Terug naar boven

Over het proces van verandering

Acapulco Jones, 11 - 17 september 2015.
Zie hier de facebook pagina sinds september 2015.
Zie de briefwisseling met het Sint-en-Pietengilde, 16 september 2015.
Zie de briefwisseling met Karsten en Booy, 18 sepember 2015.

Samenvatting

Het blijft verbazen dat volwassenen niet inzien dat de vorm van Zwarte Piet een stereotypering is, en uitnodigt tot discriminatie en pesten van kinderen. Voor verandering is het onvermijdelijk dat ook de naam verandert. Kinderklaas en Narren·Piet is goed.

Inhoud

In 1992 speelde het al enkele decennia. *
Mensen vrezen verandering *
Geweld trekt aandacht en doet kranten verkopen *
Zwarte Piet als onderwerp van gesprek en nieuwe melkkoe *
Zwarte Piet en het kwartje *
Het Sint Nicolaasgenootschap is doodsbang *
De Pietmakeover community *
Babyboomers of jonge ouders ? *
Conclusie *
Bijlage 1 over xenofobie *
Bijlage 2 over VIE, NSNC en Pietengilde *
Bijlage 3 over de kortzichtige rechter *

In 1992 speelde het al enkele decennia.

De suggestie van Kinderklaas en Malle Piet is sinds 1992 (persbericht 2012) bij tijd en wijle aan een of andere krant of tijdschrift aangeboden, maar stelselmatig afgewezen. Vaak met een beleefde dooddoener. In 2006 wees "zelfs" Peter Breedveld van FrontaalNaakt.nl het af.

Zie enkele geweigerde mogelijke bijdragen uit 2013 of 2014. Een goed voorbeeld is de tekst van Yorgos Mayenburg van 15 oktober 2013 op Joop.nl, een tekst waar ik mij in kan vinden. Belangrijk is echter de lijst die de redactie van Joop.nl daaronder plaatst: Kinderklaas en Malle Piet zijn daar niet te vinden.

Ik vind het minder prettig dat die teksten moeten verwijzen naar een discussie vol onbegrip, want het geeft snel een gevoel van een welles-nietes situatie. Maar helaas moet je het probleem wel benoemen, anders zien lezers het misschien niet.

De maatschappelijke stroperigheid brengt me nu in 2015 tot Kinderklaas en Narren·Piet.

Niet omdat dit zoveel beter is, maar wegens de video boodschap van Tanja Jess dat wanneer je boodschap niet overkomt je je ook kunt afvragen of je iets aan die boodschap kunt veranderen.

Maar ik ben skeptisch. Het ligt niet aan de naam Narren·Piet of Malle Piet maar aan andere zaken. Met name:

Mensen vrezen verandering

Gelukkig ben ik econoom, en kan ik in het boek door Daniel Kahneman (2011), Ons feilbare denken, Business Contact, op pagina 315 lezen dat mensen niet alleen huiverig zijn voor verlies, maar ook onlogisch extra huiverig:

"Een verhouding van 2 op 1 is naar voren gekomen in onderzoek naar uiteenlopende economische gebieden (...) Het effect van prijsverhogingen (verliezen ten opzichte van de referentieprijs) [is] echter ongeveer twee keer zo groot als het effect van de winsten."

Geweld trekt aandacht en doet kranten verkopen

In het boek van Daniel Kahneman lees ik ook op pagina 320:

"Niettemin krijgen bedreigingen de voorrang boven kansen, en met recht. De hersenen reageren zelfs snel op zuiver symbolische dreigingen. Emotioneel beladen woorden trekken snel de aandacht en slechte woorden (oorlog, misdaad) trekken sneller de aandacht dan goede woorden (vrede, liefde). Er is geen reële dreiging, maar ook de verwijzing naar een slechte zaak wordt (...) als bedreigend opgevat."

We zien hier het fundament waar sommigen misbruik van maken:

In 2011 werd Quinsy Gario gearresteerd voor het verstoren van een Kinderklaas-optocht.

Laten we dit deconstrueren:

Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant, stelt op 29 augustus 2015, hier:

"Op vrijdag brachten wij een interview met Quinsy Gario. Zodra ik donderdagavond de voorpagina met de aankondiging op Twitter had gezet, vroeg iemand boos waarom we deze racist een podium bieden. Mijn antwoord was dat Gario erin is geslaagd een racismedebat in Nederland te entameren. Ik ben het niet eens met zijn radicale aanpak, maar ik vind dat wel een prestatie. Dat debat is ook nuttig. Als een zelfbenoemde taalpolitie alles probeert te verbieden wat ook maar een verkeerde associatie zou kunnen wekken, zoals laatst bij de verkeerd begrepen kop van NRC, kom ik in het geweer."

Dit kun je in ieder geval als wartaal en (zelf-) misleiding zien:

Het is dus onjuist om deze journalistieke blindheid en Gario's reactie van verstoring als "verdiensten" te zien of te benoemen. Het is wel zoals het gelopen is.

Zwarte Piet als onderwerp van gesprek en nieuwe melkkoe

Inmiddels is het wel zo dat Zwarte Piet vanaf 2011 een onderwerp van gesprek werd. De internationale pers begon er ook over te schrijven.

Zwarte Nederlanders begonnen zich uit te spreken. Ja, natuurlijk, ze hadden al decennia geleden kunnen beseffen dat zij in een vrij land leven, en zich dus al eerder kunnen uitspreken. Wanneer je gediscrimineerd wordt, dan doe je dat blijkbaar niet zo snel.

Ook Robert Vuijsje begon, nadat hij jarenlang zijn vrouw en haar zwarte lichaam had liefgehad, ook met haar te praten. Eindelijk drong tot hem door dat ook zij als kind last had gehad van het schelden met "Zwarte Piet". Spoedig begreep hij dat er ook geld in zat, en schreef hij het kinderboek Alleen maar stoute kinderen (2014), verkrijgbaar voor EUR 13,99, als variant op zijn boek Alleen maar nette mensen (2008) want waarom zou je de moeite nemen om iets werkelijk nieuws te bedenken, en waarom zou het niet voor EUR 1 bij de Hema kunnen liggen ? Maar het gaat Vuijsje niet om de kinderen maar of hij zijn ding kan doen. (Het dunne boekje Kinderklaas en Narren·Piet kost EUR 11,50, maar dit is druk op afroep, en het bedrag gaat vrijwel geheel op aan digitale afrekening IDEAL / Centraal Boekhuis / drukker, terwijl de PDF online staat.)

Jürgen Peeters heeft het voor ons gelezen (16 november 2014):

"Alleen maar stoute kinderen’, waarvan de titel zowel aan een alom bekend sinterklaasliedje als Vuijsjes bestseller refereert, blijkt slechts een flinterdun verhaaltje om het maatschappelijk debat rond de huidskleur van piet aan te zwengelen. Hoewel de discussie an sich interessant en zeker relevant blijkt, leidt zoveel engagement niet per se tot een boeiende verhaallijn. Quod erat demonstrandum."

Zwarte Piet en het kwartje

De iets grotere aandacht wil niet zeggen dat mensen nu open staan voor oplossingen. Eberhard van der Laan besloot terecht tot kleine stappen, want kinderen in de leeftijd van 3-8 zouden er moeite mee kunnen hebben wanneer het te snel gaat (hoewel kinderen flexibel zijn).

Toch kreeg ik geen enkele reactie van de Gemeente Amsterdam op de suggestie vooral ook naar de namen te kijken. Wanneer je "Zwarte Piet" "zwart" blijft noemen, dan leg je zelf je hoofd in de strop.

Bij anderen zoals Francisco van Jole van Joop.nl viel het kwartje van de discriminatie. Maar klaarblijkelijk was het niet mogelijk om Kinderklaas en Malle Piet op Joop.nl in de discussie te brengen. Daarentegen kreeg Han van de Horst met zijn drogredeneringen t.a.v. Zwarte Piet weer alle ruimte.

Ook het Sinterklaasjournaal en de Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed reageerden niet. Slechts de secretaris van het Sint Nicolaasgenootschap was zo aardig te reageren, gezien hun standpunt natuurlijk afwijzend.

Er was zelfs een Actiegroep Malle Piet die zich verzette tegen Zwarte Piet, niet omdat men die betere naam Malle Piet geaccepteerd wilde krijgen, maar om aan te geven dat Zwarte Piet een idioot idee is. Die actiegroep heeft er dus weinig van begrepen, en gaat het woord "mal" een stigmatiserende lading geven die een oplossing verder van huis brengt. Ja, laten we Vladimir Putin aanduiden als "de nieuwe Hitler", dat zal hem vriendelijk stemmen en tot inkeer brengen !

Het Sint Nicolaasgenootschap is doodsbang

Laat ik Jan van Wijk in Tijdingen, het blad van het Sint Nicolaasgenootschap NL & BE, maart 2015 pag 21, maar voluit citeren, en een eigen weblink invoegen:

Overleg over Zwarte Piet

Op woensdag 21 januari 2015 was ik welkom voor een overleg op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Na eind september 2014 was dit de tweede bijeenkomst onder gespreksleider minister Lodewijk Asscher. Ook deze keer deden aan het overleg vertegenwoordigers van diverse organisaties mee, waaronder een meerderheid die verdere aanpassingen van Zwarte Piet wil.

Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt naar de voorbije Sinterklaasperiode en de aanwezigen konden hun bevindingen uiten. Ik heb een triest gevoel laten horen. Immers, tijdens de landelijke intocht in Gouda, die rechtstreeks op de televisie werd uitgezonden, werden bijna honderd arrestaties verricht. Dit bleek nodig op een kinderfeestje … Verder heb ik mijn verbazing geuit over de aanwezigheid van "kaaskoppieten" en "stroopwafelpieten" die in Gouda nadrukkelijk in beeld kwamen. [Zie weblog TC.] Ook heb ik mijn teleurstelling geuit over de televisie-uitzendingen van het Sinterklaasjournaal. Immers, de getoonde beelden hebben tot heel veel ontsteltenis geleid bij kinderen en hun ouders. Andere Pieten in beeld brengen gaat volledig voorbij aan wat zo’n 95% van de Nederlandse bevolking wil. De grote meerderheid in Nederland wil enkel Zwarte Pieten! Het is dan ook hoogst merkwaardig, dat de nationale, gesubsidieerde omroep veranderingen aan de samenleving opdringt!

Bij het vooruitkijken naar het Sinterklaasfeest van 2015 heb ik gesproken over de verharding van standpunten, omdat er een toenemende irritatie in het land is over aanpassingen van Zwarte Piet. Over enkele maanden wordt weer een overleg gepland, omdat het streven van de minister is in dialoog met elkaar te blijven. Ook wil de minister, dat er meer begrip moet komen tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Ik voel dit als druk uitoefenen om Zwarte Piet nog verder aan te pakken. Echter, als ik aan de zijlijn ga staan, levert dit niets op voor de voorstanders van Zwarte Piet.

Jan van Wijk

De heer Van Wijk toont geen koudwatervrees maar is doodsbang, waarin zijn identiteit en zelfrespect op het spel staan. Zijn existentiële angst voorkomt dat hij zich in kinderen kan verplaatsen. Terwijl hij zegt het voor die kinderen te willen doen.

Zie Bijlage 1 voor een reactie die veel verder gaat dan van het SNG. Zie Bijlage 2 over het gedoe om het immateriële erfgoed.

De Pietmakeover community

Er is ook de Pietmakeover community, hier op facebook. Als altijd: wanneer je niet weet dat het zo heet, dan is het lastig te vinden ... Hier is een lijstje video's met mensen die pleiten voor een makeover.

Genoemde video boodschap van Tanja Jess vind ik persoonlijk aardig, en Jan van Wijk zou er denkelijk meer aan hebben om met Tanja te praten dan met Lodewijk en diens gezellen.

Babyboomers of jonge ouders ?

Bij dit alles begint op te vallen dat de jonge ouders met de kinderen om wie het gaat eigenlijk in het debat ontbreken. Wie zien Babyboomers, heren op leeftijd met goede contacten in het subsidie-circuit of de productie van sinterklaasboeken en pepernoten, maar waar zijn de jonge ouders met kinderen in multiculturele klassen ?

Ook het EenVandaag opinie-onderzoek van 31 augustus 2015 veegt alle Nederlanders over één kam, terwijl je op zijn minst aandacht verwacht voor de leeftijdsgroep 20-35 jaar, met een onderverdeling naar mannen en vrouwen. Misschien zijn de jonge ouders wel conservatiever dan de Babyboomers, maar laat dit dan helder zijn.

Een bespreking van Vuijsje's boek bij ouders.nl liegt er niet om.

Een groep ouders "No To Racism" (NTR) zond afgelopen juni een gepeperde brief aan de redactie van ... NTR.

Conclusie

Het helpt allemaal niet wanneer de naam Zwarte Piet toch leidt tot de gedachte dat ie zwart moet zijn.

Toe mensen, is het echt zo moeilijk om dit te begrijpen ?

En, beste Robert Vuijsje, wanneer je de naam Regenboogpiet propageert, dan leg je weer nadruk op het uiterlijk, terwijl het gaat om rol en gedrag binnen het toneelstukje.

Zie de overwegingen bij de keuze van Kinderklaas en Narren·Piet.

Bijlagen zijn: xenofobie, het "immateriële erfgoed" (alsof we ons zorgen moeten maken), en een mogelijke rechterlijke dwaling.

Bijlage 1 over xenofobie

De volgende tekst is om van te schrikken: Joost Niemöller op zijn website, 2015-08-30: "Minister Asscher wil Zwarte Piet kapot, en Nederland". Zie eventueel de PDF die ik vandaag opsloeg. Hier het walgelijke haatzaaien:

"-Nederland wordt ons afgepakt door de immigratie. Iets waar geen Nederlander om gevraagd heeft. -Nederlanders, die het hele immigratieproces geduldig hebben ondergaan, worden nu uitgescholden voor racisten om een onschuldig kinderfeestje. Daarom, dus, zijn we woedend. (...) Maar als het buiten de macht gestelde volk u en uw elitiaire medebestuurders terug haten is dat ineens een zorgelijk fenomeen. Bent u nu dom of slecht? Ik houd het op het laatste."

Twee dingen hierover.

Ten eerste is er weer Kahneman op pagina 327-328:

"(...) hebben MRI-scans uitgevoerd op de hersenen van mensen die een vreemde bestraffen voor oneerlijk gedrag tegen een andere vreemde. Een opmerkelijk resultaat is dat altruïstische bestraffing vergezeld gaat van toegenomen activiteit in de 'genotscentra' van de hersenen. [voetnoot] Het op deze manier behandhaven van de social orde en de eerlijkheidsregels lijkt zichzelf te belonen. Altruïstische bestraffing is mogelijk het bindmiddel dat samenlevingen bij elkaar houdt. Onze hersenen zijn er echter beter op ingesteld om gemeenheid te bestraffen dan om edelmoedigheid te belonen. Hier vinden we opnieuw een duidelijke asymmetrie tussen verlies en winst."

Een belangijk punt lijkt me hierbij dat er geen objectieve criteria zijn t.a.v. "altruïsme". Het lijkt erop dat mensen zich hierbij danig voor de gek kunnen houden. Hiermee lijkt me wel verklaard hoe Niemöller blijkbaar uit zijn dak gaat bij het aanpakken van Asscher. Maar het is walgelijk om te zien. (Bij het constateren hiervan ervaar ik geen plezier maar ironie.)

Ten tweede is Niemöller al eens eerder ernstig over de schreef gegaan, en wel met zijn verkeerde voorstelling van zaken in zijn boek "Het Immigratietaboe". Dat leugenachtig boek staat natuurlijk potificaal naast dit haatzaaiend artikel. (Zie het screenshot.) Dat maakt het artikel t.a.v. Asscher en Zwarte Piet extra problematisch: mensen zouden hem wel eens als een "autoriteit" kunnen zien, terwijl hij alleen volksmisleider is, en dus ook een ophitser. Zie hier voor de kritiek op dat zgn. "taboe".- en op de wetenschappers die daaraan medewerking verleenden.

Bijlage 2 over VIE, SNG, NSNC en Pietengilde

VIE

VIE is het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Je wist niet dat het bestond tot je er verbaasd over struikelt. Al 31 jaar blijkt Ineke Strouken directeur. Is haar rol (a) het waarnemen wat er gebeurt, of (b) heeft zij 't laten versloffen, of (c) is het juist moedig dat ze nu zegt dat er toch iets moest veranderen ?

Wat heel erg jammer is, is dat ze niet heeft gereageerd op mijn bericht t.a.v. Kinderklaas en Malle Piet. Schrijvers van science fiction & fantasy worden blijkbaar geacht geen bijdrage te kunnen leveren.

UNESCO: van SNG naar Pietengilde

VIE nodigde het Sint Nicolaasgenootschap (SNG) uit om Sinterklaas en Zwarte Piet op de UNESCO lijst te zetten. Zie deze video minuut 11+ of ook hier.

 Internationaal ontstond paniek over Zwarte Piet. Ineke Strouken berichtte aan het SNG dat er toch iets aan Zwarte Piet diende te veranderen. Daarop trok het SNG de aanvraag in. Ineke Strouken trad niet af. Ze had eerder kunnen bedenken dat Zwarte Piet een probleem was, en dit aan het SNG kunnen melden, zodat men zich bij voorbaat de moeite had kunnen besparen. En zo gingen weer een paar jaar verloren.

Vervolgens trad het Pietengilde aan, sinds kort het Sint- en Pietengilde, dat wel bereid was om zo'n gesprek tot verandering te voeren. Zie hier:

"De procedure voor plaatsing op de Nationale Inventaris is afgerond. De feitelijke ondertekening door het Sint- en Pietengilde en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, waardoor het Sinterklaasfeest op de Inventaris komt te staan, heeft op 15 januari 2015 officieel plaatsgevonden."

Men wil niet veranderen maar wil er wel over spreken. In de Brief aan de VN van 31 augustus verdedigt men 1 + 1 = 0:

Wanneer Ineke Strouken met zo'n partner in zee gaat dan is dat ofwel hogere politiek ofwel andermaal bewijs dat deze kwestie voor haar - al 31 jaar lang - te hoog gegrepen is.

Debat: Voorzitter Jan van Wijk van het SNG

Hier is een video van een debat uit 2011. Wat opvalt is de verkramptheid bij de discussianten.

Wat vermoedelijk een rol speelt is gebrek aan camera-training. Ook is men niet samen een weekend op de hei geweest onder deskundige psychologische leiding om met elkaar de verschillende aspekten te verkennen. Er wordt nogal van de hak of de tak gesprongen en langs elkaar heengepraat.

De gespreksleidster wil Quinsy Gario niet teveel aan het woord hebben en geeft het woord dan aan anderen die zich niet aan het onderwerp houden. Wanneer Quinsy aan het eind iets aardigs zegt over het belang van het Kinderklaasfeest, valt ze hem zelf in de rede alsof dat ongeloofwaardig is.

Ik schrik van de houding van Jan van Wijk, de voorzitter van het SNG. Hij toont zich niet empathisch. Het feest is voor kinderen bedoeld, ook zwarte kinderen, en Van Wijk lijkt het om iets heel anders te gaan. Waar het hem om gaat is onduidelijk.

In boven aangehaalde video (minuut 11+) zien we Jan van Wijk ook in een kamer met een beeld van St. Nicolaas, maar ook de Heilige Maagd Maria. Wellicht past dat bij zo'n voorzitter ? Er is vrijheid van vereniging en vergadering. Maar mensen moeten niet teveel waarde hechten aan clubs die sekte-gedrag gaan vertonen, voorzitters kiezen met andere doelen dan waar het om gaat (kinderen), en die in hun verenigingsblad te weinig aandacht geven aan andere geluiden.

VIE en Frits Booy met het NSNC

Op de website van VIE vinden we een boekje Het verhaal van Zwarte Piet (download daar de PDF) over de geschiedenis van Zwarte Piet, geschreven door Frits Booy.

Frits Booy kan bij mij enkele potten breken. Niet alleen wegens de gedeelde belangstelling voor Kinderklaas en Narren·Piet. Ik ben eigenlijk verwonderd over hoe klein de wereld eigenlijk is, want ik kende Frits Booy alleen uit de wereld van de kinderboeken en als hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem, het blad dat zo aardig was om het artikel van Marcus van der Heide van december 2013 over mijn oudtante en kinderboekenschrijfster Tine Cool (1887-1944) te plaatsen.

Maar dat laat onverlet dat er enkele kritische pepernoten gekraakt moeten worden.

Booy is secretaris van het NSNC, waarvan wikipedia meldt:

"Het Nationaal Sint Nicolaas Comité werd in 1993 opgericht voor het behoud van het Sinterklaasfeest als nationaal erfgoed."

Zo'n stichting kan alleen maar worden opgericht door mensen uit een circuit die weten wat "nationaal erfgoed" is. Dat het boekje van Frits Booy over Zwarte Piet dan bij VIE te vinden is, mag dan niet verbazen.

Journalist Patrick Meershoek van de AD van 11 september 2014 toont er weinig van te begrijpen:

"Toen historicus Frits Booy in 1993 toetrad tot het Nationaal Sint Nicolaas Comité, was de verschijningsvorm van Zwarte Piet nog helemaal geen punt van discussie, laat staan een bron van maatschappelijke onrust. 'We vreesden in die jaren vooral voor het voortbestaan van Sint Nicolaas,' vertelt Booy. 'De kerstman rukte op.'"

Deze wikipedia pagina over NSNC zit ook eens fors te liegen. De discussie over het feitelijk discriminerende karakter van Zwarte Piet bestond in 1992 al enkele decennia, en de wikipedia-redacteuren suggereren in onvervalste Pravda-stijl dat het pas in 2013 doordrong dat er vermeende discriminatie zou zijn.

"Vanaf 2013 ontstond discussie over het vermeende dicriminerende karakter van Zwarte Piet als steun en toeverlaat van Sinterklaas."

NSNC met Frits Booy doen een voorstel tot "oplossing" die weer geen oplossing is. Wanneer je iemand "roetpiet" noemt, dan moet er wel roet zijn. Dan gaat het weer over het uiterlijk, terwijl het gaat om rol en gedrag. Er wordt gesproken over een "tegemoetkoming" alsof het geen fundamenteel recht van kinderen is om niet gepest te worden.

"Om aan de bezwaren tegemoet te komen kwamen het Nationaal Sint Nicolaas Comité en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed samen met de suggestie van de roetpiet.

Refererend naar de viering in een ver verleden zouden ook veel historische figuren in het gevolg van Sinterklaas toegevoegd moeten worden. Deze 'blanke knechten' als matrozen, lakeien en soldaten zouden zorgen dat Zwarte Piet minder centraal kwam te staan. Ter compensatie zou het gezicht van Piet met roetvegen donker gemaakt kunnen worden. Door deze figuren te vermommen met pruiken, snorren en baarden zouden deze onherkenbaar gemaakt kunnen worden.

Als tegemoetkoming naar de tegenstanders van Zwarte Piet werd geopperd om voortaan de krulpruik en de felrode lippen weg te laten." 

Vervolgens lijkt het erop dat Booy een verkeerde voorstelling van de geschiedenis geeft:

  1. Wikipedia meldt: "[Booy] publiceerde de tot nu toe enige monografie over Zwarte Piet: Op zoek naar Zwarte Piet [2008]" Dat is onjuist. Het boven aangehaalde boek van Tonny van Renterghem uit 1996 heeft weliswaar Sinterklaas en Kerstman in de titel, maar gaat over de Steentijd en behandelt dan ook de knecht. Je kunt een boom opzetten over de betekenis van het woord "monografie" of het vermeende belang daarvan, maar in de behandeling van Kinderklaas en Narren·Piet is het niet aan de orde om ze te scheiden. (Het kan een misvatting van alleen wikipedia zijn.)

  2. Booy's boekje bij VIE Het verhaal van Zwarte Piet (2013) heeft nog steeds Zwarte Piet in de titel en een kaft met Zwarte Piet met kroeshaar, dikke rode lippen, en ringen in de oren. Hoezo tegemoetkoming ? Zie de screenshot hieronder. Kan men bij VIE niet denken ?

  3. Booy's boekje bij VIE Het verhaal van Zwarte Piet (2013) heeft een wonderlijke structuur. Op zich richt "geschiedenis" zich op geschreven of gebeitelde teksten, en alles daarvoor is "pre-historie". Dus wanneer Booy de "geschiedenis" gaat vertellen, dan zit hij gebeiteld, want kan hij beginnen met de eerste bekende teksten over Zwarte Piet rond 1800, en dan heb je al vrij snel vastgesteld dat de naam "Zwarte Piet" moet zijn omdat die nu eenmaal zwart is. Op nette wijze verwijst Booy vervolgens op pagina 14 naar het boek van Tonny van Renterghem uit 1996 dat er ook nog zoiets als een "pre-historie" bestaat. Dan hoeft Narren·Piet helemaal niet zwart te zijn, maar menig lezer zal dit niet meer begrijpen, ook omdat het niet wordt uitgelegd. Deze wonderlijke structuur is dus te verwerpen.
    (A) De titel moet anders, want er bestaat geen verhaal van Zwarte Piet, maar "Zwarte Piet" is een klein onderdeel van een verhaal van Kinderklaas en Narren·Piet dat waarschijnlijk al 10.000 jaar bestaat.
    (B) Het verhaal moet ook beginnen in die Steentijd.

  4. In det aangehaalde AD-interview: "Zo neemt de onderzoeker afstand van de folkloristen die menen dat de figuur Zwarte Piet eeuwenoude wortels heeft en verwant is aan de boemannen uit Midden-Europa. "Die mensen springen met het grootste gemak over een gat van eeuwen heen. Na de reformatie is Sint Nicolaas in Nederland honderden jaren verbannen geweest uit het openbare leven. Het feest werd in huiselijke kring nog wel gevierd, maar er was geen sprake van dat de Sint zich daarbij door als duivels verklede kinderen liet vergezellen, zoals dat voor de reformatie wel gebeurde. Hij deed alles alleen.'" Dit is een herhaling van punt 3 hierboven. Met de afwezigheid van geschreven teksten kun je veel "bewijzen". Zo kun je zeggen dat "er was geen sprake van" omdat je niet zo'n papiertje hebt kunnen vinden. Maar dat is slechte wetenschap. Want het laat zich wel degelijk vaststellen dat het kinderklaasfeest oeroude wortels heeft. Zie ook mijn boekje De eenvoudige wiskunde van Jezus, waarin het verhaal van midwinter en de zonnewende niet alleen in verband staat met kerstman of Vadertje Tijd, maar ook met 't kindeke Jezus. Met zulke krachtige wortels kunnen de geesten van de nacht, die de zon opeten, weliswaar met lawaai en vuurwerk worden verjaagd, alsmede uit de papieren die Booy heeft gevonden, maar het laat zich raden dat het gewone volk er toch het feest mee vierde, hoe goed de kerk ook moeite deed om ze als duivels uit te bannen. Het is onjuist van Booy om deze genuanceerde redenering voor te stellen als "met het grootste gemak". Het is onjuist van de journalist om dit als zoete koek te slikken en geen betere research te doen. Mensen, koop toch geen AD meer, wat moet je met dit broddelwerk ?

De NSNC werkt samen met een website sint.nl: "Sint.nl is een initiatief van Stichting Sint, waar het Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comitee (contactpersoon: Henk Eilander) en Lollibomb (contactpersoon Sander Kessels) van deel uit maken." (A) Er is een commercieel circuit met ook boekjes die bij supermarkten liggen. Ik neem aan dat men zorgvuldig waakt t.a.v. vermenging van doelstellingen van de stichting (-en) en zulke commercie. Pas op voor onduidelijkheid zoals bij Stichting Doen en de postcodeloterij, en gelden die wegstromen in hoge "salarissen". (B) Je kunt daar stemmen. De varianten worden niet uitgelegd, en het lijkt erop dat het misverstand wordt gevoed dat de naam het uiterlijk benoemt, zoals kinderen ook alleen maar onderscheid kunnen maken tussen zusje krullebol en zusje wipneus. De variant Kinderklaas en Malle Piet wordt niet genoemd, ook al bestaat de suggestie sinds 1992, en stuurde ik in April 2014 toen ik van het bestaan van VIE hoorde wel degelijk een email aan mevrouw Strouken, welk bericht zij toch wel in haar netwerk zal hebben uitgezet ? Misschien dat er in de toekomst wel ruimte komt voor Kinderklaas en Narren·Piet, de nieuwe suggestie sinds 9 september 2015 ?
Zwarte Pieten
Zwarte- en Roetveegpieten
Zwarte- en Regenboogpieten
Zwarte-, Roetveeg- en Regenboogpieten
Roetveeg- en Regenboogpieten
Regenboogpieten
geen Pieten
Maakt mij niets uit

VIE's screenshot 

 

Bijlage 3 over de kortzichtige rechter

Ik stoor mij een beetje aan de legalistische behandeling door de voorzieningenrechter in de zaak te Amsterdam t.a.v. het internationale verdrag t.a.v. de rechten van het kind (IVRK). Dit verdrag richt zich vooral op de traditionele economische, sociale en culturele rechten, en het spreekt vanzelf dat zo'n kwestie als Zwarte Piet allang sinds 1992 had moeten zijn opgelost, en ook opgelost had kunnen zijn, ware het niet dat we te maken hebben met een botte ongevoeligheid bij Nederlanders. Wellicht ben ik daar zelf een beetje van gered door een verblijf als uitwisselingsstudent in California in 1972-1973, maar, wie in staat is om enige afstand te nemen ziet het probleem meteen.

Artikel 2 lid 1 beperkt het IVRK tot de aangewezen rechten, wat logisch is, omdat je anders een open-einde-regeling krijgt. Maar dat laat onverlet dat er ruimte is in lid 2. Het is onjuist dat de voorzieningenrechter die ruimte niet neemt, en zelfs doet alsof die er niet is.

Het gaat er namelijk om dat een gekleurd kind gangbaar gekleurde ouders heeft, die in de omstandigheid verkeren dat er discriminatie bestaat. De voorzieningenrechter kijkt alleen naar het kind, maar niet naar de situatie.

Laten dit langslopen:

De voorzieningenrechter zegt, mijn accentuering:

"Op grond van artikel 2 van het IVRK moeten de rechten van ieder kind worden eerbiedigd zonder enige vorm van discriminatie. Ook moet het kind worden beschermd tegen alle vormen van discriminatie op grond van onder meer de overtuigingen van de ouders of verzorgers van het kind. Anders dan verzoekers stellen is artikel 2, eerste en tweede lid, van het IVRK niet geschonden. In het geschil dat nu voorligt is er naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter geen van sprake dat kinderen, ongeacht [sic] zijn of haar huidskleur, door de vergunningverlening worden gediscrimineerd."

Artikel 2, lid 2, mijn accentuering:

"2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind."

Het verschil is duidelijk. Een "gekleurd" kind heeft ouders die in de omstandigheid verkeren dat minstens één van hen ook "gekleurd" is. President Obama, die als kind discriminatie ervoer, had een vader die in de omstandigheid verkeerde zwart te zijn.

Wordt een "gekleurd" kind nu gediscrimineerd omdat het zélf "gekleurd" is, of omdat minstens één van de ouders in die omstandigheid verkeert ?

Mijn suggestie: het kind kan niet op kleur gediscrimineerd worden wanneer de natuurlijke ouders niet in die omstandigheden verkeren, dus dat laatste is de kernoorzaak.

De voorzieningenrechter heeft de bedoeling van artikel 2 over de relatie van kind tot ouders in het geheel niet begrepen. Het artikel bedoelt kinderen te beschermen tegen discriminatie die de ouders reeds ondergaan. Dat is hier wel degelijk aan de orde.

(Ik heb niet kunnen kijken naar de beslissingen in de bodemprocedures, maar zag hierover niets terug in de media, dus ik neem aan dat dit wel hetzelfde zal zijn.)