwongen verandering. Of plotselinge
veranderingen om niets.

Het enige punt waar we wel bereid zijn actief in mee te gaan d.m.v.
advisering (iets anders kunnen wij niet) is het wegnemen van eventueel
sporadisch nog voorkomende "dubieuze" vertolkingen van Pieten vertolkers die
nog wel eens een negatief stereotype neerzetten met bijvoorbeeld overdreven
groot geschminkte lippen of die aan krompraat doen. Gelukkig zijn die zeer
zeldzaam en voldoen de meeste Zwarte Pieten gewoon aan een acceptabele
Zwarte Piet. Alle andere typeringen zijn discutabel en de kleur zwart al
zeker niet.

Verder is verandering ook niet wat tegenstanders van Zwarte Piet willen. Die
willen de figuur alleen volledig geëlimineerd zien uit de traditie. Een
blauwe, gele of paarse Piet of een Piet met roetvegen wordt niet
geaccepteerd. Dus zowel door voor als tegenstanders niet. Maar een
plotselinge verandering is ook niet nodig en het is zeker niet de
verwachting dat dat gaat gebeuren. Al roepen enkele[n] van wel.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

M. Giling
Stichting Sint & Pietengilde
info AT sintenpietengilde.nl

Date: Wed, 16 Sep 2015

To: "Sint & Pietengilde"
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: N.a.v. uw zorgwekkende antwoord - RE: Voorstel: Kinderklaas en Narren·Piet
Cc: VIE, SNG, Wim Daniëls, Herman Pleij, Pauline Meurs, info AT mensenrechten.nl
Bcc: Perez Jong Loy, Frits Booy, XYZ

Geachte heer Giling,

Ik acht uw antwoord zorgwekkend. Puntsgewijs:

(1) Inderdaad geef ik ook kritiek op Quinsy Gario dat hij alleen over racisme wil praten en niet over aanpassingen van Zwarte Piet. Gario plaatst zich hiermee buiten de discussie over veranderingen aan ZP. Het lijkt me belangrijk dat te constateren en steeds te benadrukken, opdat mensen duidelijk de twee onderwerpen onderscheiden. Ik stel al sinds 1992 zo'n verandering voor, en erger me flink over Gario's verstoring van deze discussie over verandering in het kinderfeest.

(2) Uw stelling "Verder is verandering ook niet wat tegenstanders van Zwarte Piet willen" [is] onjuist. Ikzelf bijvoorbeeld ben tegen de huidige vorm van ZP en stel daarom Narren·Piet voor. Het is me een raadsel hoe u zo'n bewering "men wil geen verandering" kunt doen tegenover iemand die u een verandering voorstelt. Dit is de derde keer dat ik moet vaststellen dat u niet goed kunt nadenken. Ook spreekt u over een "plotselinge" verandering, en daar heeft geen verstandig mens het over gehad.

(3) Wanneer u zegt ontwikkelingen te laten afhangen van de samenleving, dan kunt u constateren dat dit voorstel tot Kinderklaas en Narren·Piet een van de ontwikkelingen is. U kunt daarvan dan melding maken op uw website, zodat mensen kunnen kiezen. Maar op uw website ontbreken zulke ontwikkelingen nog, zoals ook die regenboogpieten van Robert Vuijsje of de roetpieten van Frits Booy of de zwarte petten ridders van Wim Daniëls. Mij is onduidelijk of het bijhouden van zulke ontwikkelingen behoort tot uw erfgoedzorgplan. Ik vind * geen * integrale tekst van uw plan op uw website, noch bij VIE:

http://www.volkscultuur.nl/archief_27.html

(4) In uw antwoord hieronder zie ik dezelfde innerlijke tegenspraak die ik al noemde: u wilt wel praten maar niet veranderen. Er is al menigmaal uitgelegd waar de pijn zit. In 1992 al een paar decennia. Hoe vaak moet u dat horen ? De conclusie is eerder dat u het niet wilt horen. Het is daarom van belang dat u erop gewezen wordt dat uw standpunt innerlijk tegenstrijdig is. Of u kunt niet denken of u bent staalhard aan het liegen. Ik kan deze constatering op mijn website dus niet veranderen. Het enige dat ik kan aanbieden is dat ik uw email integraal citeer, zodat lezers die innerlijke tegenspraak kunnen nalezen. Ik maak u erop attent dat uw positie voor velen in de samenleving ofwel verwarrend is ofwel werkt als een rode lap op een stier omdat wie wel kan nadenken ziet wat u aan het doen bent. Ik, in ieder geval, neem het niet in dank af. Terwijl u met uw opstelling wilt suggereren dat u de gemoederen wilt doen bedaren, betekent uw opstelling in feite dat u de gemoederen aanwakkert.

(5) Mijn kritiek op VIE is dat men zo'n erfgoedzorgplan met u heeft afgesproken, terwijl men toch had moeten zien dat uw positie van "wel praten, niet veranderen" innerlijk tegenstrijdig is. De juiste houding is immers: als het een kinderfeest is, moeten kinderen niet gepest worden, en accepteer je veranderingen die de kern van het feest intact laten. Die kern bestaat niet uit naam en uiterlijk van ZP. (Voor de goede orde: u en ik gaan beiden uit van het vruchtbaarheidsritueel uit de Steentijd, met geesten van de nacht die de zon opeten, en die met lawaai (vuurwerk) verjaagd moeten worden. Maar de kerken hebben dat ritueel overgenomen, en we praten nu over een kinderfeest. [En op die dag is natuurlijk iedereen een kind.])

(6) Misschien wilt u in overweging nemen wat ik eerder constateerde. Mevrouw Strouken is blijkbaar 30 jaar lang niet in staat gebleken dit goed aan te pakken. Het is teveel voor haar. Dat zij met u zo'n certificaat heeft ondertekend, moet u niet beschouwen als erkenning van het belang van het Pietengilde of het belang van u, uw mening, en uw gekozen taak, maar moet u zien als het zoveelste bewijs dat zij het niet aankan. Mijn vermoeden is nu ook dat u door haar misbruikt bent. Zij kan nu naar regering en UNESCO op bureaucratische wijze stellen dat het geregeld is, vragen naar u doorschuiven, en over twee jaar is er zo'n monitoring en kunt u eventueel de Zwarte Piet krijgen, als ik het zo mag formuleren. Wellicht heeft zij * juist wel * gezien dat u niet kunt denken of staalhard staat te liegen, en daar handig misbruik van gemaakt. Dat doen incompetente bestuurders wel vaker, denken dat ze er met dit soort handigheidjes uit komen.

Maar u kunt ook oprecht zijn geweest in het niet kunnen nadenken, en dan kunt u voor uzelf nagaan dat u met uw achtergrond (ik kijk nu op LinkedIn en IMDb) toch werkelijk veel te weinig culturele bagage hebt om, nota bene, het sinterklaasfeest als immaterieel erfgoed te beheren ! Stelt u zichzelf eens naast auteurs als Annie M.G. Schmidt of Marten Toonder of W.F. Hermans. U heeft als acteur in twee opnames meegedaan. Stelt u zich eens naast Paul Verhoeven. Dan moet u toch beseffen dat u hier iets aanpakt wat buiten uw vermogens valt, hoeveel u ook van het kinderfeest houdt ? Ja, iedereen mag zich met sinterklaas bemoeien, en iedereen doet dat ook, maar we praten hier toch over iets meer dan een verjaarsfeestje voor uw neven en nichten ? Zelfs al zou het zo zijn dat u bij het Antoni van Leeuwenhoek betrokken bent bij de organisatie van het sinterklaasfeest voor kinderen, zoals ik Sinterklaas was op een afdeling van het ErasmusMC, dan nog past u eerst bescheidenheid. Met uw MBA moet u van het Peter Principle gehoord hebben:


https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle

[17 september: Deze opmerking is niet bedoeld als "Schoenmaker houd je bij je leest" of "Een dubbeltje zal nooit een kwartje worden". Mijn visie is dat iedere soldaat een generaalsstaf in zijn ransel draagt. Deze opmerking is bedoeld als "Geen kat in de zak en geen knollen voor citroenen verkopen". We praten hier over een nationaal feest met wortels in de oertijd - zie ook deze tekst uit 1949 door psycholoog A.D. de Groot, grondlegger van de CITO-toets. Wie daar serieus mee bezig gaat moet goed beslagen ten ijs komen. Annie M.G. Schmidt of Marten Toonder of W.F. Hermans zouden zich wel tienmaal bedenken. Er is ook geen enkele reden om je zorgen te maken over Kinderklaas en Narren·Piet. Dat feest bestond en zal blijven bestaan. We praten nu alleen over het pesten van kinderen. Het Pietengilde gaat mee in het verstoorde denken van Quinsy Gario that Narren·Piet moet worden aangegrepen om racisme en discriminatie ten principale ter discussie te stellen. Dat is niet helder denken. Enerzijds is er de aanpassing van enkele aspecten voor de kinderen. Anderzjids moet Gario maar een manier vinden om de kwestie voor volwassenen aan de orde te stellen. Misschien wil Giling hem daarbij wel helpen.]


https://nl.linkedin.com/pub/marc-giling/4a/a35/44b

http://www.imdb.com/name/nm5632947/bio?ref_=nm_ov_bio_sm

En dan Harold Verwoert, al tien maanden presentator bij AstroTV, "Nederland's bekendste spirituele TV show" ? Vergeef me dat ik AstroTV als oplichting beschouw, misbruik van goedgelovigheid, en wat moet ik dan wel niet denken van het Pietengilde ? U heeft er geen moeite mee, om met zo'n partner in zee te gaan ?

https://www.linkedin.com/pub/harold-verwoert/37/7a5/871?trk=pub-pbmap

http://www.astrotv.nl/

Het beste wat u kunt doen is een persbericht uitgeven dat u het certificaat heeft verscheurd omdat u tot het inzicht bent gekomen door directeur Strouken misbruikt te zijn. U kunt dan doorgaan met het Pietengilde, maar op bescheiden voet, en daarbij verslag doen van de ontwikkelingen in de samenleving, zoals hierboven genoemd. Ik zal niet verbaasd zijn wanneer ik u vervolgens in een aantal films zal zien waarin u de keiharde schurk speelt, maar met een klein hartje.

(7) Er is voor mij nog onduidelijkheid t.a.v. een denkelijk juridische dwaling door de voorzieningenrechter, welke dwaling lijkt te hebben doorgewerkt in navolgende behandeling. Heeft u, met uw erfgoedzorgplan, de mogelijkheid om een jurist hiernaar te laten kijken, en mijn vraag daarover te beantwoorden ? Ik neem aan dat u de middelen heeft zo'n jurist te betalen, ik vraag het om niet, en verwacht geen rekening. Wanneer u hierop geen goed antwoord heeft, dan is dat een ander teken dat dit erfgoedzorgplan voor u te hoog gegrepen is.

http://thomascool.eu/Literature/KK/2015-09-11-Verandering.html#_toc_bijlage_3

(8) Gezien die onduidelijkheid t.a.v. het erfgoedzorgplan en de huidige implementatie en de denkfouten waarover ik struikel doe ik kopie aan VIE, SNG, hoogleraren Pleij en Meurs, Wim Daniëls, en de raad voor de mensenrechten, en BCC (omdat ik niet weet of hun email adressen openbaar zijn) aan Perez Jong Loy, Frits Booy en een ander contact in de wereld van het onderwijs, alsook gezien mijn advies zich ernstig zorgen te maken over de verbetenheid en het manipuleren rondom dit kinderfeest [of beter: de verbetenheid die zich achter het manipuleren verbergt].

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus / Acapulco Jones
Econometrist, leraar wiskunde, en sf-schrijver
Scheveningen

Aanvulling: Overigens manipuleert VIE ook op andere wijze

Nader zoeken toont deze pagina bij VIE.

Daarin staat onder het kopje "Gemeenschap" de tekst, met mijn arcering:

"Naast de mensen die het Sinterklaasfeest vieren, zijn er ook groepen die zich fel verzetten tegen het feest en Zwarte Piet. Het feest doet hen denken aan het slavernijverleden van Nederland. Het zijn met name Nederlanders met Afro-Surinaamse roots die de figuur van Zwarte Piet kwetsend vinden en willen dat hij verdwijnt."

Dit is een grove leugen en misselijke voorstelling van zaken:

  1. het feest: er is geen verzet tegen het feest

  2. slavernijverleden: het gaat om racisme en dat kinderen ermee gepest worden

  3. met name: weldenkende Nederlanders worden hier gediscrimineerd t.a.v. Afro-Surinamers die wel de eer krijgen vermeld te worden

  4. figuur: kwetsend zijn alleen naam en uiterlijk. De figuur van Narren·Piet is juist zeer geliefd

  5. verdwijnt: het gaat om aanpassen. Wanneer je je haarstijl verandert, is je oude haarstijl dan "verdwenen" ? Deze woordkeus kan alleen bedoeld zijn om kinderen angst aan te jagen dat die hele Piet verdwijnt, zodat Kinderklaas alles alleen moet doen, en dan handen tekort komt om iedereen surprises te geven.

Onder het kopje "Geschiedenis" wordt begonnen met Sint Nicolaas van Myra rond 270 na Chr. maar Ton(n)y van Renterghem heeft wel degelijk aangetoond dat de figuur al in de Steentijd bestond. Het is Wodan die op het paard Sleipnir door de lucht rijdt. VIE gaat mee met de kerken die geprobeerd hebben deze ketterse gedachten te onderdrukken. Door hem "Sint" te noemen ga je mee in deze katholieke manipulatie. Iedere rechtgeaarde protestant zal zijn bedenkingen hebben. En iedere weldenkend mens kan het alleen maar geschiedvervalsing vinden.