Mijn dilemma’s bij Printing on Demand 
 

Thomas Cool / Thomas Colignatus
8 mei 2012
 

Ik schrijf af en toe een artikeltje. Na een tijdje heb je daar meer van. Dat kun je zo laten. Maar je kunt ze ook bundelen, met een nietje erdoor, zoals Alexander Pechtold zegt. Dankzij moderne technologie kun je er nu zelfs een boek van laten maken en op bestelling laten afdrukken.

Ik heb dat proces nu een paar maal doorlopen op de website van mijnbestseller.nl. Er zijn ook andere websites maar hier kwam ik terecht via het boekje van Roosmarijn over de situatie in Griekenland. Ik kan het iedereen aanraden. Je moet nadenken over flaptekst, trefwoorden, persbericht, en dat helpt bij het nog weer iets scherper stellen van wat je wilt zeggen. Probeer maar eens je ziel en zaligheid in 1200 tekens vast te leggen, spaties meegerekend. Vanzelfsprekend is er ook de omslag, met een afwerking die moet passen bij de beoogde uitstraling.

Eerder schreef ik op Joop.nl over Laat D66 zich opheffen en over wiskunde-onderwijs en Algemeen Beschaafd Rekenen. Deze korte artikelen verwezen naar achterliggende langere PDF’s uit 2010 en 2011. Dit zijn nu twee nieuwe boeken geworden: Laat D66 zich opheffen en Een kind wil aardige en geen gemene getallen

Dit proces van Printing on Demand levert wel enkele vragen op. Laat ik mijn dilemma’s en oplossingen beschrijven, misschien hebben anderen er ook iets aan.

Een lezer van mijn artikelen schrijft me: "Persoonlijk begin ik het ook een beetje vervelend te vinden dat je in ieder stuk je eigen boeken promoot." Mijn antwoord: "Ik ben geneigd te schrijven over waar ik over heb nagedacht, en over enkele zaken die ik belangrijk vind heb ik een boek geschreven. De PDF’s staan op de website. Dus om twee redenen zie ik het niet als ‘promotie’. Wanneer het wel zo overkomt dan moet ik die indruk wel vermijden."

Ook nu noem ik dus weer boeken maar niet als verkapte reclame. Ik wil de gedachten onder de aandacht brengen en niet de fysieke dragers. Het is werkelijk beter dat D66 zich opheft, zeker nu er weer verkiezingen zijn. Het is echt verstandig een parlementair onderzoek naar het onderwijs in wiskunde en rekenen te houden – en zet dat in het verkiezingsprogramma. (Een dilemma: als alleen D66 zo’n onderzoek in het programma opneemt, moeten we dan toch maar op ze stemmen ?)

Daarnaast is er het boek Zonder Professoren. Hierbij heb ik Lucas Kroondijk geholpen, een inmiddels emeritus hoogleraar die wat minder met de moderne technologie overweg kan. Hij was student-assistant bij Willem Frederik Hermans rond 1973 toen Hermans aan de Rijksuniversiteit te Groningen met laster werd getroffen en naar Parijs vertrok. Kroondijks aantekeningen en bijzondere inkijk in de toenmalige ontwikkelingen zijn nu voor het eerst in druk verschenen. Het geeft toch een goed gevoel hier een handje bij te hebben kunnen helpen. Bijzonder is dat Kroondijk een link legt met de laster die ten aanzien van Pim Fortuyn is gepleegd. Hij stelt dat beide gevallen maar topjes van de ijsberg zijn en dat de hele samenleving doortrokken is van angst voor wat anderen kunnen beweren. Hij roept zelfs op tot een parlementaire enquête naar de rol van laster in de samenleving. Misschien is het inderdaad zo’n zaak zoals destijds de kinderarbeid en het Kinderwetje van Van Houten, waar velen destijds ook blind voor waren.

Ik ben wat ongelukkig met de naam van de site "mijnbestseller.nl" en wel omdat sommige zwartkijkers (of zelfs lasteraars !) zouden kunnen gaan denken dat ik werkelijk denk dat zo’n boek een bestseller wordt. Anderzijds drukt die naam een onschuldige bevlogenheid uit en dat klinkt positief. Ieder geval lijkt het belangrijke punt dat een boek beschikbaar komt wat anders niet het geval zou zijn.

Dit zijn dus voordelen maar er zijn ook nieuwe morele dilemma’s, zoals ook boven aangehaalde lezer al aangaf, over reclame voor je eigen werk en of lezers al dan niet moeten gaan betalen. Het noemen van de nieuwe boeken toont ook dat het practische en geen abstracte dilemma’s zijn. De situatie is nu:

(a) Mijn houding tot nu toe was de PDF op de website te zetten en naar een winkel te verwijzen voor een versie op papier. Als ik schrijf als wetenschapper dan moet de drempel zo laag mogelijk zijn opdat de inzichten meer kans krijgen. Als ik schrijf vanuit politieke stellingname dan is het prettig dat iedereen er kennis van kan nemen. In beide gevallen zijn tariefmuren onwenselijk. 

(b) Soms denk je echter dat het beter is dat mensen van papier lezen. Dat geeft toch een andere interactie met de tekst. Meer rust en aandacht. Zoals bij een studieboek. Je kunt je verantwoordelijk voelen voor de optimale situatie waarin gelezen wordt. Een vriend reageert dan: "Ik zou niet meer een boek kopen waarvan de inhoud integraal op het net staat. Ik zou het misschien lezen, maar onvoldoende reden zien om het te herlezen en dus zelf in bezit te hebben." Dat lijkt me uitstekend, behalve als papier de bedoeling is omdat dit echt beter is. Maar bij een gedrukt boek jaag je de lezer wel op kosten. 

(c) Mijn houding onder (a) blijkt ook bepaald doordat sommige PDF’s voorheen puur door de hindernis van het uitgeven niet in druk verschenen. Daardoor hoefde je ook niet nadenken over die keuze over papier. Die hindernis valt nu weg en nu moet je dus wel weer scherper over het papier gaan nadenken.

Mijn redenering ten aanzien van dit dilemma is nu deze: Iedereen kan de afzonderlijke teksten zo ook wel vinden, in de oorspronkelijke staat waarin ze op internet zijn geplaatst. Wie alles netjes bij elkaar gebundeld wil zien, en een beetje gefatsoeneerd tot boekvorm, moet soms wel de tariefmuur trotseren. Niet altijd, alleen wanneer ik meen dat je echt veel beter vanaf papier kunt lezen. Misschien is dit een model dat ook anderen kunnen gebruiken (behalve de broodschrijvers).

Ten aanzien van de genoemde nieuwe boeken lijkt me het beste dat mensen nu vanaf papier lezen. Ik jaag lezers dan op kosten, mijn verontschuldigingen, maar het is voor uw bestwil (en deze kosten zijn sowieso veel lager dan de kosten veroorzaakt door D66 en het huidige onderwijs in wiskunde en rekenen).
 

Vrij beschikbare PDFs bijv. W&A, DOK, ALOE, EWS, COTP, VTFD, DRGTPE

Lijst artikelen. Een tekst over support

Home page